Системи ведення НСИ і їх місце в корпоративних інформаційних системах КИЦЬ

Під терміном «Корпоративна інформаційна система» розуміється не просто перелік інформаційних систем, що функціонують в компанії, а сукупність автоматизованих систем, об’єднаних методами і рішеннями для створення інформаційного простору управління і забезпечення діяльності компанії.

Одним з таких методів є забезпечення інтеграції інформаційних систем на рівні довідкових даних і створення Єдиної системи нормативно-довідкової інформації (НСИ) компанії, як самостійної системи.

Рано чи пізно топ-менеджмент компанії, керівники ІТ-служби і, функціональних підрозділів, стикаються з проблемою організації інформаційної взаємодії існуючих інформаційних систем.

Ситуація, коли в компанії в повному об’ємі упроваджена єдина ERP-система, є ідеальною і, по суті справи, недосяжною, оскільки ніяка інтегрована система не може покрити всіх потреб підприємства в автоматизації, тим більше, її специфічних потреб.
У кожен момент часу в компанії існують безліч автоматизованих систем, що знаходяться на різних стадіях свого життєвого циклу, що реалізованих на різних платформах і мають різний масштаб впровадження: від загальнийкорпоративного до локального з використанням в рамках одного підрозділу або філіалу.

Для взаїмоувязки цих автоматизованих систем розробляються конвертори, створюються файли обміну даними, виконується повторне введення даних, виділяються штатні одиниці.

Істотною проблемою інтеграції інформаційних систем є незіставність їх довідників.

Для тих, хто працював в галузі інформаційних технологій до 1992 року, поняття НСИ- нормативно-довідкова інформація – не викликає питань. НСИ – це “умовно-постійна частина всієї корпоративної (учрежденчеськой) інформації, що не зазнає істотних змін в процесі повсякденної діяльності організації.
До складу НСИ входять словники, довідники і класифікатори, елементи яких (наприклад, терміни, одиниці вимірювання, коди, найменування матеріалів, контрагентів і т. п.) використовуються при формуванні поточних документів”.
Підсистема НСИ була завжди присутня у складі прикладних систем (бухгалтерських, кадрових, систем оперативного планування і управління виробництвом, систем управління постачанням і збутом і ін.) саме як підсистема.

Загальні тенденції бізнесу – підвищення ефективності за рахунок укрупнення і внутрішньої спеціалізації – знайшли своє віддзеркалення і в побудові корпоративних автоматизованих систем.
Можна провести якусь аналогію між спеціалізацією в бізнесі – створенням підрозділів, що виконують для компанії в цілому функції забезпечення впровадження інформаційних технологій, централізованого бухгалтерського обліку, матеріально-технічного постачання і т.д., – і виділенням підсистеми НСИ в окрему, центральну систему в корпоративній інформаційній системі.

довідник, пошук,
  1. Результати для ведення
  2. Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі
  3. Методологія системи бюджетного управління на підприємстві холдингової структури
  4. Формування єдиного інформаційного простору інтеграція системи управління складом з наявними програмними продуктами компанії
  5. Підвищення ефективності системи менеджменту якості компанії

Pages: 1 2 3 4