Практика оптимізації товарних запасів і асортименту компанії

чи Можна зменшити рівень товарних запасів, уникнувши скорочення асортименту? Як вивести на ринок нові товари і не допустити утворення «неліквідів»? Як максимально використовувати можливості сучасних інформаційних систем для оптимізації оборотних активів компанії? У даній статті ми спробуємо знайти відповіді на ці і інші питання.

Нові економічні умови

Ринкові умови, що склалися на російському ринку за останній рік, примусили багато компаній переглянути свою стратегію управління оборотними активами.
Якщо раніше, використовуючи недорогі короткострокові кредити, можна було дозволити собі фінансувати не тільки поточну діяльність, але і проекти, направлені на розвиток підприємства, то сьогодні в умовах обмеженого доступу до кредитних ресурсів на перше місце встає питання забезпечення мінімально необхідного рівня ліквідності і платоспроможності компанії, тобто елементарного виживання.
Про проекти розвитку доводиться забути до кращих часів. Як мовиться: “Не до жиру – бути б живу”. І все це – на тлі загального падіння купівельного попиту по багатьом галузям економіки.
Зрозуміло, що в такій ситуації багато компаній вимушено знижувати свою ділову активність, об’єми продажів і виробництва – загалом, скорочувати оборотні активи, “вилучаючи” з обороту такі необхідні сьогодні вільні грошові кошти.

Багатьом довелося переглянути своє відношення до дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень, мінімального запасу вільних грошових коштів. Одним з вимушених заходів також стало скорочення товарних запасів торгових компаній. Звичайно, здорово, якщо зниження товарних запасів відбувається за рахунок їх оптимізації і зниження періоду оборотності.
А що коли необхідність скорочення товарних запасів приводить до зменшення асортименту? Адже зрозуміло до чого це може привести завтра – до зниження об’ємів продажів в порівнянні з минулими періодами. І це зараз, коли покупці стали менш активними і широкий асортиментний ряд є одним з ключових чинників, що дозволяють утримати рівень продажів на прийнятному рівні.

Природно, універсальних рецептів немає і для кожної галузі будуть свої рекомендації. А кожній компанії необхідно буде вибрати або виробити відповідні саме для неї заходи, направлені на адаптацію до нових економічних умов .
Тому підходи, описані в рамках даної статті, теж не є універсальними і єдино вірними, а будуть корисними лише певному кругу торгових компаній.

Основною діяльністю компаній, про які далі піде мова, є оптова і/або роздрібна торгівля товарами не щоденного попиту, до яких відносяться меблі, побутова техніка, електроніка, комп’ютерна техніка і ін..
Продаж товарів такі компанії, як правило, здійснюють через мережу територіально розподілених магазинів, відділів продажів або за допомогою оформлення замовлень через інтернет з подальшою доставкою. Це може бути мережа магазинів або салонів, розташованих в одному місті або області або навіть філіали в різних регіонах.

асортимент, запас, каталог, магазин, товар,
  1. Методичні основи роботи товарних менеджерів
  2. Методика управління асортиментом і товарним запасом торгової компанії
  3. Практика розробки стратегії в кризовий період
  4. Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі
  5. Результати для асортимент

Pages: 1 2 3 4 5 6