Навіщо потрібні облікові центри

Кожен генеральний директор, так або інакше, стикається з проблемою організації облікової роботи на своєму підприємстві.

Визначати масштаби завдання, яке буде необхідно вирішити керівникові підприємства в цьому випадку, можна в наступній системі координат – «розмір організації – цілі середньострокової стратегії компанії».
Таким чином, можна спрогнозувати той рівень вимог, яким повинна відповідати робота облікової служби (якість звітності, що представляється, терміни уявлення і витрати на зміст такої служби).

Розмір організації (величина грошових потоків, кількість працюючого персоналу, галузева специфіка бізнесу і позиції компанії, досягнуті в галузі і т.п.) дають базис для формування моделі бізнес-процессов в компанії.
Модель бізнес-процессов – це основа, на якій здійснюється збір інформації про факти господарського життя, їх реєстрація, інтерпретація і складання звітності для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Цілі середньострокової стратегії компанії – дають можливість оцінити (спрогнозувати), в якому ступені зміняться рівень вимог до прозорості бізнесу.
Рівень вимог внутрішніх (власників бізнесу, керівників і працівників) і зовнішніх користувачів (кредиторів, податкових органів і ін.) до якості, своєчасності і іншим параметрам звітності, що представляється, змінюється в ході розвитку компанії.

По ряду об’єктивних причин, конкурентоспроможність російських компаній у нинішній момент багато в чому формується на основі інвестиційних програм, які компанія може реалізувати в середньостроковій перспективі (3 – 5 років).

В умовах, коли підприємства на постійній основі займаються залученням засобів, особливу увагу інвестори і, як результат, менеджмент компаній-реципієнтів стали приділяти «фінансовій прозорості» бізнесу.

Для чого потрібна фінансова прозорість?

 • для зниження вартості запозичень; для методично правильного формування і підтвердження вартості компанії
 • для збільшення вартості компанії (зростання капіталізації)
 • для зниження собівартості продукції
 • , що випускається

 • для збільшення керованості компанії

Таким чином, можна легко побачити цикл зміни рівня вимог до облікової служби в умовах зміни інвестиційній активності підприємства:

 • зростання активності підприємства
 • зростання потреб у фінансуванні
 • зростання рівня вимог до фінансової прозорості компанії
 • підвищення рівня вимог до роботи облікової служби

Що ж представляє облікова система підприємства?

Необхідно відзначити, що облікова система (коли вона є) в різних компаніях реалізована практично однаково. Особливості облікової системи закладені, в основному суб’єктивними вимогами керівників компаній, що приймають рішення на основі своїх власних систем показників.

облік, служба,
 1. Управлінський облік і звітність Класифікація і Загальні принципи
 2. Застосування бухгалтерського обліку в управлінні
 3. Результати для субрахунок
 4. Огляд рішень по автоматизації складу на платформі 1СПредприятие
 5. Результати для облік

Pages: 1 2 3 4 5