Контрактна документація

Успіх будь-якої комерційної діяльності багато в чому залежить від рівня підготовки і подальшого юридично грамотного оформлення договірних відносин. Від цього ж залежить і результат врегулювання можливих розбіжностей між замовником і виконавцем і, якщо таке трапитися, судового дозволу справи при виникненні суперечок.
Грамотно складені документи є заставою добрих партнерських відносин сторін і посередників операції, дозволяють мирно вирішувати всі виникаючі проблеми, не переносячи їх в зал судового засідання.

Крім врегулювання правових аспектів взаємодії, контрактна документація може служити могутнім інструментом запобігання можливим проектним ризикам. У даній статті представлені деякі з основних аспектів роботи з контрактною документацією як інструментом врегулювання розбіжностей сторін і запобігання ризикам проекту.

Що потрібне чітко знати до укладення контракту на проект?

При намірі укласти контракт слідує чітко знати, які цілі необхідно досягти при його реалізації, уточнити найбільш важливі моменти, пов’язані з його оформленням, підписанням і виконання.
Необхідно передбачити головні питання майбутньої роботи, а потім, переходячи від загального до приватного, скласти зразкову поетапну схему роботи і продумати, що і як повинно бути зроблено на кожному етапі.
Вже на етапі планування робіт ми можемо спрогнозувати виникнення можливих ризиків проекту і продумати шляху їх компенсації, включивши в договір умови, що дозволяють з найменшими витратами вийти з можливої конфліктної ситуації з клієнтом.

Тому проект майбутнього договору бажано розробити найзацікавленішій організації, а не зупинятися на шаблоні договору, замовником, що надається.

Звичайно ж, при складанні формулювань умов договору краще всього привернути фахівців відповідного профілю (штатний юрист в компанії або разові послуги позаштатних фахівців). Детальне опрацьовування тексту договору з боку виконавця допоможе уникнути несподіванок, які можуть виходити від замовника.
При цьому по його зауваженнях при узгодженні тексту договору можна прослідкувати, в чому саме полягають його сумніви, очікування, інтереси і запобігти включенню в договір небажаних умов.

Договір. Перевіряємо основне…

При підписанні контрактів необхідно переконатися, що представник клієнта, що візує документ, має на це юридичне право і повноваження. Підписання договору особою, у якої відсутні відповідні повноваження, робить його недійсним, що як мінімум вабить неможливість отримати оплату за виконані роботи.

Відомі випадки, коли контрагент, не бажаючи виконувати свої зобов’язання за договором, оголошує про те, що особа, що підписала договір, відповідних повноважень не мало (один з найпоширеніших способів шахрайства).

Документами, підтверджуючими повноваження, є довіреність або статут підприємства.

договір, замовник, результат, сторона, термін,
  1. Результати для документація
  2. Ризики проекту автоматизації
  3. Дует консалтингу і IT
  4. Комплексний підхід до процесу навчання замовника на корпоративному проекті як мінімізація проектних ризиків
  5. Управління дебіторською заборгованістю в умовах фінансової кризи

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9