Консолідована звітність зібрати звірити виключити і скласти

Консолідована звітність сприймається часто як зведена звітність, дані якої формуються складанням однойменних показників. Проте методологія консолідації визначається не арифметичними діями, а економічною суттю бізнесу.
Укрупнення компаній за рахунок злиття і придбань, організація регіональних мереж, залучення інвестицій і вихід на фондові ринки – все вимагає прозорості. Консолідована звітність виконує роль інформаційної бази для ухвалення управлінських рішень в компаніях з складною структурою, об’єднуючих в своєму складі декілька юридичних осіб і з разнимі часом напрямами діяльності.

Консолідована звітність зібрати звірити виключити і скласти Повна версія статті

звітність, консолідація, методологія, показник, складання,
  1. Результати для звітність
  2. Управлінський облік і звітність Класифікація і Загальні принципи
  3. Зявився час подумати
  4. Результати для методологія
  5. Управління по результатах або управління причинами