Ефективне управління персоналом в кризовій ситуації завдання і рішення

Людський капітал є одним з ключових ресурсів управління. Вся діяльність підприємства безпосередньо залежить від того, якою кваліфікацією володіють його співробітники, наскільки ця кваліфікація відповідає завданням компанії, чи підтримуються ці завдання відповідною системою мотивації, як ті або інші управлінські рішення впливають на ефективність роботи персоналу.

В умовах економічного спаду велика частина компаній направила свої зусилля на поліпшення фінансових показників, таких як скорочення витрат, підвищення оборотності, збільшення рентабельності. Завдання управління персоналом багато в чому концентрувалися виключно в області оптимізації чисельності персоналу.
При цьому важливо не забувати, що підвищення ефективності управління персоналом в жорстких умовах кризи вимагає уваги до всіх аспектів управління. Від того, наскільки підприємству вдасться зберегти повноцінну роботу з персоналом і при цьому отримати від людського ресурсу максимальну віддачу залежить стійкість компанії і її здатність конкурувати в майбутньому.

Здавалося б, використання інформаційних систем в ситуації, що склалася, є надмірною розкішшю. Але можливість отримання інформації, необхідної для управління персоналом, швидко, в повному об’ємі і з мінімальними зусиллями безпосередньо залежить від того, чи збирається ця інформація уручну, або ж виходить з використанням спеціалізованих інформаційних рішень.

Які завдання в області управління персоналом є актуальними в умовах, що склалися, і які можливості інформаційної системи дозволяють вирішити ці завдання швидко і якісно?

Управління персоналом: оцінка ефективності роботи співробітників

Застосування в компанії різних схем матеріального стимулювання в першу чергу повинне бути направлене на підвищення ефективності роботи співробітників залежно від виконуваних ними завдань і тих результатів, які від них потрібні. Добре, якщо ваша компанія невелика, і ви особисто можете відстежувати результати кожного працівника.
Що робити, якщо компанія має розгалужену мережу філіалів або дочірніх підрозділів. А якщо це – крупний холдинг з різнорідними видами діяльності і різними схемами оплати праці.
Як оцінити, що збільшення премії або проведене навчання збільшило віддачу працівника? І які саме показники збільшилися? Наскільки ці показники відповідають цілям компанії? Хто із співробітників більше схильний до зниження ефективності продажів у зв’язку з сезонним спадом, а на чиїх результатах цей спад практично не позначається?

Практично кожна компанія застосовує різні преміальні схеми за виконання збутових показників (виручка, дохід з одиниці проданої продукції – якщо співробітник управляє знижками і т.п.). Такі схеми мотивації стимулюють продавців до підвищення ефективності продажів. Проте їх застосування припускає ведення достатньо трудомісткого обліку заробітної плати.

персонал, показник, співробітник,
  1. 1СЗарплата і Управління Персоналом 8 допомагає підвищити ефективність роботи персоналу
  2. Що потрібно знати керівникові про ефективність управління персоналом
  3. Зміна системи мотивації в умовах економічної кризи застосування конфігурації Зарплата і Управління персоналом
  4. Оптимізація витрат на джерела залучення персоналу за допомогою 1СЗарплата і Управління Персоналом 8
  5. Роздріб стратегії розвитку в кризовій ситуації

Pages: 1 2 3 4