Застосування бухгалтерського обліку в управлінні

Чому бухгалтерія постійно затримує звіти? Чи може взагалі бухгалтерський облік надати директорові інформацію, необхідну для оперативного управління? Якщо немає, навіщо тоді потрібна бухгалтерія? Невже тільки для того, щоб відзвітувати перед податковою інспекцією? Подібні питання задають собі багато керівників.
Щоб відповісти на них спробуємо порівняти цілі, завдання і методи управлінського і бухгалтерського обліку.

Почнемо з управлінського обліку. Спершу небагато історія. Протягом тривалого часу вітчизняна економіка мала жорстко регламентовану державну систему управління. Функція обліку в частині інформаційного забезпечення і обгрунтування управлінських рішень практично залишалася незатребуваною і зводилася головним чином до контролю за виконанням планів.

З початком ринкових перетворень в економіці Росії господарюючі суб’єкти отримали право самостійно ухвалювати рішення, але більшість з них не могли робити це якісно через недостатню оперативність і недосконалість методів і засобів обробки необхідної облікової інформації.

В значній мірі ця проблема зберігає свою гостроту і сьогодні. Дослідження інформаційних систем підприємств свідчить про те, що 40-50% всій інформації в інформаційному потоці є надмірною і в той же час в обліку відсутня близько 50% інформації, необхідної для управління. Ухвалення рішень базується частіше на інтуїції, чим на точній і об’єктивній інформації.

Багато хто вважає, що саме дані бухгалтерського обліку можуть забезпечити управлінців точною і об’єктивною інформацією. Адже традиційно вважається, що саме в бухобліку (завдяки його строгості і документальності) зосереджені найбільш достовірні дані про господарську діяльність підприємства. Проте не поспішатимемо. Подивимося спочатку, для чого потрібні ці достовірні дані.
Сформулюємо мету управлінського обліку, і тоді нам будуть ясні вимоги, які пред’являються до інформації в управлінському обліку.

Управлінський облік дає можливість ухвалення важливих економічних рішень з наступних питань:

• скільки і якій продукції вигідніше проводити (визначення структури вироблюваної продукції);

• купувати напівфабрикати або налагодити їх власне виробництво (порівняння економічної вигоди при альтернативній нагоді);

• які ціни встановити на продукцію (виходячи не тільки з собівартості продукції, але і з ринкових умов попиту, пропозиції, конкуренції, а також конкретної політики збуту на даному підприємстві, виходячи з конкретних умов господарювання);

• якого устаткування набувати (управління виробничою потужністю підприємства);

• що слід змінити в організації і технології виробництва (управління якістю продукції і підвищення науково-технічного рівня організації виробництва);

• наскільки внутрішня інфраструктура підприємства забезпечує ефективність виробничого процесу (управління структурною організацією виробничих приміщень, цехів, складів і комунікацій);

• як ефективніше використовувати трудові ресурси (кадрова політика, соціальна політика, управління персоналом і заробітною платою);

• за рахунок яких конкретних фінансових джерел здійснювати розширення виробничої діяльності в умовах дорожчання відносної вартості привернутих засобів.

Read the rest of this entry…

майно, мета, облік,

Управління проектом автоматизації роздрібного магазина

Роздрібна торгівля – одна з вічних галузей. Поки у людини є потреба в їжі і одязі, а така потреба в осяжному майбутньому у людини точно буде, для роздрібної торгівлі робота знайдеться. Вона може міняти форму і зміст, але суть залишається незмінною впродовж століть.

Read the rest of this entry…

автоматизація, магазин, мета, товар, торгівля,

Корпоративна автоматизована інформаційна система як ресурс бізнесу як поставити ІТ на службу бізнесу

Використання потенціалу ІТ як стратегічного ресурсу бізнесу – навряд чи хтось сьогодні сперечатиметься з важливістю цього твердження. Для серйозних фірм – внедренцев ІТ рішень воно стало майже визначальним гаслом у взаєминах з потенційним замовником. Але як реалізується цей потенціал в реальних проектах?

Read the rest of this entry…

автоматизація, завдання, замовник, мета, рішення,