Оптимізація витрат на джерела залучення персоналу за допомогою 1СЗарплата і Управління Персоналом 8

В умовах економічного спаду зусилля компаній направлені, перш за все, на оптимізацію витрат. Однією з головних статей витрат є оплата праці. Відомо, що всі останні роки персонал диктував працедавцеві свої правила гри. При цьому зарплати неухильно росли, а продуктивність і кваліфікація працівників залишали бажати кращого.
В результаті фінансової кризи висококомпетентні фахівці можуть опинитися на вулиці. Далекоглядним працедавцям така ситуація на руку. Вони зможуть підвищити якість свого кадрового складу і позбавитися від баласту.
Не виключено, що загроза скорочення числа потенційних робочих місць і зниження їх фінансової привабливості може стати спонукальним чинником зростання ефективності праці працюючих співробітників.
Проте не слід забувати і про можливість залучення в штат висококваліфікованих працівників, в звичайних умовах недоступних через завищені вимоги, що склалися на ринку, до працедавця.

Разом з тим необхідно врахувати, що щомісячні суми, що виділяються на набір персоналу, і зокрема, на залучення кандидатів, складають значну частину бюджету кадрових служб підприємств. На перший погляд, очевидно, що оплата звернень до джерел інформації про персонал це – невід’ємна стаття витрат на роботу з претендентами.
Проте і в такій ситуації можна досягти економії ресурсів шляхом детального аналізу ефективності вкладень в джерела залучення трудових ресурсів.

Завдання аналізу ефективності витрат на залучення персоналу вирішується шляхом застосування інструментів типової конфігурації «Зарплата і Управління Персоналом».

Приклад:

Для пошуку кандидатів на посадові позиції в організації прийнято щомісячно розміщувати оголошення в журналі «Робота і Навчання», двох газетах, а також кадрових агентствах «Персонал» і «Регул» (Рис.1).

Оптимізація витрат на джерела залучення персоналу за допомогою 1СЗарплата і Управління Персоналом 8

Рис.1

За даними кадрової служби від претендентів поступає в середньому 9 резюме в місяць. Проаналізуємо ефективність вкладення засобів на залучення кандидатів по кожному джерелу залучення кандидатів окремо за допомогою звіту «Ефективність витрат на залучення».

Первинну оцінку ефективності витрат на джерела доцільно проводити на етапі роботи з кандидатами. Для цього виберемо формування звіту в розрізі заявок по кандидатах (Рис.2).

Оптимізація витрат на джерела залучення персоналу за допомогою 1СЗарплата і Управління Персоналом 8

Рис.2

При настройці даних звіту слід врахувати, що періоди витрат і оцінки результатів в реальному житті, як правило, рознесені за часом. Тому для отримання об’єктивних даних необхідна точна вказівка відповідних періодів витрат і оцінки їх ефективності. У нашому випадку період розміщення оголошень і оплати послуг кадрових служб доводиться на січень – квітень поточного року.

витрата, ефективність, залучення, кандидат, оголошення, персонал,
  1. 1СЗарплата і Управління Персоналом 8 допомагає підвищити ефективність роботи персоналу
  2. Що потрібно знати керівникові про ефективність управління персоналом
  3. Показники оцінки ефективності витрат на персонал
  4. Ефективне управління персоналом в кризовій ситуації завдання і рішення
  5. Оптимізація організаційної структури управління компанією під час кризової ситуації в економіці

Pages: 1 2