Розробка технології поєднання різних видів обліку

Багаторічний досвід розробки методологій різних видів обліку (бухгалтерського, податкового, управлінського) і подальшій їх автоматизації на підприємствах різних видів діяльності дозволив авторові формалізувати необхідну послідовність таких робіт.

Ця стаття – перша з серії статей, присвяченої технологічним і, в деякій мірі, організаційним питанням поєднання різних видів учетов на підприємстві. Опис послідовних кроків при розробці технології видів обліку супроводжується аналізом варіантів рішень і їх позитивних і негативних сторін.Площини поєднання видів обліку

Бухгалтерський облік для тих, хто бере участь в господарських процесах, – це зіткнення різних груп осіб, зайнятих в економічному житті. Кожна з них прагне до максимуму своїх вигод і, як правило, не приймає до уваги ні логіку, ні інтереси інших груп.
Це привело до того, що бухгалтерський облік розділився на три цілком самостійних вигляду (сектори): фінансовий (саме цей сектор мають зважаючи на, коли використовують поняття «Бухгалтерський облік»), податковий облік, управлінський облік, кожен з своїми цілями і завданнями, своїм предметом і методом.
Відповідно виділяється фінансова і податкова звітність («податковий облік»), внутрішньоуправлінська оперативна і підсумкова інформація.

На практиці можна спостерігати зіткнення цих видів обліку, особливо на крупних підприємствах, де дуже часто для їх ведення виділяються окремі організаційні одиниці: бухгалтерія, податковий відділ (або сектор бухгалтерії, що відповідає за ведення податкового обліку), структури для управлінського (оперативного, виробничого) обліку (планово-економічні відділи, відділи оперативного обліку, управлінці різних рівнів і т.п.).
Всі види обліку грунтуються на величезному масиві первинної інформації, що відображає факти господарської діяльності, що були в діяльності конкретної організації. Первинні дані необхідно оформити, класифікувати, оцінити, зареєструвати і узагальнити в інформаційній системі (ІС) (на практиці частіше йдеться про різні інформаційні системи).
У результаті, на одному підприємстві одна і та ж інформація відбивається в декількох видах обліку. Причому вимоги до часу надання інформації розрізняються для різний видів обліку (наприклад, як на мал. 1).

Розробка технології поєднання різних видів обліку

Малюнок 1

Таким чином, складність поєднання учетов лежить в декількох площинах:

  • Методологічні аспекти (відмінність вимог користувачів звітності);
  • Технологічний аспект (відмінність в підходах до ведення обліку);
  • Організаційний аспект (організаційна підлеглість, людський чинник);
  • Часовий аспект (відмінність в періодах надання інформації);
  • Технічний аспект (проблеми автоматизації учетов).
ведення, метод, облік, план, рахунок,
  1. Результати для субрахунок
  2. Чому для автоматизації обліку недостатньо хорошого програміста
  3. Застосування бухгалтерського обліку в управлінні
  4. Виправлення помилок в бухгалтерському і податковому обліку допущених в минулих звітних періодах в 1СБухгалтерии 8 ред 16 Рекомендації консультанта
  5. Результати для облік

Pages: 1 2 3 4