Комплексний підхід до процесу навчання замовника на корпоративному проекті як мінімізація проектних ризиків

Програмний продукт – це інструмент для підвищення ефективності роботи підприємства, і позитивний результат від застосування цього інструменту можна чекати тільки при його грамотному використанні.
Завдання фахівців, проектів впровадження інформаційних систем, що займаються реалізацією, – не тільки набудувати або допрацювати цей інструмент, але і навчити клієнта працювати з ним так, щоб система дійсно була ефективним засобом для виконання роботи, а не «зайвим колесом».
Тому навчання користувачів можливостям застосування програмного продукту – це невід’ємний етап проекту автоматизації.

Як показує практика, найбільш складним і трудомістким процес навчання буває тоді, коли він виконується в рамках комплексних корпоративних проектів.

Часто саме в цих проектах функціонал типового програмного продукту допрацьовується під специфіку підприємства замовника з урахуванням галузевих бізнес-процессов, облікової політики, методології ведення обліку і управління. Всі ці особливості повинні враховуватися як при кастомізациі рішення, так і при проведенні навчання користувачів програми.
В цьому випадку навчання буде сполучною ланкою між доопрацюванням функціонала і його успішним застосуванням. Від того, наскільки ефективно буде проведено навчання, залежить як швидко і успішно співробітники почнуть працювати в системі, чи стане програмний продукт ефективним інструментом досягнення бізнес-целей замовника, і, зрештою, чи буде проект визнаний успішним.

Автоматизована система, що упроваджується у корпоративного замовника, – це, перш за все, комплексний механізм, де всі складові частини взаємозв’язані.
Відповідно, кожен фахівець замовника повинен розуміти, що практично всі його дії в програмі можуть вплинути на роботу інших користувачів, на підсумкові показники формованої звітності, а також те, що його помилки можуть стати причиною зниження продуктивності використання системи в цілому. Такого розуміння можна добитися саме на етапі навчання.
Усвідомлення співробітниками підприємства цього аспекту – застава відповідального відношення до роботи в системі, якісного виконання своїх функцій, і як наслідок – ефективної роботи всього програмного комплексу.

Відомі випадки, коли, не знаючи алгоритмів, що існують в системі, замовник вимагає доопрацювань програмного продукту відповідно до практики документообігу, що склалася у нього, інформаційних потоків, які у свою чергу можуть бути менш ефективні, чим передбачений типовим рішенням порядок роботи.
Зміна типового рішення там, де ефективно було використання типових можливостей, вабить невиправдане збільшення бюджету проекту і подальших витрат на супровід системи.
Але якщо замовник отримає знання про принципи побудови системи, він зможе об’єктивно оцінити не тільки переваги використання програмного продукту, але і, знаючи його можливості, запитати адекватні доопрацювання для вирішення завдань свого бізнесу.

Навчання користувачів роботі в системі до початку її безпосередньої роботи на підприємстві дає співробітникам час на звикання до нового інструментарію. Якщо навчання знімуть більшість питань слухачів, розкриє переваги упроваджуваного програмного продукту, то воно напевно підвищить рівень лояльності майбутніх користувачів до системи.
Це у свою чергу позитивно вплине на успішність впровадження, мінімізує опір персоналу змінам в роботі, пов’язаним з впровадженням нового програмного забезпечення, зніме моменти настороженого відношення фахівців замовника до нової програми.

Проте, значна перерва між навчанням і початком експлуатації системи може понизити ефективність роботи з програмою, оскільки придбані знання, не закріплені реальною практикою роботи, просто забуваються. Щоб навчання дало максимальний результат, необхідно планувати етапи навчання в загальному плані проекту з урахуванням вказаного чинника.

Узагальнюючи сказане вище, приведемо перелік основних проектних ризиків, мінімізувати які може якісно організоване і проведене навчання.
Ризик
Способи мінімізації ризику на етапі навчання
Результат

Вимоги замовника до доопрацювання системи, що роблять її роботу менш ефективної. Невиправдане збільшення бюджету за рахунок не потрібних доопрацювань.
Роз’яснення в ході навчання принципів роботи, взаємозв’язки об’єктів програми
Адекватні вимоги співробітників замовника по доопрацюванню програмного продукту

Зниження продуктивності використання системи в цілому із-за помилок окремих користувачів.
Формування у користувачів розуміння того, що автоматизована система – комплексний механізм, усвідомлення впливу дій одного користувача на результат роботи системи в цілому.
Відповідальне відношення користувачів до роботи в системі. Мінімізація помилок, викликаних нерозумінням порядку роботи з програмним продуктом.
Опір співробітників замовника роботі з новим програмним продуктом.
Зняття питань і сумнівів користувачів, розкриття переваг нової програми.
Підвищення рівня лояльності до програмного продукту співробітників замовника
Визнання проекту неуспешним, сумнів замовника в досягненні бізнес-целей за допомогою програмного продукту.
Позиціонування навчання як сполучної ланки між кастомізацией рішення і застосуванням ПП на робочих місцях замовника.

Розуміння, яким чином за допомогою програмного продукту досягаються бізнес-целі

Для того, щоб навчання в ході проекту принесло очікувані результати, допомогло понизити можливі проектні ризики, необхідно удосконалити підходи до організації і проведення навчання, підвищення якості знань користувачів.

Одним з можливих способів рішення цієї задачі, на наш погляд, є комплексність навчання.

Комплексний підхід до організації навчання

Read the rest of this entry…

замовник, курс, навчання, слухач,

Показники оцінки ефективності витрат на персонал

Метою будь-якої організації є витягання прибули від своєї діяльності. Виконання робіт або надання послуг здійснюються людьми, які наймаються компанією для досягнення її основної мети. Персонал є головним трудовим ресурсом компанії, що створює її інтелектуальний і матеріальний капітал.

В статті розглядаються основні напрями діяльності служб управління персоналом , наводяться приклади можливих показників оцінки ефективності витрат на управління персоналом , а також статистичних показників і їх взаємозв’язку між собою.

Якщо розглядати управління персоналом як процес, що забезпечує діяльність компанії, то можна виділити наступні основні напрями:

  • Підбір і відбір
  • Навчання і розвиток
  • Оцінка діяльності
  • Стимулювання і мотивація праці персоналу.

Окремо виділяється напрям «кадрового адміністрування», яке включає аспекти ведення кадрового документообігу, розробку і затвердження внутрішніх локальних актів і інших процедур, які передбачені Трудовим кодексом і законодавством про працю.

Показники оцінки ефективності витрат на персонал

Розглянемо показники оцінки ефективності перших чотирьох напрямів, оскільки ефективність роботи напряму «кадрове адміністрування» в основному зводиться до швидкості оформлення документації і відсутності штрафних санкцій з боку перевіряючих органів.

Read the rest of this entry…

витрата, навчання, оцінка, персонал, показник,

Перспективи навчання персоналу в складних економічних умовах

У 2007 році було виділено 10 тенденцій в навчанні і розвитку персоналу в Росії. Дивлячись на них з позиції поточної ситуації, стає ясно – компанії, які зловили хвилю цих тенденцій, спокійно переживуть можливі зміни в їх системах навчання персоналу у зв’язку з фінансовою кризою.
Вони вже підготувалися, тому що все, що до кризи відбувалося в таких T&D системах – це активний пошук економічних, гнучких і ефективних форм існування.

Read the rest of this entry…

криза, навчання, оптимізація, персонал,

Курс на автоматизацію E-learning від 1С

Сьогодні у компаній – споживачів бізнес-обученія з’являється можливість вибрати не тільки постачальника, але і спосіб навчання. Залежно від своїх потреб і завдань клієнт може віддати перевагу очному тренінгу, відеокурсу або електронному навчанню. Кожний з цих способів має свій набір переваг і недоліків.

Переваги і недоліки різних способів навчання

Потреба клієнта

Очне навчання
Відеокурс
Електронний бізнес-курс
Підвищення ефективності роботи персоналу
+ Відтворення реальних ситуацій при навчанні

– На результат впливає особа тренера

– Складно оцінити ефективність, немає готових методик

Отримання знань без відробітку навиків

Складно оцінити ефективність, немає готових методик

+ Продумані способи відробітку навиків, приклади з життя

+ Можливість необмеженого повторення

+ Ефективність піддається оцінці завдяки об’єднанню функціонала з корпоративною інформаційною системою

Забезпечення єдиного рівня знань, «спільної мови» для співробітників і клієнтів компанії
+ Отримання якісних знань

– Всіх нових співробітників теж потрібно навчати

– Перевірка знань і навиків «на виході» може бути відсутньою

+ Отримання якісних знань

– Отримання знань без відробітку навиків

– Перевірка знань і навиків «на виході» може бути відсутньою

+ Отримання якісних знань

+ Можливість швидкої адаптації нових співробітників до внутрішньофірмових стандартів

+ Якість засвоєння кожного блоку інформації перевіряється

Мінімізація тимчасових витрат на навчання
- Не завжди досяжно

– Невигідно для постачальників послуг

- Не завжди досяжно
+ Гнучкий графік навчання

+ Навчання на робочому місці

Орієнтація на результат, підбір оптимальних варіантів навчання під конкретні бізнес-задачи, партнерські відносини з постачальником послуг з навчання
+ Можливість адаптації курсу під потреби клієнта

+ Наявність «зоряних» тренерів в команді

- Неможливість адаптації курсу під потреби клієнта
+ Можливість адаптації курсу під потреби клієнта

+ Орієнтація на довгострокову співпрацю при впровадженні системи управління електронним навчанням

Спільна робота декількох постачальників на проекті
- Більшість постачальників не готова до спільної роботи
+ Зміст курсів від кращих фахівців
+ Зміст курсів від кращих фахівців
Отримання консультацій від провідних фахівців, що пропонують передові рішення, на чиї компетенції можна спертися
+ Сильні компетенції тренерів в певних питаннях

– Переоцінка тренерами своїх можливостей в боротьбі за кращі проекти

+ Практика від провідних фахівців
+ Використання сучасних технологій

+ Не тільки зміст, але і управлінський інструментарій

+ Практика від провідних фахівців

Відповідність змісту навчання потребам компанії, що змінюються, швидка адаптивність і розвиток програми
- Розробка нової програми вимагає серйозних витрат

– Складно утримувати єдиний вектор розвитку програм навчання при роботі з декількома постачальниками

- Розробка спеціальних відеокурсів під специфіку компанії дорогостояща
+ Можливість швидкої і регулярної адаптації курсу під зміни бізнесу

+ Постійний розвиток і поповнення бази знань

Існує ряд особливостей, що впливають на вибір того або іншого способу навчання. Вартість очного навчання традиційно висока, що пояснюється відчутними накладними витратами по оплаті часу тренера, оренді приміщення, сюди ж додається оплата праці адміністративного персоналу. Якщо запрошується тренер з іншого міста, витрати зростуть на суму оплати його проїзду і мешкання.
У 2007 році вартість тренінгового дня в Москві склала близько 2683 у. е., і вона продовжує рости в середньому на 15 % щорічно. Якщо компанії необхідно навчати сотні фахівців, бюджет на навчання стає вельми істотним. Також не варто скидати з рахунків обмеження планування очних тренінгів, які обумовлені високим завантаженням потрібного тренера.
Електронні бізнес-курси є хорошою альтернативою для компаній, орієнтованих на оптимальне використання фінансових ресурсів. При цьому важливо розуміти, що ефективність використання системи електронного навчання багато в чому залежить від культури самоосвіти і саморозвитку, що існує в компанії.
Для застосування електронних курсів важлива внутрішня мотивація співробітників на самостійне вивчення програм.

Read the rest of this entry…

знання, клієнт, курс, навчання,