Роздріб стратегії розвитку в кризовій ситуації

Сьогодні писати про кризу модно. А чом би і ні? Перший шок і розгубленість пройшли, і прийшло розуміння, що економіка Росії дещо більше інтегрована в світову, чим передбачалося, і, отже, всі ринкові хвороби в тому або іншому ступені виявляться і у нас.

Read the rest of this entry…

банк, категорія, криза, магазин, попит, товар,

Практика оптимізації товарних запасів і асортименту компанії

чи Можна зменшити рівень товарних запасів, уникнувши скорочення асортименту? Як вивести на ринок нові товари і не допустити утворення «неліквідів»? Як максимально використовувати можливості сучасних інформаційних систем для оптимізації оборотних активів компанії? У даній статті ми спробуємо знайти відповіді на ці і інші питання.

Нові економічні умови

Ринкові умови, що склалися на російському ринку за останній рік, примусили багато компаній переглянути свою стратегію управління оборотними активами.
Якщо раніше, використовуючи недорогі короткострокові кредити, можна було дозволити собі фінансувати не тільки поточну діяльність, але і проекти, направлені на розвиток підприємства, то сьогодні в умовах обмеженого доступу до кредитних ресурсів на перше місце встає питання забезпечення мінімально необхідного рівня ліквідності і платоспроможності компанії, тобто елементарного виживання.
Про проекти розвитку доводиться забути до кращих часів. Як мовиться: “Не до жиру – бути б живу”. І все це – на тлі загального падіння купівельного попиту по багатьом галузям економіки.
Зрозуміло, що в такій ситуації багато компаній вимушено знижувати свою ділову активність, об’єми продажів і виробництва – загалом, скорочувати оборотні активи, “вилучаючи” з обороту такі необхідні сьогодні вільні грошові кошти.

Багатьом довелося переглянути своє відношення до дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень, мінімального запасу вільних грошових коштів. Одним з вимушених заходів також стало скорочення товарних запасів торгових компаній. Звичайно, здорово, якщо зниження товарних запасів відбувається за рахунок їх оптимізації і зниження періоду оборотності.
А що коли необхідність скорочення товарних запасів приводить до зменшення асортименту? Адже зрозуміло до чого це може привести завтра – до зниження об’ємів продажів в порівнянні з минулими періодами. І це зараз, коли покупці стали менш активними і широкий асортиментний ряд є одним з ключових чинників, що дозволяють утримати рівень продажів на прийнятному рівні.

Read the rest of this entry…

асортимент, запас, каталог, магазин, товар,

Роздрібна спеціалізація ІТ

останнім часом в різних публікаціях і на всіляких форумах багато мовиться про необхідність скорочення витрат і тотальної економії, починаючи від масштабних інвестиційних проектів і закінчуючи офісним папером.Ці тенденції не пройшли мимо інформаційних технологій. Але що саме і як скорочувати з ІТ і в такій галузі як роздрібна торгівля ми розглянемо в цій статті.

Read the rest of this entry…

адміністратор, забезпечення, магазин, модернізація,

Управління проектом автоматизації роздрібного магазина

Роздрібна торгівля – одна з вічних галузей. Поки у людини є потреба в їжі і одязі, а така потреба в осяжному майбутньому у людини точно буде, для роздрібної торгівлі робота знайдеться. Вона може міняти форму і зміст, але суть залишається незмінною впродовж століть.

Read the rest of this entry…

автоматизація, магазин, мета, товар, торгівля,