Антикризовий пакет компанії

В умовах фінансової кризи і економічного спаду перед власниками і керівниками більшості підприємств встає завдання оптимізації бізнесу, пошуку у відповідь реакції на різку зміну зовнішнього середовища із сприятливою на негативну.
Така ситуація застала багато менеджерів зненацька: тривалий період економічного зростання і позитивні очікування привели до відсутності альтернативних варіантів розвитку компанії у разі погіршення економічної кон’юнктури.
Таким чином, більшості керівників і фінансовим директорам необхідно «на швидку руку» розробляти антикризовий пакет заходів по стабілізації справ в компанії, а іноді і просто для виживання підприємства. Разом з фінансовими складнощами, основними завданнями багатьох підприємств стали збереження найбільш цінних кадрів і своєчасне виконання договірних зобов’язань компанії.
На наш погляд, особливість ситуації полягає в тому, що вживаний «антикризовий набір заходів» хоч і унікальний, але залежить, в першу чергу, від галузевої специфіки компанії і, в другу – вже від конкретних особливостей кожної компанії. Нижче ми приводимо основні розділи «Антикризового пакету» з коментарями і поясненнями.

Антикризовий пакет компанії 1. Підвищення ліквідності компанії

Необхідне, в першу чергу, провести ревізію дебіторської заборгованості, організувати активну роботу з боржниками, в т.ч. і в судовому порядку. Практика показує, що є компанії, у яких існує можливість платити, але вони цього не роблять, притримуючи готівку. Ризик судового розгляду може значно прискорити проведення платежу.
Далі необхідно посилити умови надання відстрочення платежів, міру необхідно проводити спільно з роботою по аналізу впливу її на об’єми продажів. Можна, наприклад, надавати знижку при оплаті авансом. При нагоді необхідно переглянути умови роботи з постачальниками. Зрозуміло, що більшість компаній діють по аналогії з вами, і навряд чи вдасться легко змінити умови оплати.
Проте якщо постачальник зацікавлений у вас, то завжди можна домовитися. Роботи по оптимізації запасів дозволять скоротити закупівлі як за рахунок зменшення запасів матеріалів, так і за рахунок зниження виробництва при скороченні складських запасів готової продукції.

2. Заборона падіння об’єму продажів

Основні інструменти – знижки і відстрочення, як правило, суперечать умовам ліквідності і рентабельності, але в той же час дозволяють компанії залишитися в ринку. Рішення в цій області необхідно обов’язково прораховувати для оцінки їх впливи на фінансовий стан компанії, а також погоджувати з довгостроковою стратегією.
Також необхідно приділити особливу увагу створенню нових продуктів «лайт», які будуть дешевші не тільки за ціною, але і за собівартістю. Створення таких продуктів швидше за конкурентів може істотно змінити ваші ринкові позиції і зберегти їх при виході економіки з кризи.

більшість, витрата, зміна, скорочення,
  1. Управляти кризою антикризовий менеджмент
  2. Підвищення ефективності системи менеджменту якості компанії
  3. Організаційна структура і стратегія компанії
  4. Практика оптимізації товарних запасів і асортименту компанії
  5. Система матеріального стимулювання і етапи розвитку компанії

Pages: 1 2 3