Етап управлінського консалтингу при впровадженні ІС

Процес будівництва будівлі важко уявити без етапу проектування. Разом з тим, при впровадженні на підприємстві інформаційної системи часто обходяться без серйозного опрацьовування проекту. В цьому випадку впровадження закінчується розчаруванням замовника у виконавцях і в ефективності ІТ-ТЕХНОЛОГИЙ в цілому.
У статті описана методика формування проекту ІС, що забезпечує реалізацію головного призначення інформаційної системи – бути інструментом системи управління компанією.

Відоме, що впровадження інформаційної системи (ІС) на підприємствах часто закінчується розчаруванням замовника у виконавцях і в ефективності ІТ-ТЕХНОЛОГИЙ в цілому. Одна з головних причин невдалих впроваджень – це слабке опрацьовування проекту ІС на етапі управлінського консалтингу.
В результаті ІС опиняється в недостатньому ступені інтегрована в загальну систему управління компанією (СУ), залишаючись, в кращому разі дорогим калькулятором для ведення управлінського і регламентованого обліку.

абсолютно Інший результат можна отримати, прийнявши до уваги той факт, що ІС не є для замовника самоцінним продуктом, а повинна стати інструментом системи управління підприємством на всіх її рівнях, починаючи із стратегії і закінчуючи процедурами. Це властивість ІС повинно бути забезпечено на першому кроці впровадження ІС – етапі управлінського консалтингу.

Потрібно відразу обмовитися, що повний проект ІС включає ряд питань, що знаходяться за рамками компетенції управлінського консультанта. У статті мова піде про методику розробки тих документів проекту, які формуються на етапі управлінського консалтингу, а під «проектом ІС» подразумеваєтся сукупність цих документів.

Розглянемо докладніше методику реалізації цього етапу в розрізі основних завдань, що вирішуються ІС.

Read the rest of this entry…

впровадження, етап, Консалтинг,

Сім секретів успіху на шляху змін в ІТ

Сім секретів успіху на шляху змін в ІТ Перехід до сучасних моделей надання ІТ послуг і впровадження інформаційної системи управління ІТ справа непроста і «морочлива». Достатні багато «провальних» проектів реформування ІТ на підприємствах на основі сервісної моделі. Як можна виправити ситуацію?

Read the rest of this entry…

етап, зміна, підхід, співробітник,

Що потрібно знати керівникові про ефективність управління персоналом

Управління персоналом – діяльність, пов’язана з дією на людський ресурс організації і орієнтована на приведення у відповідність можливостей персоналу з цілями, стратегією і напрямами розвитку компанії. Тому в будь-якій організації, незалежно від її розмірів і роду діяльності реалізується функція управління персоналом.

В крупних компаніях напрям по управлінню персоналом виділений в самостійний підрозділ. У компаніях же, що відносяться до сектора середнього і малого бізнесу, ці функції може виконувати сам керівник. Незалежно від того, яка виділена і ким підтримується функція управління персоналом, керівникові необхідно розуміти, наскільки ця функція ефективна.
Для цього при аналізі показників ефективності управління персоналом керівникові потрібно уміти «прочитати» результати, досягнуті в процесі діяльності цього напряму, щоб оцінити ефективність інвестицій в програми управління персоналом, і, отже, оцінити ефективність роботи напряму в цілому.
Оцінка показників ефективності управління персоналом за зрозумілими вимірюваними показниками дає керівникові можливість зрозуміти, з якою віддачею використовуються ресурси, що виділяються на персонал, які заходи або завдання є найбільш результативними, а які слід скоротити.
Це стає особливо актуальним в жорстких економічних умовах, коли кожна стаття витрат істотним чином впливає на фінансову стабільність компанії і її положення на ринку.

Розглядаючи показники ефективності роботи з персоналом, необхідно розуміти основні етапи життєвого циклу компанії, оскільки компанія на різних етапах розвитку ставитиме різні цілі, і вирішувати безліч завдань, пов’язаних з досягненням цієї мети, а отже актуальність різних завдань по управлінню персоналом також розрізнятиметься.
Різні напрями роботи з персоналом будуть по разному затребувані компанією. Отже, керівникові необхідно мати індикатори для оцінки результатів діяльності кожного напряму і своєчасного реагування на зміни в компанії і її зовнішньому середовищі.

В життєвому циклі організацій, як правило, виділяють чотири основні етапи (мал. 1):

Read the rest of this entry…

етап, ефективність, керівник, персонал, показник,