1СCRM – інструмент антикризового управління

Починається публікація статей з серії “1С:CRM – інструмент антикризового управління”. У пропонованій статті Олексій Кудінов і Михайло Сорокин розглядають різні аспекти застосування CRM-технологій для підвищення ефективності компанії в умовах фінансової кризи, наводячи приклади з російської практики, описаної в книзі “CRM:Российская практика ефективного бізнесу, що недавно вийшла”.

1СCRM – інструмент антикризового управління →

булочна, завдання, клієнт, матвій,

Інформаційне забезпечення управління збутом

Серед численних антикризових заходів, що рекомендуються експертами керівникам підприємств малого і середнього бізнесу, інтенсифікація збутових зусиль викликає найменші заперечення. Разом з тим, навіть володіючи методиками рішення цього питання, але, не володіючи об’єктивною інформацією, організувати ефективне управління продажами неможливо.
Давайте разом подумаємо про те, які процедури збору інформації потрібно запустити вже зараз для того, щоб налагодити ефективний збут хоч би через декілька місяців.

Інформаційне забезпечення управління збутом →

віктор, клієнт, менеджер, план, результат,

Практика оптимізації товарних запасів і асортименту компанії

чи Можна зменшити рівень товарних запасів, уникнувши скорочення асортименту? Як вивести на ринок нові товари і не допустити утворення «неліквідів»? Як максимально використовувати можливості сучасних інформаційних систем для оптимізації оборотних активів компанії? У даній статті ми спробуємо знайти відповіді на ці і інші питання.

Нові економічні умови

Ринкові умови, що склалися на російському ринку за останній рік, примусили багато компаній переглянути свою стратегію управління оборотними активами.
Якщо раніше, використовуючи недорогі короткострокові кредити, можна було дозволити собі фінансувати не тільки поточну діяльність, але і проекти, направлені на розвиток підприємства, то сьогодні в умовах обмеженого доступу до кредитних ресурсів на перше місце встає питання забезпечення мінімально необхідного рівня ліквідності і платоспроможності компанії, тобто елементарного виживання.
Про проекти розвитку доводиться забути до кращих часів. Як мовиться: “Не до жиру – бути б живу”. І все це – на тлі загального падіння купівельного попиту по багатьом галузям економіки.
Зрозуміло, що в такій ситуації багато компаній вимушено знижувати свою ділову активність, об’єми продажів і виробництва – загалом, скорочувати оборотні активи, “вилучаючи” з обороту такі необхідні сьогодні вільні грошові кошти.

Багатьом довелося переглянути своє відношення до дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень, мінімального запасу вільних грошових коштів. Одним з вимушених заходів також стало скорочення товарних запасів торгових компаній. Звичайно, здорово, якщо зниження товарних запасів відбувається за рахунок їх оптимізації і зниження періоду оборотності.
А що коли необхідність скорочення товарних запасів приводить до зменшення асортименту? Адже зрозуміло до чого це може привести завтра – до зниження об’ємів продажів в порівнянні з минулими періодами. І це зараз, коли покупці стали менш активними і широкий асортиментний ряд є одним з ключових чинників, що дозволяють утримати рівень продажів на прийнятному рівні.

Практика оптимізації товарних запасів і асортименту компанії →

асортимент, запас, каталог, магазин, товар,

1СCRM – інструмент антикризового управління контроль клієнтської бази

В умовах спаду попиту для будь-якої компанії однієї з головних завдань є контроль і утримання клієнтів – основного, а в більшості випадків і єдиного джерела доходу компанії. Як говорить одна бізнес-приказку: “Клієнт годує Вас і Ваших дітей”.

Давайте ще раз пригадаємо “побиті” фрази, які зобов’язаний знати кожен керівник і менеджер з продажу:

  • 20 % клієнтів приносять 80 % прибули (правило Парето);
  • Витрати на залучення нового клієнта в 5-10 разів більше, ніж на утримання того, що існує;
  • Велика частина компаній із списку Fortune 500 втрачає 50 % своїх клієнтів кожні 5 років;
  • Велика частина клієнтів окупається лише через рік роботи з ними (відповідно, якщо клієнт “пішов” до цього терміну, то він приніс збиток компанії);
  • Близько 50 % існуючих клієнтів компанії не прибуткові із-за неефективної взаємодії з ними;
  • Збільшення “утримання” клієнтів на 5 % збільшує прибуток компанії на 25-55 %;
  • В середньому компанія контактує 6 разів на рік з потенційним і лише 4 рази на рік з існуючим клієнтом…

Знайомі твердження і статистика, чи не так? Але запитаєте себе, а чи є у Вашій компанії інструмент, який дозволяє оцінити, наскільки близькі показники компанії до приведених вище середньостатистичних даних? У чому Ваша компанія ефективніша, а в чому програє “середньостатистичною”? Чи є взагалі у Вас засіб, що дозволяє аналізувати дані про всіх клієнтів, постачальників, партнерів і конкурентів в єдиній базі?

.

Клієнтська база: а чи є вона у нас?

1СCRM – інструмент антикризового управління контроль клієнтської бази →

завдання, клієнт, менеджер,

Роздрібна спеціалізація ІТ

останнім часом в різних публікаціях і на всіляких форумах багато мовиться про необхідність скорочення витрат і тотальної економії, починаючи від масштабних інвестиційних проектів і закінчуючи офісним папером.Ці тенденції не пройшли мимо інформаційних технологій. Але що саме і як скорочувати з ІТ і в такій галузі як роздрібна торгівля ми розглянемо в цій статті.

Роздрібна спеціалізація ІТ →

адміністратор, забезпечення, магазин, модернізація,

Бухгалтерський і податковий облік

Консалтинг

Операційне управління

Оптимізація системи управління

Програмні продукти і практика виконаних проектів

Система менеджменту якості

Стратегічний менеджмент і маркетинг

Управління ІТ і ІТ консалтинг

Управління персоналом

Управління продажами

Управління проектами

Управління фінансами