Корпоративна автоматизована інформаційна система як ресурс бізнесу як поставити ІТ на службу бізнесу

Використання потенціалу ІТ як стратегічного ресурсу бізнесу – навряд чи хтось сьогодні сперечатиметься з важливістю цього твердження. Для серйозних фірм – внедренцев ІТ рішень воно стало майже визначальним гаслом у взаєминах з потенційним замовником. Але як реалізується цей потенціал в реальних проектах?

Багаторічний досвід впровадження бізнес додатків дозволяє констатувати – при проектуванні автоматизованої інформаційної системи (АЇС) учасники проекту, як правило, орієнтуються на решениt операційних проблем бізнесу. Замовник не наполягає на включення в проект стратегічних бізнес – вимог, а проектувальник не формулює постановку завдання як стратегічне бізнес-рішення.
Під словами “стратегічне рішення” ми розуміємо корпоративне інформаційне рішення, орієнтоване на отримання стійкої конкурентної переваги бізнесу замовника.

В результаті, потенціал АЇС як стратегічного ресурсу бізнесу декларується, але не реалізується в проекті автоматизації. При цьому, про наявність такого потенціалу заявляє всякий розробник АЇС, що поважає себе. Очевидно, що добитися реалізації потенціалу АЇС як ресурсу бізнесу вельми непросто.
Не претендуючи на повноту аналізу, спробуємо визначити деякі “больові” точки проекту АЇС, орієнтованого на стратегічні завдання.

Очевидно, що “стратегічний” потенціал закладається на першій стадії розробки рішення – при постановці завдання. Звідси витікає, що саме вона вимагає найпильнішої уваги. Як відомо, на цій стадії відбувається системний опис бізнес – завдання – визначаються і фіксуються ключові чинники проекту: цілі, критерії виконання, рамки проекту, опис його результату.
Проте досвід участі як виконавець проектів свідчить про те, що рішення бізнес завдань і їх автоматизація існують як би в різних площинах: бізнес сам по собі, а АЇС – сама по собі. На наш погляд, в тій, що цій розузгодила і криється головна причина недооцінки потенціалу АЇС як ресурсу бізнесу.

Скажіть, чи можна назвати розумною причиною побудови АЇС ПРОЦЕСС автоматизації бізнесу? Навряд чи, хіба що з безкорисливої любові керівника до ПРОЦЕСУ автоматизації або як дань до моди. Раціональною причиною застосування АЇС в бізнесі є НЕОБХІДНІСТЬ РІШЕННЯ бізнес завдань. Чи розуміє це до кінця замовник, а часто і виконавець проекту автоматизації? Судите самі.
Ось типові витяги з опитів керівників по постановці завдання і визначенню цілей проекту побудови АЇС, які систематично проводяться відділом маркетингу нашої компанії:

Корпоративна автоматизована інформаційна система як ресурс бізнесу як поставити ІТ на службу бізнесу 1. Директор регіональної компанії: “Мені потрібно, щоб необхідна мені інформація була завжди під рукою. Бажано, щоб кількість її розрізів була максимальною”. Спроба уточнення цілей приводила до відповідей: “Я в інформаційних технологіях нічого не розумію, Ви – “інформаційники”, Вам і карти в руки.

автоматизація, завдання, замовник, мета, рішення,
  1. Автоматизована система управління підприємством компанії ОАО ОГК-2 на основі 1СПредприятие 8
  2. Система якості допоможе утриматися на плаву в морі фінансової кризи
  3. Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі
  4. Мінімізація ризиків і втрат при вимушеному скороченні масштабів бізнесу
  5. IT-аудит знову в моді

Pages: 1 2 3 4 5