Автоматизація оцінки ефективності діяльності персоналу

Розвиток HR-менеджменту в нашій країні йшов паралельно з бізнесом, часто випереджаючи його темпи розвитку і запити. Закономірний інтерес HR-ов до західних інструментів посилювався високим кадровим дефіцитом.
Фахівці з управління персоналом намагалися знайти інструменти, що дозволяють підвищити привабливість компанії на кадровому ринку, – корпоративні заходи, тренінги командообразованія, «багаті» соціальні пакети і ін.
На жаль, при цьому часто забували, що спочатку необхідно збудувати базові елементи системи управління персоналом, а потім переходити до тонших інструментів, наприклад, таким, як управління корпоративною культурою.

Автоматизація оцінки ефективності діяльності персоналу Зараз на перший план виходить економія засобів, підвищення ефективності всіх підрозділів компанії, досягнення швидких результатів, підвищення рентабельності бізнесу в цілому.
Всі ці завдання завжди повною мірою стосувалися служби управління персоналом, але поточна економічна ситуація стала визначати вибір найбільш економічних інструментів. Наприклад, в області оцінки і розвитку персоналу можна відзначити наступні тенденції:

  • багато компаній відмовляються від проведення таких форм оцінки персоналу, як ассессмент-центр, оскільки подібні методики вимагають значних витрат часу і грошей;
  • підвищується інтерес до дистанційних форм оцінки персоналу і експрес-оцінок ефективності;
  • перевага віддається оцінці результативності діяльності співробітників, побудованої на фактичних показниках, – KPI;
  • в цілому по ринку значно знизилася потреба в тренінгах, різних повчальних програмах для персоналу;
  • йде пошук нових економічних інструментів по навчанню і адаптації співробітників;
  • посилюється інтерес до електронних форм навчання.

Компанії залишають тільки ті HR-технології, які їм дійсно необхідні і не вимагають значних фінансових вкладень. Автоматизація ряду завдань дозволяє службі управління персоналом відповідати економічній ситуації, що склалася, виконувати свої завдання в необхідному об’ємі і при цьому залишатися в рамках «урізаних» бюджетів.

Проте для того, щоб автоматизована система управління принесла користь компанії, допомогла підвищити ефективність роботи HR служби, необхідно ретельно відноситися до її вибору. У першу дуже необхідно визначити перелік вимог, взяти безпосередню участь у формуванні технічного завдання на автоматизацію, описуючи методологію.
Розглянемо на прикладі системи оцінки діяльності персоналу, які вимоги можуть пред’являтися до автоматизованої системи управління.

Чіткі критерії

В систему оцінки діяльності і результативності персоналу входять:

  • перелік критеріїв оцінки;
  • інструменти оцінки;
  • мотиваційні схеми.

Розглянемо докладніше за вимогу до кожної складової. Критерії оцінки винні: