Параметри дебіторської заборгованості в контексті діяльності підприємства

Сьогодні вже ні у кого не виникає питання, чи потребує контролю дебіторська заборгованість . Або контролювати або взагалі її не мати. Вибір тільки такий.

В множині з’явилися навчальні посібники – паперові і електронні, такі, що розповідають про нескінченні коефіцієнти і індекси, розрізи і аспекти вимірювання заборгованості.
Отже будь-який нефінансовий менеджер, прочитавши всі ці рекомендації, мимоволі впаде в замішання: вимірювати і, головне, контролювати заборгованість по всіх пропонованих параметрах – життя не вистачить, не то що робочого часу. Адже дебіторська заборгованість далеко не єдина область контролю і управління.

Кількість показників – не єдина проблема. Не менш важливе питання – їх причинно-наслідковий зв’язок, їх взаємообумовленість. Необхідно розуміти, як знайти причини незадовільного стану того або іншого показника, як знайти важелі впливу на нього, як, покращуючи одне, не зіпсувати інше.

При цьому треба пам’ятати, що дебіторська заборгованість тільки «підраховується» фінансовими менеджерами для розуміння ефективності управління оборотним капіталом. Створюється дебіторська заборгованість і, отже, управляється менеджерами нефінансовими.
Тому, пробачите за тавтологію, показники повинні бути «показовими», тобто що легко інтерпретуються в контексті оперативної діяльності підприємства і декомпозіруємимі до рівня співробітника і контрагента.

Мета цієї статті – запропонувати систему моніторингу дебіторської заборгованості для керівника Центру доходу організації. Ця система випробувана на практиці в компанії «1С-Рарус» і реалізована як готовий набір інструментів в програмному продукті «1С-Рарус: Управління дебіторською заборгованістю (комплект звітів і методична допомога)».

Дебіторська заборгованість. Цілі моніторингу.

Отже, припустимо, Ви – керівник відділу продажів. З якою метою ви «наглядатимете» за дебіторською заборгованістю свого відділу?

 1. Щоб знайти резерви збільшення приходу грошових коштів.
 2. Щоб знайти резерви збільшення обороту відділу або причини його зменшення.
 3. Щоб підвищити ефективність роботи відділу: збільшити швидкість приходу грошових коштів, розширити потік нових клієнтів, привертати і утримувати найбільш вигідних клієнтів, збільшити середній розмір операції.

Тобто до дебіторської заборгованості Вас приведуть показники, далекі від самої заборгованості. Безпосередньо про дебіторке Ви згадуватимете тільки по окрику начальства. Це означає, що ваша система моніторингу заборгованості повинна відповідати наступним вимогам:

 1. Повинна бути побудована в тих же розрізах, що і інші показники відділу: оборот, виручка, клієнтські сегменти, співробітники, можливо, номенклатура.
 2. Дебіторка повинна вимірюватися в співвідношенні з іншими показниками ефективності.
 3. борг, заборгованість, оборот, операція, показник,
  1. Народження і смерть дебіторської заборгованості
  2. Результати для оборот
  3. Автоматизація оцінки ефективності діяльності персоналу
  4. Управління дебіторською заборгованістю в умовах фінансової кризи
  5. Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі

  Pages: 1 2 3 4 5 6 7