Формування єдиного інформаційного простору інтеграція системи управління складом з наявними програмними продуктами компанії

1. Основною метою інтеграції різних програмних рішень для підприємства є створення єдиного інформаційного простору між його підрозділами. Як правило, можливість обслужити всі бізнес-процесси підприємства силами однієї програми існує не завжди.
Одне з характерних явищ в житті організацій, що розвиваються, – потреба в оптимізації бізнес процесів на черговій ділянці діяльності, як наслідок – в підключенні до існуючої корпоративної інформаційної системи нового функціонального модуля.
Відповідно до практики компанії AXELOT розглянемо процес інтеграції на прикладі одного з таких функціональних модулів – сумісного з фірмою «1С» рішення «1С_Логистика:Управление складом» на технологічній платформі «1С:Предприятие 8».

2. Число корпоративних систем, інтегрованих з «1С_Логистика:Управление складом» достатньо велике. Це і тиражні продукти сімейств «1С:Предприятие 8», «1С:Предприятие 7.7», зарубіжні системи, що існують на російському ринку, самостійні розробки підприємств. Кожна з цих систем вимагає організації взаємодії з нею складської системи по основних точках руху товару.
На практиці кількість точок зіткнення систем і складність інтеграції багато в чому залежить від специфіки галузі підприємства, організації його бізнес-процессов і принципів роботи з товаром в корпоративній системі.

Допустимий, підприємство має у складі складського комплексу виробничу ділянку, де відбувається збірка комплектів. Можливі різні варіанти інтеграції залежно від того, як враховує комплекти корпоративна система і чи враховує вона їх в принципі. Допустимо, в корпоративній системі відбивається факт збірки або розбирання комплекту.
В цьому випадку інтеграція систем повинна буде відобразити рух тих, що комплектують і комплектів на всіх етапах складського технологічного процесу.

При розробці інтеграції між системами також важливо знати, як в корпоративній системі враховуються одиниці вимірювання товару. Часто в корпоративній системі вся робота ведеться в розрізі мінімальних одиниць

– наприклад, штук. В той же час, для складської системи потрібно знати залишок товару саме в розрізі всіх наявних одиниць – коробів, ящиків, упаковок і ін. Це дозволяє значно оптимізувати складські операції. Не дивлячись на можливу розбіжність в принципах обліку товару, в процесі розробки інтеграції повинні бути враховані інтереси обох систем.

Не дивлячись на різноманітність компаній і їх специфіки, є декілька основних точок зіткнення систем, які повинні бути присутніми в будь-якій схемі інтеграції. До них можна віднести приймання товару, відбір і відвантаження товару, інвентаризацію (або довільна звірку залишків). Найпростіша схема взаємодії може виглядати таким чином див. рис 1.

Формування єдиного інформаційного простору інтеграція системи управління складом з наявними програмними продуктами компанії

інтеграція, спосіб,
  1. Концепція єдиного інформаційного простору в управлінні ІТ службою
  2. Методика управління асортиментом і товарним запасом торгової компанії
  3. Системи ведення НСИ і їх місце в корпоративних інформаційних системах КИЦЬ
  4. Підвищення ефективності системи менеджменту якості компанії
  5. Методологія системи бюджетного управління на підприємстві холдингової структури

Pages: 1 2 3 4