Підвищення ефективності системи менеджменту якості компанії

Модель системи менеджменту якості на основі міжнародного стандарту ISO 9001:2000 є загальновизнаною в світі. Вона упроваджується на підприємствах будь-яких форм власності і розмірів, що працюють в різних країнах і галузях економіки. Таку широку популярність стандарт завоював завдяки своїй універсальності і підходам до менеджменту якості, що показав на практиці свою результативність.

Сьогодні основою забезпечення конкурентної переваги підприємства на ринку є безперервне вдосконалення його системи менеджменту і продукції. Стандарти ISO серії 9000 орієнтують організацію на постійне поліпшення діяльності і якнайповніше задоволення вимог всіх зацікавлених сторін. СМК є важливим чинником конкурентоспроможності, хоч і не її гарантом.
Наявність СМК у виробника означає на ринковій мові здатність даного підприємства забезпечити виконання вимог споживачів, регулюючих вимог з боку держави і вимог, що пред’являються організацією до власної діяльності. Відповідно до загальних положень стандарту, це основне призначення системи менеджменту якості.
Таким чином, стандарт ISO 9001:2000 дозволяє підприємству закласти фундамент своєї конкурентоспроможності і будувати на його основі успішну стратегію розвитку.

Сучасні підприємства здійснюють свою діяльність в постійно змінних ринкових умовах. У конкурентній боротьбі здатні вижити тільки ті компанії, які можуть швидко адаптуватися до змін в зовнішньому середовищі. В зв’язку з цим система менеджменту якості повинна бути гнучкою, такою, що швидко «настроюється» під зміни вимог зацікавлених в діяльності підприємства сторін.
Тільки така система менеджменту може стати корисним інструментом в руках керівництва підприємства. Тому стандарт вимагає розвивати і покращувати СМК.

В основі поліпшень СМК лежить цикл Демінга (PDCA) і процессноє управління. Відповідно до даних положень будь-яка діяльність може розглядатися як процес (вид діяльності, що перетворює «входи» в «виходи») і бути покращувана за рахунок циклічного повторення наступних управлінських дій:

– планування (Plan);

– виконання (Do);

– перевірки (Check);

– реалізації поліпшень (Act)

Даний цикл поліпшення застосовний на всіх рівнях управління і кожен управлінець, відповідно до принципів менеджменту якості, закладених в основу ISO 9001:2000, повинен узяти його на озброєння.

Традиційно виділяють три рівні управління процесами:

• результативністю виконання процесу;

• результативністю управління процесом;

• ефективністю процесу.

Результативність виконання процесу показує, чи досягаються заздалегідь певні нормативні показники виконання процесу. Результативність управління процесом характеризує, наскільки поліпшуються ці показники з часом. Ефективністю процесу відповідно до термінології ISO 9000 вважається відношення отриманого результату і витрачених ресурсів.

витрата, продукція,
  1. Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі
  2. Збалансована система показників – могутній інструмент впровадження системи менеджменту якості на базі стандартів ISO 90002000
  3. Криза в машинобудуванні – від погроз і упущених можливостей до рішень для підвищення ефективності
  4. Елементи якості
  5. Система якості допоможе утриматися на плаву в морі фінансової кризи

Pages: 1 2 3 4