Понизимо ризики невиправданих очікувань

Автоматизація діяльності підприємств або окремих бізнес-процессов, установка і використання інформаційної системи надають компанії ефективний інструмент управління і переваги в конкурентній боротьбі. Проте на практиці очікування від застосування навіть найсучасніших інформаційних технологій часто не виправдовуються.
Мінімізувати ризики ІТ-проекту компанія може, грамотно вибудовувавши відносини з консалтинговою компанією і системним інтегратором. Про це йшлося на засіданні секції «1С:Консалтинг».

Read the rest of this entry…

автоматизація, використання, діяльність,

Технологія легкого консалтингу або як підвищити ефективність за допомогою одного рішення

Консалтингові послуги давно існують на ринку, але ніколи не були масовими. Ще якийсь час назад консалтинг для більшості компаній асоціювався з чимось дорогим, складним, недоступним. Щоб допомогти компаніям в економічних умовах, що склалися, запропонувати їм реально корисні і ефективні рішення, необхідно було змінити підхід до надання консалтингових послуг.
У даній статті розповідається про технологію «легкого консалтингу», як про інший підхід до роботи з підприємствами за ситуації, коли необхідні швидкі, точкові і ефективні рішення
.

Read the rest of this entry…

діагностика, зміна, проблема, товар,

Управлінський консалтинг

Управлінський консалтинг – достатньо нова і якоюсь мірою незвична для України послуга, що обросла міфами, чутками і побоюваннями. Одні клієнти задоволені послугами консультантів, інші – розчаровані.
Що таке консалтинг? Чи є в Україні професійні консалтингові послуги? Чому, як і коли потрібно привертати консультантів? Як отримати користь від співпраці? Відповіді на ці і інші наболілі питання допоможуть усвідомлено і обгрунтовано підходити до вибору консалтингової компанії, партнера у вирішенні проблем бізнесу.

Що таке консалтинг?

«Завдання консультанта – не заліковувати симптоми, а усувати справжню причину проблеми»

Для того, щоб почати говорити про консалтинг, потрібно чітко визначити і розуміти що є ця послуга.
Знання і розуміння того, що є консалтингом, дозволяє керівникам і власникам підприємств, по-перше, чітко визначити для себе необхідність і цілі залучення консультантів, по-друге, грамотно і обгрунтовано вибрати партнера, консалтингову компанію для реалізації тих або інших змін, для вирішення тих або інших проблем.

Read the rest of this entry…

замовник, консультант, проблема,

Взаємозвязок проектів чистого консалтингу і автоматизації

Довгий час на ринку послуг існувало одвічне протистояння: «чистий» управлінський консалтинг і автоматизація підприємств. Підвищення ефективності управління завжди розглядалося виключно в одній з цих площин.
Консультанти по управлінню звисока відносилися до «внедренцам», які не враховують унікальність процесів компанії, а намагаються загнати її в жорсткі рамки системи, вважаючи її сукупністю якнайкращих практик. Внедренчеськіє компанії лаяли консультантів, що дають «абстрактні» рекомендації, які абсолютно не мають відношення до реальної роботи компанії. Так було завжди…

Останнім часом ситуація змінилася: змінилися запити клієнтів. Чи можна сумістити обидві практики в проектах і як це зробити? Основними замовниками як консалтингових послуг, так і проектів комплексної автоматизації є компанії, що досягли певної стадії розвитку і зрілості. Серед основних характеристик потенційного замовника таких проектів можна виділити наступні:

  • Загальна чисельність компанії від 200 чоловік, як правило, організаційна структура має близько 3-5 рівнів управління
  • Наявність філіалів або відособлених підрозділів. Філіали – як правило, самостійні підприємства або підприємства мають право безконтрольно розпоряджатися власними фінансами
  • Розвиток бізнесу може йти в двох напрямах: або компанія має низький темп розвитку, розвиток відбувається в основному за рахунок збільшення оборотів (спостерігається певна стагнація), або розвиток компанії інтенсивний і відбувається в основному за рахунок освоєння нових сегментів ринку
  • Найчастіше власники компанії небагато і вони беруть участь в управлінні (займають ключові позиції в компанії або створюють різні органи, що контрольний-управляють: ради правління і ін.)

Потреби таких підприємств лежать в площині підвищення керованості, прозорості для власників і підконтрольності бізнесу.

Рішення таких задач завжди є комплексним і включає сукупність взаємозв’язаних заходів в області орг. проектування, обліку, збутової політики, підвищення ефективності управління персоналом. Де автоматизація діяльності стає завершуючим етапом, що зв’язує воєдино всі процеси управління.

І тут стає очевидним, що без взаємозв’язку «чистого» консалтингу і подальшої автоматизації процесів управління вирішити завдання практично неможливо.Впровадження рекомендацій в області управління, розроблених консультантами, пред’являє вимоги до функціональних можливостей того програмного продукту, яке використовує підприємство.
І найчастіше з’ясовується, що існуючий продукт не відповідає новим вимогам.

Спроба автоматизувати окремі ділянки роботи підприємства виявляє проблеми в існуючих процесах і методології управління, без зміни яких автоматизація стає не просто даремною, а часто і ризикованою для компанії.

ситуація, що Склалася, призводить до того, що замовники пред’являють абсолютно інші вимоги до результатів проекту як для однієї (консультанти), так і для іншої (внедренчеськіє фірми) сторони. Для того, щоб відповідати цим вимогам, в компанії, що займається подібними проектами, повинні бути фахівці широкого спектру консалтингових послуг.
І тут виникає питання про вибудовування в такій компанії власних бізнес-процессов (процесу надання консалтингових послуг і процесу автоматизації).

Якщо представити типову модель процесу виконання такого проекту в узагальненому вигляді, то може вийти наступна схема:

Read the rest of this entry…

автоматизація, консультант,

Дует консалтингу і IT

Коли йдеться про масштабний проект, який припускає серйозні зміни на підприємстві, виконання окремих трудомістких завдань організації вважають за краще доручати стороннім фахівцям. Наприклад, до реалізації проекту по впровадженню автоматизованої системи притягуються консалтингові фірми і IT-компанії.
Першим належить розробити методологію функціонування нової системи, а другим – створити її і відладити. Фахівці «1С: Автоматизація» поділилися власним досвідом і розповіли, як організувати даний процес так, щоб тандем помічників був ефективним, а замовник залишився задоволений результатом.

Read the rest of this entry…

замовник, консультант, результат,