Етап управлінського консалтингу при впровадженні ІС

Процес будівництва будівлі важко уявити без етапу проектування. Разом з тим, при впровадженні на підприємстві інформаційної системи часто обходяться без серйозного опрацьовування проекту. В цьому випадку впровадження закінчується розчаруванням замовника у виконавцях і в ефективності ІТ-ТЕХНОЛОГИЙ в цілому.
У статті описана методика формування проекту ІС, що забезпечує реалізацію головного призначення інформаційної системи – бути інструментом системи управління компанією.

Відоме, що впровадження інформаційної системи (ІС) на підприємствах часто закінчується розчаруванням замовника у виконавцях і в ефективності ІТ-ТЕХНОЛОГИЙ в цілому. Одна з головних причин невдалих впроваджень – це слабке опрацьовування проекту ІС на етапі управлінського консалтингу.
В результаті ІС опиняється в недостатньому ступені інтегрована в загальну систему управління компанією (СУ), залишаючись, в кращому разі дорогим калькулятором для ведення управлінського і регламентованого обліку.

абсолютно Інший результат можна отримати, прийнявши до уваги той факт, що ІС не є для замовника самоцінним продуктом, а повинна стати інструментом системи управління підприємством на всіх її рівнях, починаючи із стратегії і закінчуючи процедурами. Це властивість ІС повинно бути забезпечено на першому кроці впровадження ІС – етапі управлінського консалтингу.

Потрібно відразу обмовитися, що повний проект ІС включає ряд питань, що знаходяться за рамками компетенції управлінського консультанта. У статті мова піде про методику розробки тих документів проекту, які формуються на етапі управлінського консалтингу, а під «проектом ІС» подразумеваєтся сукупність цих документів.

Розглянемо докладніше методику реалізації цього етапу в розрізі основних завдань, що вирішуються ІС.

В загальному випадку ІС повинна забезпечувати рішення наступних задач:

  1. Збір первинних даних про діяльність компанії і уявлення їх в зручному для аналізу виді
  2. Управлінський і регламентований облік
  3. Підтримка документообігу
  4. Планування і прогнозування
  5. Підтримка бізнес-процессов

На початку 2000-х років автор працював в роздрібній для опту компанії, що використала систему обліку товарно-матеріальних цінностей власної розробки. До того моменту в системі налічувалося більше 700 звітів, в яких розраховувалися декілька тисяч показників.
Оскільки практики описів звітів не було і розібратися в цьому хаосі не представлялося можливим, кожен новий менеджер замовляв собі 10-15 нових звітів, мобілізуя на цю роботу програмістів всіма доступними методами. Знайома картина недозволенного витрачання ресурсів?

впровадження, етап, Консалтинг,
  1. Взаємозвязок проектів чистого консалтингу і автоматизації
  2. Дует консалтингу і IT
  3. Технологія легкого консалтингу або як підвищити ефективність за допомогою одного рішення
  4. Сім секретів успіху на шляху змін в ІТ
  5. Понизимо ризики невиправданих очікувань

Pages: 1 2 3 4 5 6