1СПредприятие 8 Управління по цілях

Середньому і крупному бізнесу, на відміну від малого, важче зберегти цілісність управління, а також забезпечити високу ефективність персоналу і його ефективне залучення до процесу досягнення стратегічної мети організації. При динамічному зростанні мети організації стають все більш складними, абстрактними і не завжди зрозумілими рядовим працівникам.
В той же час збіг особистих цілей працівників і цілей організації є однією з умов довгострокового економічного успіху, конкурентоспроможності і процвітання організації.

Для підвищення ефективності управління персоналом компанія «Волгасофт» (1С:Франчайзи, м. Волгоград) розробила на платформі «1С:Предприятие 8» типове прикладне рішення «Волгасофт:Управление по цілях». За допомогою даного програмного продукту власники, а також керівники різних рівнів можуть вирішувати оперативні і тактичні задачі.
Програма дозволяє збудувати цілісну систему мотивації персоналу, орієнтовану на результат, об’єктивно оцінити ефективність працівника, підрозділи і компанії в цілому, а також оперативно контролювати ключові показники діяльності компанії.

Відмітимо, що сьогодні для оцінки ефективності, як компаній, так і окремих працівників в менеджменті застосовується безліч методик. Це, наприклад, збалансована система показників BSC (Balanced Scorecard), управління по цілях MBO (Management by object), управління ефективністю бізнесу BPM (Business Performance Management) і т.д.
Ідеї, реалізовані в перерахованих методиках, в тій або мірі використані в програмі «Волгасофт:Управление по цілях».

Цілі, узгоджені із стратегією компанії, декомпозіруются в програмі до рівня підрозділів і співробітників, і саме на даному рівні виконується їх контроль і аналіз.

В програмі реалізовано управління на основі ключових показників ефективності KPI (Key Performance Indicators), управління оперативними дорученнями, управління на основі суб’єктивних оцінок діяльності, а також автоматизований розрахунок премії на основі даних про виконання плану.

1СПредприятие 8 Управління по цілях Управління на основі показників KPI

Показники KPI в програмі розраховуються на основі об’єктивних даних. Набір показників у працівника визначається його набором обов’язків. Наприклад, для менеджера з продажу основними показниками ефективності можуть бути «сума продажів за період», «розмір валового прибутку» і «кількість нових клієнтів».
Для менеджера по персоналу це може бути «кількість вакансій, закритих за період», «швидкість закриття вакансії» і «кількість працівників, обученных/аттестованных за період».

Основні показники мають вищу вагу в порівнянні з другорядними. Вага показників в програмі можна міняти залежно від зміни пріоритетів на ринку і стратегічних пріоритетів самої компанії.

ефективність, завдання, оцінка, показник, працівник,
  1. Автоматизована система управління підприємством компанії ОАО ОГК-2 на основі 1СПредприятие 8
  2. 1СЗарплата і Управління Персоналом 8 допомагає підвищити ефективність роботи персоналу
  3. Що потрібно знати керівникові про ефективність управління персоналом
  4. Зміна системи мотивації в умовах економічної кризи застосування конфігурації Зарплата і Управління персоналом
  5. Ефективне управління персоналом в кризовій ситуації завдання і рішення

Pages: 1 2 3