Роль і завдання казначейства на підприємстві

Не доводиться ставити під сумнів той факт, що управління грошовими потоками є найбільш важливим напрямом діяльності для будь-яких організацій. Особливо актуальним управління фінансами підприємства стає в умовах нестабільної фінансової ситуації, характерної для останніх декількох місяців.

Роль і завдання казначейства на підприємстві Дефіцит грошових коштів може привести до неможливості своєчасної виплати податків і зарплати співробітникам, простроченню платежів по кредитах і позиках, порушенні термінів оплати постачань за договорами, що у свою чергу приводить до нарахування штрафів, пенею, неустойок, погіршенню кредитної історії, втраті ділової репутації, додатковим витратам для усунення небажаних наслідків.
Будь-який з цих чинників буде досить, щоб не тільки розвиток, але саме існування бізнесу опинилося під загрозою, або, як мінімум – власники мали підставу задуматися про зміну керівництва таким.

З іншого боку, профіцит грошових коштів, який в умовах кризи багато підприємств прагнуть створити як надійний фінансовий резерв «про всяк випадок», також означає певні втрати для підприємства, які з деякою часткою умовності можна оцінити розміром упущеної вигоди від участі в якому-небудь інвестиційному проекті.

Таким чином, актуальною проблемою в сучасних умовах є балансування між підтримкою поточної платоспроможності і отриманням додаткового прибутку від вкладення грошових коштів.

В умовах нестабільної фінансової ситуації також особливого значення набуває контроль руху фінансових потоків на підприємстві.
У зв’язку з роботи російських підприємств, що увійшла до практики, системою бюджетного управління, як правило, функції контролю виконання бюджету руху грошових коштів, а в деяких організаціях і складання БДДС, виділяються в структурі управління підприємством в окрему групу, звану казначейством.

В рамках даної статті ми спробуємо розглянути основні аспекти роботи казначейства і оцінити, які форми організації такого підрозділу на різних типах підприємств найбільш ефективні.

Навіщо підприємству казначейство?

Здавалося б, управління грошовими коштами можна здійснювати, не виділяючи в структурі підприємства окремої одиниці – казначейської служби.

Дійсно, можна розподілити функції управління фінансовими потоками між декількома підрозділами. Наприклад:

  • фінансово-економічні служби
  • планують бюджет руху грошових коштів
  • збирають заявки на платіж від підрозділів підприємства
  • здійснюють контроль заявок на платіж підрозділів на відповідність їх БДДС
  • складають реєстри рахунків на оплату
  • формують платіжні календарі
  • оформляють документи на отримання кредитів в банках
  • відділ продажів прогнозує на найближчий період очікувані надходження засобів від покупців/замовників
  • бухгалтерія