Створення казначейства на підприємстві якою дорогою підемо

Для менеджменту багатьох російських компаній в період нестабільної фінансової ситуації питання підвищення ефективності роботи, пов’язаної з управлінням фінансами, стоїть особливо гостро. Особливого значення набуває контроль руху фінансових потоків на підприємстві.
Підприємствам важливо розуміти, де можна знайти дефіцитний фінансовий ресурс для підтримки бізнесу, як оптимізувати фінансові потоки, тим самим зменшити ризики зниження ліквідності і виключити вірогідність касових розривів.

Але не варто забувати, що фінансова криза – річ проходить. При цьому ефективне управління фінансовими ресурсами важливе не тільки в кризовий період, але і на будь-якому етапі розвитку бізнесу, а особливо – в період інтенсивного підйому, розвитку підприємств.
В умовах зростаючого об’єму фінансових потоків підприємству необхідно вибудовувати систематичну роботу по їх аналізу і перерозподілу, зуміти найвигідніше розпорядитися такими, інвестуючи засоби в проекти, орієнтовані на стратегічний розвиток.
Адже не секрет, що безсистемне фінансування, не пов’язане із стратегією розвитку компанії, веде до «розбазарювання» засобів і зниження темпів зростання. «Як розпорядитися фінансовим ресурсом з найменшими витратами і найбільшою вигодою для бізнесу?» – на таке питання доводиться відповідати керівникам багатьох підприємств, що інтенсивно ростуть.

Незалежно від причин, які примушують задуматися керівництво компаній про побудову і/або оптимізацію на своїх підприємствах систем управління фінансами, «тривожними сигналами», що говорять про необхідність вживання термінових заходів в цьому напрямі, можуть бути:

  • відсутність прозорості розподілу фінансових потоків;
  • недостовірна або невчасна інформація про фінансовий стан компанії (залишки по рахунках, стан дебіторської і кредиторської заборгованостей і їх структура, фінансові вкладення і т.д.);
  • відсутність систематичного контролю руху фінансових потоків, контролю над операційними витратами по управлінню фінансовими потоками (витрати на розрахунковий-касове обслуговування банків, відсотки по кредитах і т.д.)
  • відсутність єдиної політики в управлінні фінансовими потоками (дублювання функцій різними відділами, відсутність або недотримання при платежах їх пріоритетності і т.д.)
  • труднощі прогнозування руху фінансових потоків і фінансового стану компанії (коли і в якому об’ємі поступлять грошові кошти від покупців, чи достатньо буде цих засобів для погашення платежів або є необхідність залучення додаткового фінансування і т.д.)

Усунути ці чинники або значно понизити їх вплив можна шляхом виділення на підприємстві окремої структури, метою діяльності якої була б оптимізація фінансових потоків. Як правило, таку службу називають «казначейством».

В нашій статті «Роль і завдання казначейства на підприємстві» ми детально розглянули функції казначейства і форми його організації на підприємствах різних типів.

казначейство,
  1. Роль і завдання казначейства на підприємстві
  2. Результати для казначейство
  3. Методологія системи бюджетного управління на підприємстві холдингової структури
  4. Навіщо потрібні облікові центри
  5. Понизимо ризики невиправданих очікувань

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11