Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі

У цій статті будуть стисло розглянуті методи оцінки і розрахунку витрат на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі на різних рівнях обліку. Стаття написана на досвіді автоматизації обліку в декількох крупних торгових (трейдерських) компаніях.

  • Витрати по фінансуванню на рівні управлінського обліку
  • Витрати по фінансуванню на операційному рівні
  • Розрахунок планових витрат на фінансування операції
  • Розрахунок фактичних витрат на фінансування операції
  • Програма «Управління оптовою торгівлею»

Витрати на фінансування – це вартість залучення зовнішніх (або відвернення власних) грошових коштів під торгову діяльність.

Для галузі оптової торгівлі, яка не пов’язана з виробничою діяльністю і яка, як правило, не має на своєму балансі дорогих активів (наприклад, ОС, НМА і т.п.) витрати на фінансування торгівлі складають основну частину всіх витрат. На діаграмі показана типова укрупнена структура витрат крупнооптової торгової компанії.

Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі Read the rest of this entry…

витрата, облік, операція, оплата, покупець, товар, фінансування,

Створення казначейства на підприємстві якою дорогою підемо

Для менеджменту багатьох російських компаній в період нестабільної фінансової ситуації питання підвищення ефективності роботи, пов’язаної з управлінням фінансами, стоїть особливо гостро. Особливого значення набуває контроль руху фінансових потоків на підприємстві.
Підприємствам важливо розуміти, де можна знайти дефіцитний фінансовий ресурс для підтримки бізнесу, як оптимізувати фінансові потоки, тим самим зменшити ризики зниження ліквідності і виключити вірогідність касових розривів.

Але не варто забувати, що фінансова криза – річ проходить. При цьому ефективне управління фінансовими ресурсами важливе не тільки в кризовий період, але і на будь-якому етапі розвитку бізнесу, а особливо – в період інтенсивного підйому, розвитку підприємств.
В умовах зростаючого об’єму фінансових потоків підприємству необхідно вибудовувати систематичну роботу по їх аналізу і перерозподілу, зуміти найвигідніше розпорядитися такими, інвестуючи засоби в проекти, орієнтовані на стратегічний розвиток.
Адже не секрет, що безсистемне фінансування, не пов’язане із стратегією розвитку компанії, веде до «розбазарювання» засобів і зниження темпів зростання. «Як розпорядитися фінансовим ресурсом з найменшими витратами і найбільшою вигодою для бізнесу?» – на таке питання доводиться відповідати керівникам багатьох підприємств, що інтенсивно ростуть.

Незалежно від причин, які примушують задуматися керівництво компаній про побудову і/або оптимізацію на своїх підприємствах систем управління фінансами, «тривожними сигналами», що говорять про необхідність вживання термінових заходів в цьому напрямі, можуть бути:

  • відсутність прозорості розподілу фінансових потоків;
  • недостовірна або невчасна інформація про фінансовий стан компанії (залишки по рахунках, стан дебіторської і кредиторської заборгованостей і їх структура, фінансові вкладення і т.д.);
  • відсутність систематичного контролю руху фінансових потоків, контролю над операційними витратами по управлінню фінансовими потоками (витрати на розрахунковий-касове обслуговування банків, відсотки по кредитах і т.д.)
  • відсутність єдиної політики в управлінні фінансовими потоками (дублювання функцій різними відділами, відсутність або недотримання при платежах їх пріоритетності і т.д.)
  • труднощі прогнозування руху фінансових потоків і фінансового стану компанії (коли і в якому об’ємі поступлять грошові кошти від покупців, чи достатньо буде цих засобів для погашення платежів або є необхідність залучення додаткового фінансування і т.д.)

Усунути ці чинники або значно понизити їх вплив можна шляхом виділення на підприємстві окремої структури, метою діяльності якої була б оптимізація фінансових потоків. Як правило, таку службу називають «казначейством».

В нашій статті «Роль і завдання казначейства на підприємстві» ми детально розглянули функції казначейства і форми його організації на підприємствах різних типів.
У даній статті ми спробуємо розглянути основні етапи створення такої структури на підприємстві і проаналізувати, які ресурси необхідні для цього, з якими труднощами підприємство може зіткнутися в процесі організації казначейства, які ризики необхідно врахувати, розробляючи план створення казначейства в компанії.

Організація системи комплексного управління фінансовими ресурсами вимагає серйозної методологічної роботи по регламентації основних процесів функціонування казначейства, впровадженню розробленої методології і інструментів, за допомогою яких створений підрозділ зможе здійснювати свої функції.

В цілому, процес створення казначейства умовно можна розділити на 2 основних етапу:

Read the rest of this entry…

казначейство,

Параметри дебіторської заборгованості в контексті діяльності підприємства

Сьогодні вже ні у кого не виникає питання, чи потребує контролю дебіторська заборгованість . Або контролювати або взагалі її не мати. Вибір тільки такий.

В множині з’явилися навчальні посібники – паперові і електронні, такі, що розповідають про нескінченні коефіцієнти і індекси, розрізи і аспекти вимірювання заборгованості.
Отже будь-який нефінансовий менеджер, прочитавши всі ці рекомендації, мимоволі впаде в замішання: вимірювати і, головне, контролювати заборгованість по всіх пропонованих параметрах – життя не вистачить, не то що робочого часу. Адже дебіторська заборгованість далеко не єдина область контролю і управління.

Кількість показників – не єдина проблема. Не менш важливе питання – їх причинно-наслідковий зв’язок, їх взаємообумовленість. Необхідно розуміти, як знайти причини незадовільного стану того або іншого показника, як знайти важелі впливу на нього, як, покращуючи одне, не зіпсувати інше.

При цьому треба пам’ятати, що дебіторська заборгованість тільки «підраховується» фінансовими менеджерами для розуміння ефективності управління оборотним капіталом. Створюється дебіторська заборгованість і, отже, управляється менеджерами нефінансовими.
Тому, пробачите за тавтологію, показники повинні бути «показовими», тобто що легко інтерпретуються в контексті оперативної діяльності підприємства і декомпозіруємимі до рівня співробітника і контрагента.

Read the rest of this entry…

борг, заборгованість, оборот, операція, показник,

Антикризове управління грошовими коштами підприємств знайти а не втратити

Що уразив банківську систему кризу ліквідності викликало очікуване зростання ставок за кредитами на банківському ринку. Фінансові аналітики вважають, що в цілому дорожчання кредитних ресурсів на ринку продовжиться і поки немає підстав для зміни цій тенденції у зворотний бік.

Що цей факт може означати для Російських підприємств? Очевидно, слід готуватися до зростання витрат на обслуговування і дорожчання кредитів. Отримати позикові кошти в цих умовах теж буде складніше, оскільки у зв’язку з критичністю для банків ризику неповернення кредиту процедури перевірки позичальників стають ретельнішими, а значить тривалими і що не гарантує видачу кредиту.

Дефіцит вільних позикових засобів для широкого круга підприємств означає спад виробництва, зниження темпів розвитку – адже в більшості випадків саме з цією метою фінансові ресурси і притягувалися. Вибудовувавши подальший ланцюжок, очікувані наслідки розвитку ситуації – зниження рівня доходів населення, споживчого попиту, скорочення виручки підприємств, тобто
зниження об’ємів вхідних потоків грошових коштів від покупців, зростання дебіторської заборгованості.

Разом з цим умови постачань від підприємств, які знаходяться в тій же ринковій ситуації, стають жорсткішими: мінімізуючи свої ризики, постачальники вважають за краще тепер працювати «по передоплаті».
Таким чином, круг замкнувся – дефіцит живих грошових коштів стає основною проблемою, яку доводиться долати підприємству, щоб зуміти в новій «кризовій» реальності забезпечити свою ліквідність і платоспроможність. «Де знайти вільний фінансовий ресурс?» – ось основне питання, яке ставлять сьогодні перед собою багато підприємств.

Нові реалії диктують нам необхідність розпоряджатися грошовими коштами підприємства раціональніше. Дійсно, на підйомі економіки підприємства мали достатній фінансовий резерв для здійснення не тільки поточної діяльності, але і для розвитку нових напрямів бізнесу, здійснення інвестиційних проектів. Питання «економії» засобів не стояло так гостро.
Моменти «витоку» грошей або їх нераціонального використання не були такі помітні в ситуації вільного фінансування.

Які ж внутрішні джерела фінансового ресурсу в поточній ситуації, які дозволять підприємствам не знижувати темпів виробництва? Спробуємо розглянути можливі варіанти пошуку таких.

Планування і оптимізація грошових потоків

Read the rest of this entry…

платіж, рахунок,

Управління по результатах або управління причинами

Побудова системи управлінської звітності є непростим завданням. В даний час звіти, що подаються на стіл керівникові, достатньо об’ємні, але часто цей об’єм не містить інформації, необхідної для ухвалення рішень.

У зв’язку з цим, зрозуміле прагнення багатьох керівників до впровадження нових підходів в організації внутрішньофірмової звітності. Проте, цікавий той факт, що в більшості випадків впровадження нових підходів до звітності розглядається, головним чином, стосовно фінансової звітності. Фінансова звітність будується за даними управлінського обліку і включає наступні форми:

– звіт про прибутки і збитки;

– звіт про рух грошових коштів;

– управлінський баланс.
Управління по результатах або управління причинами

Read the rest of this entry…

звіт, звітність, клієнт, показник,