Організація ефективної взаємодії підрозділів

Керівник ухвалює антикризове управлінське рішення, інформація поступає із затримками за часом, дії несогласованни, виконавець, виконуючи рішення, використовує застарілі дані, в результаті виробництво запускає продукцію по старому технологічному процесу.
У такій ситуації необхідно задуматися про організацію ефективних комунікаційних каналів, що базуються на єдиному інформаційному просторі.
Стаття Олексія Кислова, керівника напряму “Машинобудування і дискретне виробництво” фірми “1С”, містить конкретні приклади використання “1С:Управление виробничим підприємством” як ефективного інструменту взаємодії підрозділів компанії в період антикризових рішень.

Що таке ефективна система комунікацій для компанії? Перш за все, коли суть передаваної інформації розуміється одержувачем без спотворень і затримок за часом. Очевидно, що управління інформаційними потоками – це один з найважливіших інструментів узгодженості дій усередині компанії.
Дане твердження особливе актуально в період економічної кризи, коли не можна зволікати з рішучими діями, коли необхідно невідкладно утілювати в життя управлінські рішення, при цьому, передаючи їх суть до найдрібніших деталей кінцевим виконавцям.
Часто використовуваний інструментарій розрізнений і, як наслідок, процес передачі і використання інформації на підприємстві не такий ефективний, як міг би бути. До чого в період економічної кризи це може привести? Допустимо, був сформований новий платіжний календар з пролонгацією по термінах надходження грошових коштів. Він не був оперативно доведений до фахівців з постачання.
Відповідно, був створений план постачання матеріалів, незабезпечений в строк необхідними фінансовими ресурсами. Слідством стала відсутність матеріалу у момент планованого запуску продукції, що привело до перегляду термінів здачі кінцевої продукції.
Інший приклад: технологічна служба розробила новий економічний маршрут виготовлення продукту, він не був вчасно доведений до виробничих підрозділів і як підсумок – запуск проводиться по старому маршруту, упущена економія від технологічної інновації.
А чому виробництво не було в курсі наявності нового технологічного процесу? Достатньо типова ситуація, коли менеджер виробничого підрозділу був повідомлений про наявність нового маршруту за допомогою телефонного дзвінка і просто міг забути про це, знаходячись в стані постійного інформаційного перенасичення.

В такій ситуації виникає цілий букет проблем, які виявляються у відсутності загального взаєморозуміння, недовір’ї. Проведемо невеликий аналіз причин виникнення проблем взаємодії. Будь-якому співробітникові компанії цілком властивий суб’єктивізм сприйняття і передачі інформації.
Якщо розглядати окремий підрозділ, то для нього характерні свої стереотипи поведінки, які зрештою впливають на субкультуру коло осіб. У такій ситуації розвивається якийсь соціальний синдром ділення співробітників компанії на «своїх» і «чужих» – суміжні підрозділи. Відповідно, і відношення з даними групами різні.

взаємодія, підрозділ, служба,
  1. Оптимізація організаційної структури управління компанією під час кризової ситуації в економіці
  2. Криза в машинобудуванні – від погроз і упущених можливостей до рішень для підвищення ефективності
  3. Практичні питання організації ефективних комунікацій
  4. Генеральне прибирання або детоксикация компаній
  5. Нові підходи до управління бізнесом в економічних умовах що змінилися

Pages: 1 2 3 4 5