Підвищення ефективності системи менеджменту якості компанії

Модель системи менеджменту якості на основі міжнародного стандарту ISO 9001:2000 є загальновизнаною в світі. Вона упроваджується на підприємствах будь-яких форм власності і розмірів, що працюють в різних країнах і галузях економіки. Таку широку популярність стандарт завоював завдяки своїй універсальності і підходам до менеджменту якості, що показав на практиці свою результативність.

Сьогодні основою забезпечення конкурентної переваги підприємства на ринку є безперервне вдосконалення його системи менеджменту і продукції. Стандарти ISO серії 9000 орієнтують організацію на постійне поліпшення діяльності і якнайповніше задоволення вимог всіх зацікавлених сторін. СМК є важливим чинником конкурентоспроможності, хоч і не її гарантом.
Наявність СМК у виробника означає на ринковій мові здатність даного підприємства забезпечити виконання вимог споживачів, регулюючих вимог з боку держави і вимог, що пред’являються організацією до власної діяльності. Відповідно до загальних положень стандарту, це основне призначення системи менеджменту якості.
Таким чином, стандарт ISO 9001:2000 дозволяє підприємству закласти фундамент своєї конкурентоспроможності і будувати на його основі успішну стратегію розвитку.

Сучасні підприємства здійснюють свою діяльність в постійно змінних ринкових умовах. У конкурентній боротьбі здатні вижити тільки ті компанії, які можуть швидко адаптуватися до змін в зовнішньому середовищі. В зв’язку з цим система менеджменту якості повинна бути гнучкою, такою, що швидко «настроюється» під зміни вимог зацікавлених в діяльності підприємства сторін.
Тільки така система менеджменту може стати корисним інструментом в руках керівництва підприємства. Тому стандарт вимагає розвивати і покращувати СМК.

В основі поліпшень СМК лежить цикл Демінга (PDCA) і процессноє управління. Відповідно до даних положень будь-яка діяльність може розглядатися як процес (вид діяльності, що перетворює «входи» в «виходи») і бути покращувана за рахунок циклічного повторення наступних управлінських дій:

– планування (Plan);

– виконання (Do);

– перевірки (Check);

– реалізації поліпшень (Act)

Даний цикл поліпшення застосовний на всіх рівнях управління і кожен управлінець, відповідно до принципів менеджменту якості, закладених в основу ISO 9001:2000, повинен узяти його на озброєння.

Read the rest of this entry…

витрата, продукція,

СМК – інструмент утримання клієнтів в умовах економічної кризи

У компанії «КОПАК» (м. Волгоград) на протязі вже більш 3-х років упроваджена і працює система менеджменту якості. Упроваджені принципи ISO 9000 сталі найбільш актуальні саме зараз – в умовах світової економічної кризи.
У цій статті на прикладі власної компанії розповідається про досвід застосування системи менеджменту якості як інструменту утримання клієнтів в умовах економічного спаду.

Read the rest of this entry…

клієнт, менеджмент, підвищення,

Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі

При впровадженні системи менеджменту якості, багато підприємств стикаються з необхідністю оптимізації системи управління.
Обумовлено це двома причинами: по-перше, на багатьох Російських підприємствах ще дуже слабкі системи менеджменту (в основному це відноситься до малих і середніх підприємств) і, по-друге, у вітчизняній науковій літературі поняття «якість» не пов’язане безпосередньо із задоволеністю споживача, а, перш за все, пов’язано з поняттям оптимального виробництва, тобто з скороченням витрат і досягненням поставленої мети.

Read the rest of this entry…

менеджмент, показник, рівень,

Якість під контролем

Стандарт ISO 9001:2000 і його галузеві аналоги стають все більш популярними в Росії. Це пов’язано з поряд чинників, як те: прагнення керівництва поліпшити діяльність підприємства і підвищити результативність існуючої системи управління, вимогу зарубіжних партнерів і споживачів, умови тендерів і безліч інших чинників.

З чого потрібно починатиСтандартізованних рекомендацій по універсальному впровадженню системи менеджменту якості (далі СМК) відповідно до стандарту ISO 9001:2000 практично не існує, тому зацікавлене підприємство або розробляє дану технологію самостійно, або звертається по допомогу до зовнішніх консультантів, що мають широкий досвід в даній сфері.

Скоріше виключенням з правила є розробка фірми «1С» – проект «1С:Система менеджменту якості». Він направлений на надання методологічної допомоги при впровадженні системи менеджменту якості на основі стандарту ISO 9001:2000 у фірмах, що входять в мережу «1С:Франчайзинг».
В рамках даного проекту компанія «1С» розробила технологію стандартного впровадження і типове «Керівництво за якістю», які були названі «Типова система менеджменту якості франчайзі» (ТСЬКФ).
Комплект методичних матеріалів по ТСЬКФ – це сукупність структур, методик, технологій і ресурсів, що забезпечують управління якістю впроваджень, підтримку його на належному рівні і постійне вдосконалення. 3 березня 2001 р. фірма «1С» отримала сертифікат, підтверджуючий, що «Керівництво за системою якості, розроблене фірмою «1С», р.
Москва, РФ, Типова Система Якості Франчайзі відповідає вимогам, що пред’являються до документації системи якості міжнародним стандартом EN ISO 9001:2000 (E)».

Проте, кожній компанії необхідно адаптувати вимоги стандарту і/або типових рекомендацій по впровадженню під власну специфіку: виду діяльності, масштабу підприємства, кваліфікації персоналу і т.п. На наш погляд, оптимальним буде варіант її впровадження спільними зусиллями привернутих консультантів і фахівців підприємства-замовника.
При виборі такого варіанту рекомендується дотримуватися описуваної в даній статті методики.

Як правило, при зверненні керівництва підприємства до незалежних консультантів формулюються наступні завдання:

– підвищення прозорості бізнес-процессов і розподілу відповідальності за їх реалізацію;

– стандартизація і опис бізнес-процессов;

– підготовка регламентної документації в об’ємі, необхідному для виконання поставлених завдань;

– успішне проходження сертифікації на стандарт ISO 9001:2000.

Типовий план впровадження системи якості можна представити в табличному вигляді (див. табл. 1).Таблиця 1. Типовий план впровадження системи якості

Read the rest of this entry…

впровадження, документація, запис,

Система якості допоможе утриматися на плаву в морі фінансової кризи

Поточна ринкова ситуація показує, що навряд чи знайдуться компанії, яким вдасться подолати кризу, не відчувши ніяких негативних наслідків, адже економіка нашої країни вже дуже тісно злилася з світовою. Мінімізувати ризики таких наслідків можна, перш за все, скорочуючи витрати і підвищуючи ефективність роботи свого підприємства.

Замовник стає розбірливішим. Він, як і інші учасники ринку, “економить” і не хоче витрачати свої засоби на проекти, якість яких під сумнівом. Тому, швидше за все, більш конкурентоздатними в боротьбі за клієнта будуть компанії, які вже зарекомендували себе на ринку за рахунок високої якості своїх послуг.
У випадку, якщо проект співпраці з клієнтом вже йде, те продовження його буде можливим, якщо робота підрядчиків не викликає нарікань, інакше клієнт також “заощадить”, замінивши підрядчика. Таким чином, якість послуг, що надаються, висувається на перший план і в роботі з вже існуючими клієнтами.

Світовий досвід показує, що забезпечення якості було і залишається одному з найскладніших завдань, з якими доводиться стикатися компаніям при виробництві продукції і наданні послуг. Розробка і впровадження Системи менеджменту якості (СМК) може стати ефективною шляхом рішення цієї задачі.
Слід зазначити, що СМК стимулює підвищення ефективності бізнесу в будь-якій ринковій ситуації, пропонуючи підприємству достатні багато інструментів, що допомагають правильно планувати, виконувати, аналізувати і контролювати процеси надання послуг. В період фінансової нестабільності її застосування набуває особливе практичне значення.
Особливо актуальним стає застосування таких складових СМК як “Аналіз з боку керівництва”, “Управління невідповідностями” і “Забезпечення персоналом”.

Ефективність застосування цих механізмів в умовах кризи обумовлена наступними моментами. Невідповідності (“Невідповідності – це невиконання вимог” (МС ІСО 9004) можуть бути виявлені на будь-якій стадії роботи з клієнтом і завжди є причиною систематично виникаючих проблем, рішення яких вимагає значних витрат часу і засобів.
Своєчасне виявлення невідповідностей і їх усунення дозволяють попередити повторення виникаючих проблем, скоротивши тим самим витрати на підтримку якості. Скорочення проблем, що повторюються, також в значній мірі підвищує задоволеність клієнтів якістю робіт.

Якість надання послуг безпосередньо пов’язана з якістю використовуваних при цьому ресурсів і, особливо, людських ресурсів, як основного засобу виробництва. В умовах фінансової нестабільності правильно сформована “команда” стає критичним чинником для збереження позиції на ринку.

І, відповідно, утриматися на плаву без регулярного аналізу стає неможливим, тому актуальним стає застосування “Аналізу з боку вищого керівництва”.

На описі реалізації цих механізмів в СМК в компанії “Портал-Південь” хотілося б зупинитися докладніше.

Аналіз з боку керівництва

В період, коли ситуація на ринку міняється щодня, ретельний і, як мінімум, щотижневий аналіз положення справ в компанії з боку її керівного складу стає просто необхідним для оперативного реагування і ухвалення адекватних управлінських рішень.
При цьому вхідними даними для аналізу повинен стати максимально повний перелік інформації про стан бізнес-процессов компанії, і її зв’язки із зовнішнім середовищем.
Якщо компанія упроваджує СМК і використовує в своїй практиці механізм застережливих дій, що коректують, то обов’язковими вхідними даними для аналізу повинні стати інформація про виявлені невідповідності, а також про перевірку результативності роботи по їх усуненню.

Особливу увагу потрібно приділяти розгляду скарг і аудитів задоволеності з низькою оцінкою, особливо з погляду причин, які їх викликали. Жодна скарга не повинна залишатися без уваги, адже саме скарги є найбільш явним способом повідомлення клієнтами своєї незадоволеності якістю виконання їх вимог і очікувань.
Це дозволяє компанії швидко виявляти “вузькі” місця в своїй роботі, оперативно підвищуючи якість сервісу з мінімальними витратами.

Багато користі приносить підприємству і аналіз показників досягнення мети в області якості, результативності процесів, внутрішні аудити якості виконання встановлених процедур. Ці процедури також є невід’ємною частиною функціонування СМК.
Потрібно уважно відноситися і до ідей, що висуваються співробітниками компанії, оскільки залучення персоналу до загальної справи підвищення якості робіт є необхідною умовою успіху не тільки в умовах кризи, але і в звичайній діяльності.

Read the rest of this entry…

аналіз, завдання,