Виправлення помилок в бухгалтерському і податковому обліку допущених в минулих звітних періодах в 1СБухгалтерии 8 ред 16 Рекомендації консультанта

Виправлення помилок в бухгалтерському і податковому обліку , допущених в минулий звітний період, – популярна тема багатьох статей. Консультанти компанії «1С:Автоматизация» пропонують вашій увазі матеріал про те, як виправити дані помилки при веденні автоматизованого обліку за допомогою програмного продукту “1С:Бухгалтерия 8″, оскільки
ведення бухгалтерського і податкового обліку в нім має свої особливості.

  • Виправлення помилок в бухгалтерському обліку
  • Коректування первинної вартості ТМЦ
  • Коректування ПДВ
  • Коректування собівартості списаних ТМЦ
  • Формування уточненої декларації по ПДВ
  • Виправлення помилок в податковому обліку

В своїй повсякденній діяльності бухгалтер, працюючи з програмними продуктами «1С», стикається з безліччю ситуацій, пов’язаних з необхідністю віддзеркалення фактів господарської діяльності в програмі.
Крім того, що операції можуть бути специфічні для кожного підприємства, для кожної з них бухгалтерові необхідно знайти коректний і правильний з погляду законодавства спосіб віддзеркалення в автоматизованій системі обліку.
Адже бухгалтерська звітність повинна давати адекватне і повне уявлення про фінансове положення організації, фінансові результати її діяльності і зміни в її фінансовому положенні. Але іноді бухгалтер все-таки припускається помилок.

Часто, виправлення помилок в бухгалтерському і податковому обліку викликає у бухгалтерів значні утруднення, особливо, якщо вони допущені в минулих звітних періодах. Адже в цьому випадку недостатньо знати тільки нормативну базу з цього питання, потрібно ще знати особливості ведення обліку в самому програмному продукті.
Необхідність коректного ведення автоматизованого обліку в більшості випадків, примушує їх звертатися до фахівців з проханням не тільки виправити помилки обліку в програмі, але і навіть допрацювати програмний продукт – «щоб надалі була можливість виправляти помилки автоматично». Але чи завжди це виправдано, і як самостійно виправити виявлені помилки?

Розглянемо, як консультації фахівця допомогли бухгалтерові навчитися самостійно виправляти в програмі помилки ведення обліку, допущені в минулих звітних періодах.

Виправлення помилок в бухгалтерському і податковому обліку допущених в минулих звітних періодах в 1СБухгалтерии 8 ред 16 Рекомендації консультанта →

документ, запис, коректування, облік, помилка, товар,

Чому для автоматизації обліку недостатньо хорошого програміста

Ні для кого не секрет, що 1С:Бухгалтерия на сьогоднішній день є фактичним стандартом в області засобів автоматизації бухгалтерського обліку.
За свою порівняно недовгу історію ця програма перетворилася з простого калькулятора бухгалтерських проводок в могутній засіб підтримки різноманітної діяльності бухгалтера: від створення і реєстрації первинних документів до здачі бухгалтерської і податкової звітності.

Разом з самою програмою змінилася і методика її впровадження. Ранні версії програми були якимсь універсальним ядром – набір мінімально необхідних бухгалтерові функцій. Складніші або рідкісніші операції необхідно було відображати ручними проводками, або допрацьовувати облікову систему за допомогою програміста.

Сучасна версія програми – 1С:Бухгалтерия 8 – містить набагато більший набір функцій в готовому для застосування вигляді. Адаптація програмного продукту до особливостей організації замовника все частіше проводиться не шляхом її допрограммірованія, а шляхом розробки методики застосування типової конфігурації в умовах конкретного підприємства.
Істотно розширився спектр підприємств, які можуть використовувати програму взагалі без яких-небудь доопрацювань.

Зміни відбулися і у складі фахівців з впровадження програми. Програмісти поступово поступаються місцем консультантам – фахівцям, що володіють знаннями і досвідом роботи відразу в двох областях: в області бухгалтерського обліку і в області автоматизації.
А сам процес впровадження все частіше переростає в справжній бухгалтерський консалтинг, вторгаючись в область цілей, методики і постановки обліку.

Розглянемо один приклад з практики впровадження програми 1С:Бухгалтерия 8, редакція 1.6.

Організація виконує науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи по комерційних і бюджетних замовленнях. На підставі пункту 3 статті 149 Податкового кодексу РФ виручка по бюджетних замовленнях не обкладається ПДВ.
В цьому випадку, згідно пункту 4 статті 170 Податкового кодексу РФ, «суми ПДВ, пред’явлені продавцями товарів (робіт, послуг), приймаються до вирахування або враховуються в їх вартості в тій пропорції, в якій вони використовуються для виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), операції по реалізації яких підлягають обкладенню ПДВ (звільняються від оподаткування)».

Вказана пропорція визначається виходячи з вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), операції по реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільнені від оподаткування), в загальній вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених за податковий період.
При цьому платник податків зобов’язаний вести роздільний облік сум податку по придбаних товарах (роботам, послугам), зокрема основних засобах, використовуваних для здійснення як оподатковуваних ПДВ, так і що не підлягають обкладенню ПДВ операцій.

В цілях виконання приведених вище вимог Податкового кодексу РФ, головний бухгалтер пропонує відкрити наступні субрахунки бухгалтерського обліку (Таблиця 1).

Субрахунок

Призначення
90.01.1
Виручка по операціях, оподатковуваних ПДВ.
90.01.2
Виручка по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
62.01.1
Розрахунки по операціях, оподатковуваних ПДВ.
62.01.2
Розрахунки по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
20.01.1
Основне виробництво по операціях, оподатковуваних ПДВ.
20.01.2
Основне виробництво по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
19.03.1
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ.
19.03.2
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, оподатковуваних ПДВ.
19.03.3
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, не оподатковуваних ПДВ.
19.01.1
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ.
19.01.2
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, оподатковуваних ПДВ.
19.01.3
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, не оподатковуваних ПДВ.

Для порівняння відзначимо, що реалізація даних пропозицій в попередній версії програми – 1С:Бухгалтерия 7.7 – зажадала б внесення істотних змін до конфігурації. Більше половини об’єктів (документів, звітів і обробок) довелося б скоректувати, після чого просте оновлення реліза такої конфігурації перетворилося б на вельми трудомістку і дорогу операцію.

1С:Бухгалтерия 8 не така чутлива до зміни плану рахунків, оскільки більшість документів допускають гнучку настройку використовуваних за умовчанням субрахунків бухгалтерського обліку. Проте, програмістові не слід поспішати сліпо виконувати побажання головного бухгалтера.
Спочатку необхідно зрозуміти дійсні інформаційні потреби користувача і подивитися, чи можна задовольнити їх засобами типової конфігурації. Це вже функція консультанта.

Якщо ж раптом з’ясується, що відповідні засоби в типовій конфігурації відсутні, тоді є сенс разом з головним бухгалтером проаналізувати, чи дійсно дана інформаційна потреба продиктована вимогами чинного законодавства. Цю вже буде елемент бухгалтерського консалтингу.

Подивимося, як працює консультант з приведеними вище пропозиціями головного бухгалтера.

Субрахунки другого порядку на рахунку 90.01

Інформаційна потреба – роздільний облік виручки по операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ. У типовій конфігурації дана потреба задовольняється шляхом використання оборотного субконто «Ставки ПДВ» на субрахунку 90.01.1. Більшість стандартних бухгалтерських звітів типової конфігурації дозволяють встановити угрупування або відбір по значенню субконто.
Таким чином, в звіті можна роздільно отримати суми виручки по операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ, включаючи можливість розшифровки даних сум (рис.1).

Чому для автоматизації обліку недостатньо хорошого програміста →

витрата, конфігурація, облік, операція, субрахунок,

Розробка технології поєднання різних видів обліку

Багаторічний досвід розробки методологій різних видів обліку (бухгалтерського, податкового, управлінського) і подальшій їх автоматизації на підприємствах різних видів діяльності дозволив авторові формалізувати необхідну послідовність таких робіт.

Ця стаття – перша з серії статей, присвяченої технологічним і, в деякій мірі, організаційним питанням поєднання різних видів учетов на підприємстві. Опис послідовних кроків при розробці технології видів обліку супроводжується аналізом варіантів рішень і їх позитивних і негативних сторін.Площини поєднання видів обліку

Бухгалтерський облік для тих, хто бере участь в господарських процесах, – це зіткнення різних груп осіб, зайнятих в економічному житті. Кожна з них прагне до максимуму своїх вигод і, як правило, не приймає до уваги ні логіку, ні інтереси інших груп.
Це привело до того, що бухгалтерський облік розділився на три цілком самостійних вигляду (сектори): фінансовий (саме цей сектор мають зважаючи на, коли використовують поняття «Бухгалтерський облік»), податковий облік, управлінський облік, кожен з своїми цілями і завданнями, своїм предметом і методом.
Відповідно виділяється фінансова і податкова звітність («податковий облік»), внутрішньоуправлінська оперативна і підсумкова інформація.

На практиці можна спостерігати зіткнення цих видів обліку, особливо на крупних підприємствах, де дуже часто для їх ведення виділяються окремі організаційні одиниці: бухгалтерія, податковий відділ (або сектор бухгалтерії, що відповідає за ведення податкового обліку), структури для управлінського (оперативного, виробничого) обліку (планово-економічні відділи, відділи оперативного обліку, управлінці різних рівнів і т.п.).
Всі види обліку грунтуються на величезному масиві первинної інформації, що відображає факти господарської діяльності, що були в діяльності конкретної організації. Первинні дані необхідно оформити, класифікувати, оцінити, зареєструвати і узагальнити в інформаційній системі (ІС) (на практиці частіше йдеться про різні інформаційні системи).
У результаті, на одному підприємстві одна і та ж інформація відбивається в декількох видах обліку. Причому вимоги до часу надання інформації розрізняються для різний видів обліку (наприклад, як на мал. 1).

Розробка технології поєднання різних видів обліку

Малюнок 1

Таким чином, складність поєднання учетов лежить в декількох площинах:

Розробка технології поєднання різних видів обліку →

ведення, метод, облік, план, рахунок,

Роздріб стратегії розвитку в кризовій ситуації

Сьогодні писати про кризу модно. А чом би і ні? Перший шок і розгубленість пройшли, і прийшло розуміння, що економіка Росії дещо більше інтегрована в світову, чим передбачалося, і, отже, всі ринкові хвороби в тому або іншому ступені виявляться і у нас.

Роздріб стратегії розвитку в кризовій ситуації →

банк, категорія, криза, магазин, попит, товар,

Методичні основи роботи товарних менеджерів

Оборотні кошти є найважливішим ресурсом торгової компанії. Тим важливіше забезпечити співробітників, керівників цим активом, повноцінною методологією, а процедуру оцінки їх діяльності – об’єктивними критеріями. У статті розглянуті методичні основи виконання обов’язків товарного менеджера торгової компанії.

За роки роботи топ-менеджером і управлінським консультантом авторові часто доводилося стикатися з ситуацією неефективного використання оборотних коштів . Ознаками цієї ситуації є:

  1. Проблеми ліквідності. Простіше кажучи, весь час не вистачає гроші на оплату товарів і послуг.
  2. Низька рентабельність і погана оборотність робочого капіталу.
  3. Утворення проблемних активів: простроченої дебіторської заборгованості, неліквідів на складі і проблемних авансів постачальникам.

В багатьох видах торгового бізнесу, до яких відносяться, наприклад, дистрибуція, комплексне постачання на промисловий ринок, роздрібна мультибрендовая торгівля, значна частина оборотних коштів зосереджена на складі. Разом з тим, в компаніях, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку, нерідко цією істотною частиною активів ніхто реально не управляє.
Точніше кажучи, рішення відносно товарного запасу, звичайно, ухвалюються, але приймаються на основі особистих і групових інтересів, інтуїції, положення в ієрархії, але не на основі критерію ефективності. Результат такого управління виявляється у вищеперелічених ознаках.

Отже, на певному етапі розвитку компанії, бізнес якої вимагає значного товарного запасу, визріває необхідність появи співробітників, керівників відповідною частиною активів.
У зарубіжній класифікації посади цих співробітників називаються product або commodity менеджерами, в російській – менеджерами і керівниками товарних груп і категорій, ми називатимемо їх товарними менеджерами .

Методичні основи роботи товарних менеджерів →

асортимент, запас, клієнт, постачальник, товар,

Бухгалтерський і податковий облік

Консалтинг

Операційне управління

Оптимізація системи управління

Програмні продукти і практика виконаних проектів

Система менеджменту якості

Стратегічний менеджмент і маркетинг

Управління ІТ і ІТ консалтинг

Управління персоналом

Управління продажами

Управління проектами

Управління фінансами