Боротьба за ефективність Час діяти

Криза, будь він внутрішнім або зовнішнім, примушує людей вчитися, а компанії мінятися. Поки компанія приносить прибуток, і немає натяку на проблеми, власник і директор навряд чи готові до серйозних змін.

Низька ефективність в бізнесі (як і прихована хвороба), небезпечна тим, що під час кризи вона загрожує не тільки стійкості, але і самому існуванню компанії. До того ж, мало хто любить загартовуватися, робити щеплення і застосовувати профілактичні заходи.
Перше, що приходить в голову під час нездужання – прийняти аспірин (для компанії – відмовитися від інвестиційних проектів, скоротити рекламу і частину співробітників), щоб прибрати симптоми, часто не вирішуючи глибинні проблеми бізнесу. Логіка точкових, термінових заходів під час гострої фази кризи здається цілком виправданою.
Проте, «симптоматичне лікування» призводить до того, що коли потреба в глибоких, структурних змінах стає для всіх очевидною, у компанії не вистачає ні ресурси, ні час на серйозні зміни.

найскладніше, на мій погляд, в управлінні – це орієнтація на потребі ринку (читай – клієнта) і мотивація персоналу. Скільки копій зламано у пошуках ідеальної системи мотивації, скільки статей написано, а ефективність персоналу в Росії як і раніше, одна з найнижчих в світі.
Гуру менеджменту Пітер Друкер в книзі “Завдання менеджменту в XXI столітті” передрікає прорив в ефективності людської праці, що приведе до багатократного скорочення числа що працюють при зростанні ефективності підприємства. Зараз 2009 рік і економічна криза вимагає ефективного управління, але рішенням цієї задачі в Росії можуть похвалитися небагато компаній.
До кризи, зростання зарплатових очікувань було куди швидшим, ніж зростання віддачі від співробітників. Економічну кризу охолодив перегрітий ринок праці, і це час для того, щоб звернутися до досвіду західних колег в частині підвищення ефективності роботи свого підприємства.

Перше, що приходить на думку керівникові під час кризи – оптимізувати витрати на фонд оплати праці, тобто скоротити, відправити до відпусток, звільнити. Але, якщо вдуматися, основну цінність в бізнесі, створюють люди, їх знання, навики і таланти. Конкурентоспроможність підприємства визначається її співробітниками.
Причому велику цінність створюють саме найбільш високооплачувані («дорогі») співробітники, а заощадити багато на низькооплачуваних працівниках навряд чи вдасться. Помилково вважати, що талановиті і ефективні фахівці не зможуть знайти собі застосування в змінних умовах. Вони, мабуть, швидше за інших уміють адаптуватися, і досягати особистого успіху в нових ситуаціях.
Ті, компанії, які зможуть швидко перебудуватися під нові кризові умови, зможуть узяти собі в штат висококваліфікований персонал, що потрапив на ринок праці в результаті буму скорочень. А при умілому керівництві талановиті співробітники, поза сумнівом, приведуть компанію до лідерства на ринку.
Отже, якщо Ви в кризовій ситуації вибираєте стратегію лідерства, тоді потрібно зробити упевнений крок у бік змін в бізнесі і підвищення ефективності існуючого персоналу.

Read the rest of this entry…

ефективність, керівник, мотивація, показник, співробітник,

Чи потрібний консалтинг в кризу

Основні шляхи підвищення ефективності:

  • Підвищення ефективності персоналу
  • Скорочення витрат
  • Оптимізація складських запасів
  • Адекватна система оцінки собівартості продукції
  • Підвищення ефективності продажів

Read the rest of this entry…

витрата, ефективність, клієнт, криза, рішення,

1СПредприятие 8 Управління по цілях

Середньому і крупному бізнесу, на відміну від малого, важче зберегти цілісність управління, а також забезпечити високу ефективність персоналу і його ефективне залучення до процесу досягнення стратегічної мети організації. При динамічному зростанні мети організації стають все більш складними, абстрактними і не завжди зрозумілими рядовим працівникам.
В той же час збіг особистих цілей працівників і цілей організації є однією з умов довгострокового економічного успіху, конкурентоспроможності і процвітання організації.

Read the rest of this entry…

ефективність, завдання, оцінка, показник, працівник,

Що потрібно знати керівникові про ефективність управління персоналом

Управління персоналом – діяльність, пов’язана з дією на людський ресурс організації і орієнтована на приведення у відповідність можливостей персоналу з цілями, стратегією і напрямами розвитку компанії. Тому в будь-якій організації, незалежно від її розмірів і роду діяльності реалізується функція управління персоналом.

В крупних компаніях напрям по управлінню персоналом виділений в самостійний підрозділ. У компаніях же, що відносяться до сектора середнього і малого бізнесу, ці функції може виконувати сам керівник. Незалежно від того, яка виділена і ким підтримується функція управління персоналом, керівникові необхідно розуміти, наскільки ця функція ефективна.
Для цього при аналізі показників ефективності управління персоналом керівникові потрібно уміти «прочитати» результати, досягнуті в процесі діяльності цього напряму, щоб оцінити ефективність інвестицій в програми управління персоналом, і, отже, оцінити ефективність роботи напряму в цілому.
Оцінка показників ефективності управління персоналом за зрозумілими вимірюваними показниками дає керівникові можливість зрозуміти, з якою віддачею використовуються ресурси, що виділяються на персонал, які заходи або завдання є найбільш результативними, а які слід скоротити.
Це стає особливо актуальним в жорстких економічних умовах, коли кожна стаття витрат істотним чином впливає на фінансову стабільність компанії і її положення на ринку.

Розглядаючи показники ефективності роботи з персоналом, необхідно розуміти основні етапи життєвого циклу компанії, оскільки компанія на різних етапах розвитку ставитиме різні цілі, і вирішувати безліч завдань, пов’язаних з досягненням цієї мети, а отже актуальність різних завдань по управлінню персоналом також розрізнятиметься.
Різні напрями роботи з персоналом будуть по разному затребувані компанією. Отже, керівникові необхідно мати індикатори для оцінки результатів діяльності кожного напряму і своєчасного реагування на зміни в компанії і її зовнішньому середовищі.

В життєвому циклі організацій, як правило, виділяють чотири основні етапи (мал. 1):

Read the rest of this entry…

етап, ефективність, керівник, персонал, показник,

Оптимізація витрат на джерела залучення персоналу за допомогою 1СЗарплата і Управління Персоналом 8

В умовах економічного спаду зусилля компаній направлені, перш за все, на оптимізацію витрат. Однією з головних статей витрат є оплата праці. Відомо, що всі останні роки персонал диктував працедавцеві свої правила гри. При цьому зарплати неухильно росли, а продуктивність і кваліфікація працівників залишали бажати кращого.
В результаті фінансової кризи висококомпетентні фахівці можуть опинитися на вулиці. Далекоглядним працедавцям така ситуація на руку. Вони зможуть підвищити якість свого кадрового складу і позбавитися від баласту.
Не виключено, що загроза скорочення числа потенційних робочих місць і зниження їх фінансової привабливості може стати спонукальним чинником зростання ефективності праці працюючих співробітників.
Проте не слід забувати і про можливість залучення в штат висококваліфікованих працівників, в звичайних умовах недоступних через завищені вимоги, що склалися на ринку, до працедавця.

Разом з тим необхідно врахувати, що щомісячні суми, що виділяються на набір персоналу, і зокрема, на залучення кандидатів, складають значну частину бюджету кадрових служб підприємств. На перший погляд, очевидно, що оплата звернень до джерел інформації про персонал це – невід’ємна стаття витрат на роботу з претендентами.
Проте і в такій ситуації можна досягти економії ресурсів шляхом детального аналізу ефективності вкладень в джерела залучення трудових ресурсів.

Завдання аналізу ефективності витрат на залучення персоналу вирішується шляхом застосування інструментів типової конфігурації «Зарплата і Управління Персоналом».

Приклад:

Для пошуку кандидатів на посадові позиції в організації прийнято щомісячно розміщувати оголошення в журналі «Робота і Навчання», двох газетах, а також кадрових агентствах «Персонал» і «Регул» (Рис.1).

Оптимізація витрат на джерела залучення персоналу за допомогою 1СЗарплата і Управління Персоналом 8

Рис.1

Read the rest of this entry…

витрата, ефективність, залучення, кандидат, оголошення, персонал,