Методичні основи роботи товарних менеджерів

Оборотні кошти є найважливішим ресурсом торгової компанії. Тим важливіше забезпечити співробітників, керівників цим активом, повноцінною методологією, а процедуру оцінки їх діяльності – об’єктивними критеріями. У статті розглянуті методичні основи виконання обов’язків товарного менеджера торгової компанії.

За роки роботи топ-менеджером і управлінським консультантом авторові часто доводилося стикатися з ситуацією неефективного використання оборотних коштів . Ознаками цієї ситуації є:

 1. Проблеми ліквідності. Простіше кажучи, весь час не вистачає гроші на оплату товарів і послуг.
 2. Низька рентабельність і погана оборотність робочого капіталу.
 3. Утворення проблемних активів: простроченої дебіторської заборгованості, неліквідів на складі і проблемних авансів постачальникам.

В багатьох видах торгового бізнесу, до яких відносяться, наприклад, дистрибуція, комплексне постачання на промисловий ринок, роздрібна мультибрендовая торгівля, значна частина оборотних коштів зосереджена на складі. Разом з тим, в компаніях, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку, нерідко цією істотною частиною активів ніхто реально не управляє.
Точніше кажучи, рішення відносно товарного запасу, звичайно, ухвалюються, але приймаються на основі особистих і групових інтересів, інтуїції, положення в ієрархії, але не на основі критерію ефективності. Результат такого управління виявляється у вищеперелічених ознаках.

Отже, на певному етапі розвитку компанії, бізнес якої вимагає значного товарного запасу, визріває необхідність появи співробітників, керівників відповідною частиною активів.
У зарубіжній класифікації посади цих співробітників називаються product або commodity менеджерами, в російській – менеджерами і керівниками товарних груп і категорій, ми називатимемо їх товарними менеджерами .

Ми підійшли до питання діяльності товарних менеджерів з погляду необхідності підвищення ефективності використання оборотних коштів . З іншого боку, у міру розвитку, у торгової компанії формуються свої інтереси відносно продукту, що поставляється.
Товарні менеджери покликані утілювати продуктову політику компанії в життя, маючи певні має рацію по управлінню оборотними коштами і несучи відповідальність за їх ефективне використання. Розглянемо методику виконання цих обов’язків на прикладі компанії, що здійснює комплексне постачання на промисловий ринок.

До основних обов’язків товарного менеджера такої компанії відносяться:

 1. Управління асортиментом
 2. Управління товарним запасом
 3. Організація збору, обробки і зберігання маркетингової інформації
 4. Постановка завдань для проведення маркетингових досліджень.
 5. Постановка маркетингових завдань менеджерові по рекламі.
 6. Здійснення маркетингової і технічної підтримки співробітників відділів збуту.
 7. асортимент, запас, клієнт, постачальник, товар,
  1. Практика оптимізації товарних запасів і асортименту компанії
  2. Методика управління асортиментом і товарним запасом торгової компанії
  3. 1СЗарплата і Управління Персоналом 8 допомагає підвищити ефективність роботи персоналу
  4. 1СCRM – інструмент антикризового управління
  5. Роздріб стратегії розвитку в кризовій ситуації

  Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8