Понизимо ризики невиправданих очікувань

Автоматизація діяльності підприємств або окремих бізнес-процессов, установка і використання інформаційної системи надають компанії ефективний інструмент управління і переваги в конкурентній боротьбі. Проте на практиці очікування від застосування навіть найсучасніших інформаційних технологій часто не виправдовуються.
Мінімізувати ризики ІТ-проекту компанія може, грамотно вибудовувавши відносини з консалтинговою компанією і системним інтегратором. Про це йшлося на засіданні секції «1С:Консалтинг».

Read the rest of this entry…

автоматизація, використання, діяльність,

Взаємозвязок проектів чистого консалтингу і автоматизації

Довгий час на ринку послуг існувало одвічне протистояння: «чистий» управлінський консалтинг і автоматизація підприємств. Підвищення ефективності управління завжди розглядалося виключно в одній з цих площин.
Консультанти по управлінню звисока відносилися до «внедренцам», які не враховують унікальність процесів компанії, а намагаються загнати її в жорсткі рамки системи, вважаючи її сукупністю якнайкращих практик. Внедренчеськіє компанії лаяли консультантів, що дають «абстрактні» рекомендації, які абсолютно не мають відношення до реальної роботи компанії. Так було завжди…

Останнім часом ситуація змінилася: змінилися запити клієнтів. Чи можна сумістити обидві практики в проектах і як це зробити? Основними замовниками як консалтингових послуг, так і проектів комплексної автоматизації є компанії, що досягли певної стадії розвитку і зрілості. Серед основних характеристик потенційного замовника таких проектів можна виділити наступні:

  • Загальна чисельність компанії від 200 чоловік, як правило, організаційна структура має близько 3-5 рівнів управління
  • Наявність філіалів або відособлених підрозділів. Філіали – як правило, самостійні підприємства або підприємства мають право безконтрольно розпоряджатися власними фінансами
  • Розвиток бізнесу може йти в двох напрямах: або компанія має низький темп розвитку, розвиток відбувається в основному за рахунок збільшення оборотів (спостерігається певна стагнація), або розвиток компанії інтенсивний і відбувається в основному за рахунок освоєння нових сегментів ринку
  • Найчастіше власники компанії небагато і вони беруть участь в управлінні (займають ключові позиції в компанії або створюють різні органи, що контрольний-управляють: ради правління і ін.)

Потреби таких підприємств лежать в площині підвищення керованості, прозорості для власників і підконтрольності бізнесу.

Рішення таких задач завжди є комплексним і включає сукупність взаємозв’язаних заходів в області орг. проектування, обліку, збутової політики, підвищення ефективності управління персоналом. Де автоматизація діяльності стає завершуючим етапом, що зв’язує воєдино всі процеси управління.

І тут стає очевидним, що без взаємозв’язку «чистого» консалтингу і подальшої автоматизації процесів управління вирішити завдання практично неможливо.Впровадження рекомендацій в області управління, розроблених консультантами, пред’являє вимоги до функціональних можливостей того програмного продукту, яке використовує підприємство.
І найчастіше з’ясовується, що існуючий продукт не відповідає новим вимогам.

Спроба автоматизувати окремі ділянки роботи підприємства виявляє проблеми в існуючих процесах і методології управління, без зміни яких автоматизація стає не просто даремною, а часто і ризикованою для компанії.

ситуація, що Склалася, призводить до того, що замовники пред’являють абсолютно інші вимоги до результатів проекту як для однієї (консультанти), так і для іншої (внедренчеськіє фірми) сторони. Для того, щоб відповідати цим вимогам, в компанії, що займається подібними проектами, повинні бути фахівці широкого спектру консалтингових послуг.
І тут виникає питання про вибудовування в такій компанії власних бізнес-процессов (процесу надання консалтингових послуг і процесу автоматизації).

Якщо представити типову модель процесу виконання такого проекту в узагальненому вигляді, то може вийти наступна схема:

Read the rest of this entry…

автоматизація, консультант,

Управління проектом автоматизації роздрібного магазина

Роздрібна торгівля – одна з вічних галузей. Поки у людини є потреба в їжі і одязі, а така потреба в осяжному майбутньому у людини точно буде, для роздрібної торгівлі робота знайдеться. Вона може міняти форму і зміст, але суть залишається незмінною впродовж століть.

Read the rest of this entry…

автоматизація, магазин, мета, товар, торгівля,

Огляд рішень по автоматизації складу на платформі 1СПредприятие

В даний час на ринку існує велика кількість рішень для автоматизації складської діяльності на технологічній платформі «1С:Предприятие», розробленою фірмою «1С».
У даній статті ми спробуємо розібратися, чому саме ця платформа використовується як базова і які рішення розроблені, щоб автоматизувати процес управління технологічними процесами сучасного складського комплексу площею від декількох сотень до декількох десятків тисяч квадратних метрів.

Read the rest of this entry…

автоматизація, облік, рішення,

Корпоративна автоматизована інформаційна система як ресурс бізнесу як поставити ІТ на службу бізнесу

Використання потенціалу ІТ як стратегічного ресурсу бізнесу – навряд чи хтось сьогодні сперечатиметься з важливістю цього твердження. Для серйозних фірм – внедренцев ІТ рішень воно стало майже визначальним гаслом у взаєминах з потенційним замовником. Але як реалізується цей потенціал в реальних проектах?

Read the rest of this entry…

автоматизація, завдання, замовник, мета, рішення,