Антикризове управління грошовими коштами підприємств знайти а не втратити

Що уразив банківську систему кризу ліквідності викликало очікуване зростання ставок за кредитами на банківському ринку. Фінансові аналітики вважають, що в цілому дорожчання кредитних ресурсів на ринку продовжиться і поки немає підстав для зміни цій тенденції у зворотний бік.

Що цей факт може означати для Російських підприємств? Очевидно, слід готуватися до зростання витрат на обслуговування і дорожчання кредитів. Отримати позикові кошти в цих умовах теж буде складніше, оскільки у зв’язку з критичністю для банків ризику неповернення кредиту процедури перевірки позичальників стають ретельнішими, а значить тривалими і що не гарантує видачу кредиту.

Дефіцит вільних позикових засобів для широкого круга підприємств означає спад виробництва, зниження темпів розвитку – адже в більшості випадків саме з цією метою фінансові ресурси і притягувалися. Вибудовувавши подальший ланцюжок, очікувані наслідки розвитку ситуації – зниження рівня доходів населення, споживчого попиту, скорочення виручки підприємств, тобто
зниження об’ємів вхідних потоків грошових коштів від покупців, зростання дебіторської заборгованості.

Разом з цим умови постачань від підприємств, які знаходяться в тій же ринковій ситуації, стають жорсткішими: мінімізуючи свої ризики, постачальники вважають за краще тепер працювати «по передоплаті».
Таким чином, круг замкнувся – дефіцит живих грошових коштів стає основною проблемою, яку доводиться долати підприємству, щоб зуміти в новій «кризовій» реальності забезпечити свою ліквідність і платоспроможність. «Де знайти вільний фінансовий ресурс?» – ось основне питання, яке ставлять сьогодні перед собою багато підприємств.

Нові реалії диктують нам необхідність розпоряджатися грошовими коштами підприємства раціональніше. Дійсно, на підйомі економіки підприємства мали достатній фінансовий резерв для здійснення не тільки поточної діяльності, але і для розвитку нових напрямів бізнесу, здійснення інвестиційних проектів. Питання «економії» засобів не стояло так гостро.
Моменти «витоку» грошей або їх нераціонального використання не були такі помітні в ситуації вільного фінансування.

Які ж внутрішні джерела фінансового ресурсу в поточній ситуації, які дозволять підприємствам не знижувати темпів виробництва? Спробуємо розглянути можливі варіанти пошуку таких.

Планування і оптимізація грошових потоків

Планування потоків грошових коштів припускає можливість управління ліквідністю компанії. Забезпечення ж ліквідності в період кризи – перший явний показник успішності роботи підприємства.

Оперативне планування грошового потоку на певний звітний період здійснюється шляхом складання платіжного календаря в рамках бюджету руху грошових коштів на підставі поточного стану платежів, укладених контрактів, підписаних договорів і фактичних зобов’язань.
З погляду бюджетування платіжний календар є системою резервування грошових коштів з плану.

платіж, рахунок,
  1. Управління по результатах або управління причинами
  2. Методологія системи бюджетного управління на підприємстві холдингової структури
  3. Роль і завдання казначейства на підприємстві
  4. Управління дебіторською заборгованістю в умовах фінансової кризи
  5. Параметри дебіторської заборгованості в контексті діяльності підприємства

Pages: 1 2 3 4 5 6