СМК – інструмент утримання клієнтів в умовах економічної кризи

У компанії «КОПАК» (м. Волгоград) на протязі вже більш 3-х років упроваджена і працює система менеджменту якості. Упроваджені принципи ISO 9000 сталі найбільш актуальні саме зараз – в умовах світової економічної кризи.
У цій статті на прикладі власної компанії розповідається про досвід застосування системи менеджменту якості як інструменту утримання клієнтів в умовах економічного спаду.

Read the rest of this entry…

клієнт, менеджмент, підвищення,

Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі

При впровадженні системи менеджменту якості, багато підприємств стикаються з необхідністю оптимізації системи управління.
Обумовлено це двома причинами: по-перше, на багатьох Російських підприємствах ще дуже слабкі системи менеджменту (в основному це відноситься до малих і середніх підприємств) і, по-друге, у вітчизняній науковій літературі поняття «якість» не пов’язане безпосередньо із задоволеністю споживача, а, перш за все, пов’язано з поняттям оптимального виробництва, тобто з скороченням витрат і досягненням поставленої мети.

Read the rest of this entry…

менеджмент, показник, рівень,

Збалансована система показників – могутній інструмент впровадження системи менеджменту якості на базі стандартів ISO 90002000

Як показує світовий досвід, забезпечення якості завжди було і залишається одному з найскладніших завдань, з якими доводиться стикатися організаціям при виробництві продукції і наданні послуг. Одним з найбільш ефективних шляхів рішення цієї задачі є застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000:2000.

Read the rest of this entry…

впровадження, менеджмент, стратегія,