Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі

При впровадженні системи менеджменту якості, багато підприємств стикаються з необхідністю оптимізації системи управління.
Обумовлено це двома причинами: по-перше, на багатьох Російських підприємствах ще дуже слабкі системи менеджменту (в основному це відноситься до малих і середніх підприємств) і, по-друге, у вітчизняній науковій літературі поняття «якість» не пов’язане безпосередньо із задоволеністю споживача, а, перш за все, пов’язано з поняттям оптимального виробництва, тобто з скороченням витрат і досягненням поставленої мети.

Стандарт ISO 9001 можна розглядати як структуроване по розділах і найбільш загальний опис оптимально організованого виробництва і системи управління процесами, в яке входять наступні елементи:

 • політика в області якості;
 • система планування якості (постановка цілей в області якості, визначення ресурсів);
 • процессная модель організації (опис процесів, інструкції);
 • система контролю якості;
 • система моніторингу задоволеності споживачів;
 • система внутрішніх аудитів якості;
 • система зовнішніх аудитів якості;
 • система управління інформацією про якість процесів і продукції (записи за якістю);
 • система аналізу якості з боку керівництва;
 • система безперервних поліпшень якості (управління невідповідностями, корректірующиействія, застережливі дії)
 • система управління зовнішніми постачальниками

Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT галузі Архітектура системи менеджменту якості (СМК) і конкретні чини реалізації її елементів залежать від масштабу, профілю, структури, культури, стилю управління на підприємстві, цілей і інших чинників.

Сьогодні на Російському ринку найбільш швидкорослими є підприємства IT-галузі, і для них сертифікація по ISO 9001 є одним з ключових чинників конкурентної переваги, оскільки крупні промислові замовники проектів розробки інформаційних систем часто вимагають обов’язкової наявності сертифікату ISO 9001.
Документація за системою менеджменту якості на підприємстві IT-галузі має наступну структуру:

 • Основу складає документ, що містить політику в області якості компанії.
 • Базовим є Керівництво за якістю, яке включає всі основні положення і посилання на всі документи системи менеджменту якості компанії. Керівництво за якістю має структуру стандарту ISO 9001:2000.
 • Документовані процедури (система моніторингу задоволеності споживачів, система внутрішніх аудитів, система аналізу якості з боку керівництва, управління невідповідностями, що коректують дії, застережливі дії).
 • Інструкції по основних процесах підприємства (Моделі процесів підприємства) і Посадові інструкції співробітників підприємства.
 • Обов’язкові записи за якістю
менеджмент, показник, рівень,
 1. Збалансована система показників – могутній інструмент впровадження системи менеджменту якості на базі стандартів ISO 90002000
 2. Підвищення ефективності системи менеджменту якості компанії
 3. Автоматизована система управління підприємством компанії ОАО ОГК-2 на основі 1СПредприятие 8
 4. Система якості допоможе утриматися на плаву в морі фінансової кризи
 5. СМК – інструмент утримання клієнтів в умовах економічної кризи

Pages: 1 2