Огляд рішень по автоматизації складу на платформі 1СПредприятие

В даний час на ринку існує велика кількість рішень для автоматизації складської діяльності на технологічній платформі «1С:Предприятие», розробленою фірмою «1С».
У даній статті ми спробуємо розібратися, чому саме ця платформа використовується як базова і які рішення розроблені, щоб автоматизувати процес управління технологічними процесами сучасного складського комплексу площею від декількох сотень до декількох десятків тисяч квадратних метрів.

Read the rest of this entry…

автоматизація, облік, рішення,

Автоматизована система управління підприємством компанії ОАО ОГК-2 на основі 1СПредприятие 8

ВАТ «Друга генеруюча компанія оптового ринку електроенергії» (ОГК-2) в березні 2005 року виділилася з складу РАО «ЕЕС Росії» в рамках програми реформування енергохолдингу.
До складу новоутвореної структури увійшли компанія «ОГК-2», що Управляла, в Мо-ськве, а також п’ять федеральних електростанцій: ВАТ «Ставропольська ГРЕС», ВАТ «Троїцкая ГРЕС», ВАТ «Псковська ГРЕС», ВАТ «Серовськая ГРЕС» і ВАТ «Сургутськая ГРЕС-1».
ОГК-2, як і ряду інших галузевих підприємств належить розділити і прийняти на себе функції РАО ЕЕС, сформувавши після 2008 року вітчизняний ринок електроенергії.

Галузева специфіка

Особливість нових системообразующих підприємств – необхідність впровадження безлічі бізнес-процессов, виконання яких раніше забезпечувалося на рівні єдиного корпоративного центру енергохолдингу. Одночасно з тим генеруючі компанії характеризуються широкої територіальної распределенностью структури, що створює додаткові складнощі для ІТ-забезпечення управлінської діяльності.
Підвищені вимоги пред’являються і до можливостей настройки базових модулів систем в світлі яскравої вираженої галузевої специфіки процесів обліку і бюджетування.

Подібна особливість автоматизації енергокомпаній враховується в прийнятій минулого року «Концепції підвищення ефективності ІТ в РАО ЕЕС», одним з основних пунктів якої передбачається т.з. типізація рішень.
Під цим процесом подразумеваєтся виділення типових потреб в ІТ-РЕШЕНІЯХ дочірніх і залежних суспільств (ДЗО) РАО, формування уніфікованих вимог, розробка типових рішень з подальшим впровадженням в ДЗО. Основною метою типізації є надання енергокомпаніям можливості масового використання окремих вдалих розробок на інших підприємствах галузі.
Формування і обслуговування фонду таких рішень, просування їх на ринку і розробка супутніх послуг згідно Концепції, здійснюється силами спеціалізованих галузевих компаній.
На практиці оператором типових рішень стала дочірня ІТ-компанія енергохолдингу – ВАТ «ГВЦ Енергетики», яка також забезпечує інформаційний обмін між всіма ДЗО і корпоративним центром РАО ЕЕС і займається галузевим аутсорсингом ІТ-СЕРВІСОВ.

Даний проект в ОГК-2 є одним з прикладів створення типових рішень для енергетичних підприємств.
Контури упроваджуваної в компанії системи управління підприємством охоплюють такі сегменти корпоративної діяльності, як бюджетне управління, фінансовий аналіз, казначейство, управління договорами, податковий і бухгалтерський облік, управління персоналом і розрахунок заробітної плати.

Основа

Платформою для розробки рішення послужила система «1С:Предприятие 8.0 Управління виробничим підприємством», випущена у вересні 2004 року.
Даний продукт є флагманським прикладним рішенням компанії «1С» з найбільш широким спектром функціональності і дозволяє організувати комплексну інформаційну систему, яка забезпечувала б фінансово-господарську діяльність підприємства відповідно до корпоративних, російських і міжнародних стандартів.

Рішення розроблене з урахуванням сучасних міжнародних методик управління підприємством, таких як MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II і ін., оперативно оновлюється при зміні тих, що зачіпають діяльність підприємства норм вітчизняного законодавства, а її внутрішній устрій повністю відкрито для вивчення і настройки під специфічні потреби.
Продукт дозволяє створити єдиний інформаційний простір для відображення корпоративної діяльності, охоплюючи основні бізнес-процесси і, одночасно з тим, чітко розмежовувавши доступ до відомостей, що зберігаються, і здійснення тих або інших дій в системі залежно від статусу співробітників.

Одній з ключових причин вибору даного продукту як основа для створення системи управління в ОГК-2 стала орієнтованість рішення на підприємства холдингової структури і широкі можливості по побудові територіально розподіленої системи.
При використанні «1С: Підприємство 8.0 Управління виробничим підприємством» загальна інформаційна база може охоплювати всі вхідні в холдинг організації, що дозволяє значно понизити трудомісткість ведення обліку за рахунок повторного використання різними структурами компанії загальних масивів інформації.
По всіх організаціях ведеться крізний управлінський, бухгалтерський і податковий облік, проте регламентована звітність формується окремо по кожному підприємству. Разом з тим в систему входить механізм консолідації, що дозволяє отримати узагальнені дані по всьому холдингу за рахунок механізму управління розподіленими базами даних і відповідної підсистеми.

Консолідація звітності по холдингу

Автоматизована система управління підприємством компанії ОАО ОГК 2 на основі 1СПредприятие 8

Read the rest of this entry…

бюджет, облік,

1СПредприятие 8 Управління по цілях

Середньому і крупному бізнесу, на відміну від малого, важче зберегти цілісність управління, а також забезпечити високу ефективність персоналу і його ефективне залучення до процесу досягнення стратегічної мети організації. При динамічному зростанні мети організації стають все більш складними, абстрактними і не завжди зрозумілими рядовим працівникам.
В той же час збіг особистих цілей працівників і цілей організації є однією з умов довгострокового економічного успіху, конкурентоспроможності і процвітання організації.

Read the rest of this entry…

ефективність, завдання, оцінка, показник, працівник,