Що потрібно знати керівникові про ефективність управління персоналом

Управління персоналом – діяльність, пов’язана з дією на людський ресурс організації і орієнтована на приведення у відповідність можливостей персоналу з цілями, стратегією і напрямами розвитку компанії. Тому в будь-якій організації, незалежно від її розмірів і роду діяльності реалізується функція управління персоналом.

В крупних компаніях напрям по управлінню персоналом виділений в самостійний підрозділ. У компаніях же, що відносяться до сектора середнього і малого бізнесу, ці функції може виконувати сам керівник. Незалежно від того, яка виділена і ким підтримується функція управління персоналом, керівникові необхідно розуміти, наскільки ця функція ефективна.
Для цього при аналізі показників ефективності управління персоналом керівникові потрібно уміти «прочитати» результати, досягнуті в процесі діяльності цього напряму, щоб оцінити ефективність інвестицій в програми управління персоналом, і, отже, оцінити ефективність роботи напряму в цілому.
Оцінка показників ефективності управління персоналом за зрозумілими вимірюваними показниками дає керівникові можливість зрозуміти, з якою віддачею використовуються ресурси, що виділяються на персонал, які заходи або завдання є найбільш результативними, а які слід скоротити.
Це стає особливо актуальним в жорстких економічних умовах, коли кожна стаття витрат істотним чином впливає на фінансову стабільність компанії і її положення на ринку.

Розглядаючи показники ефективності роботи з персоналом, необхідно розуміти основні етапи життєвого циклу компанії, оскільки компанія на різних етапах розвитку ставитиме різні цілі, і вирішувати безліч завдань, пов’язаних з досягненням цієї мети, а отже актуальність різних завдань по управлінню персоналом також розрізнятиметься.
Різні напрями роботи з персоналом будуть по разному затребувані компанією. Отже, керівникові необхідно мати індикатори для оцінки результатів діяльності кожного напряму і своєчасного реагування на зміни в компанії і її зовнішньому середовищі.

В життєвому циклі організацій, як правило, виділяють чотири основні етапи (мал. 1):

  • 1 етап створення;
  • 2 етап зростання;
  • 3 етап зрілість;
  • 4 етап занепад.

Етапи життєвого циклу компанії

Що потрібно знати керівникові про ефективність управління персоналом

Малюнок 1.

В приведеній схемі, кожен етап має свої характерні особливості. Наприклад, етап “Створення” можна охарактеризувати відсутністю чітких цілей, високими творчими можливостями, орієнтацією на нові ідеї. Етап зростання характеризується високим рівнем неформального спілкування, оскільки організаційна структура ще не сформована жорстко.
Етап стабілізації припускає, що компанія зайняла своє місце на ринку, відповідно у неї з’являються стратегічні плани подальшого розвитку, які переростають в меті для кожного підрозділу.

етап, ефективність, керівник, персонал, показник,
  1. 1СЗарплата і Управління Персоналом 8 допомагає підвищити ефективність роботи персоналу
  2. Оптимізація витрат на джерела залучення персоналу за допомогою 1СЗарплата і Управління Персоналом 8
  3. Ефективне управління персоналом в кризовій ситуації завдання і рішення
  4. Зміна системи мотивації в умовах економічної кризи застосування конфігурації Зарплата і Управління персоналом
  5. Боротьба за ефективність Час діяти

Pages: 1 2 3 4 5 6