Виправлення помилок в бухгалтерському і податковому обліку допущених в минулих звітних періодах в 1СБухгалтерии 8 ред 16 Рекомендації консультанта

Виправлення помилок в бухгалтерському і податковому обліку , допущених в минулий звітний період, – популярна тема багатьох статей. Консультанти компанії «1С:Автоматизация» пропонують вашій увазі матеріал про те, як виправити дані помилки при веденні автоматизованого обліку за допомогою програмного продукту “1С:Бухгалтерия 8″, оскільки
ведення бухгалтерського і податкового обліку в нім має свої особливості.

 • Виправлення помилок в бухгалтерському обліку
 • Коректування первинної вартості ТМЦ
 • Коректування ПДВ
 • Коректування собівартості списаних ТМЦ
 • Формування уточненої декларації по ПДВ
 • Виправлення помилок в податковому обліку

В своїй повсякденній діяльності бухгалтер, працюючи з програмними продуктами «1С», стикається з безліччю ситуацій, пов’язаних з необхідністю віддзеркалення фактів господарської діяльності в програмі.
Крім того, що операції можуть бути специфічні для кожного підприємства, для кожної з них бухгалтерові необхідно знайти коректний і правильний з погляду законодавства спосіб віддзеркалення в автоматизованій системі обліку.
Адже бухгалтерська звітність повинна давати адекватне і повне уявлення про фінансове положення організації, фінансові результати її діяльності і зміни в її фінансовому положенні. Але іноді бухгалтер все-таки припускається помилок.

Часто, виправлення помилок в бухгалтерському і податковому обліку викликає у бухгалтерів значні утруднення, особливо, якщо вони допущені в минулих звітних періодах. Адже в цьому випадку недостатньо знати тільки нормативну базу з цього питання, потрібно ще знати особливості ведення обліку в самому програмному продукті.
Необхідність коректного ведення автоматизованого обліку в більшості випадків, примушує їх звертатися до фахівців з проханням не тільки виправити помилки обліку в програмі, але і навіть допрацювати програмний продукт – «щоб надалі була можливість виправляти помилки автоматично». Але чи завжди це виправдано, і як самостійно виправити виявлені помилки?

Розглянемо, як консультації фахівця допомогли бухгалтерові навчитися самостійно виправляти в програмі помилки ведення обліку, допущені в минулих звітних періодах.

Read the rest of this entry…

документ, запис, коректування, облік, помилка, товар,

Чому для автоматизації обліку недостатньо хорошого програміста

Ні для кого не секрет, що 1С:Бухгалтерия на сьогоднішній день є фактичним стандартом в області засобів автоматизації бухгалтерського обліку.
За свою порівняно недовгу історію ця програма перетворилася з простого калькулятора бухгалтерських проводок в могутній засіб підтримки різноманітної діяльності бухгалтера: від створення і реєстрації первинних документів до здачі бухгалтерської і податкової звітності.

Разом з самою програмою змінилася і методика її впровадження. Ранні версії програми були якимсь універсальним ядром – набір мінімально необхідних бухгалтерові функцій. Складніші або рідкісніші операції необхідно було відображати ручними проводками, або допрацьовувати облікову систему за допомогою програміста.

Сучасна версія програми – 1С:Бухгалтерия 8 – містить набагато більший набір функцій в готовому для застосування вигляді. Адаптація програмного продукту до особливостей організації замовника все частіше проводиться не шляхом її допрограммірованія, а шляхом розробки методики застосування типової конфігурації в умовах конкретного підприємства.
Істотно розширився спектр підприємств, які можуть використовувати програму взагалі без яких-небудь доопрацювань.

Зміни відбулися і у складі фахівців з впровадження програми. Програмісти поступово поступаються місцем консультантам – фахівцям, що володіють знаннями і досвідом роботи відразу в двох областях: в області бухгалтерського обліку і в області автоматизації.
А сам процес впровадження все частіше переростає в справжній бухгалтерський консалтинг, вторгаючись в область цілей, методики і постановки обліку.

Розглянемо один приклад з практики впровадження програми 1С:Бухгалтерия 8, редакція 1.6.

Організація виконує науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи по комерційних і бюджетних замовленнях. На підставі пункту 3 статті 149 Податкового кодексу РФ виручка по бюджетних замовленнях не обкладається ПДВ.
В цьому випадку, згідно пункту 4 статті 170 Податкового кодексу РФ, «суми ПДВ, пред’явлені продавцями товарів (робіт, послуг), приймаються до вирахування або враховуються в їх вартості в тій пропорції, в якій вони використовуються для виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), операції по реалізації яких підлягають обкладенню ПДВ (звільняються від оподаткування)».

Вказана пропорція визначається виходячи з вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), операції по реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільнені від оподаткування), в загальній вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених за податковий період.
При цьому платник податків зобов’язаний вести роздільний облік сум податку по придбаних товарах (роботам, послугам), зокрема основних засобах, використовуваних для здійснення як оподатковуваних ПДВ, так і що не підлягають обкладенню ПДВ операцій.

В цілях виконання приведених вище вимог Податкового кодексу РФ, головний бухгалтер пропонує відкрити наступні субрахунки бухгалтерського обліку (Таблиця 1).

Субрахунок

Призначення
90.01.1
Виручка по операціях, оподатковуваних ПДВ.
90.01.2
Виручка по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
62.01.1
Розрахунки по операціях, оподатковуваних ПДВ.
62.01.2
Розрахунки по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
20.01.1
Основне виробництво по операціях, оподатковуваних ПДВ.
20.01.2
Основне виробництво по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
19.03.1
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ.
19.03.2
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, оподатковуваних ПДВ.
19.03.3
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, не оподатковуваних ПДВ.
19.01.1
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ.
19.01.2
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, оподатковуваних ПДВ.
19.01.3
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, не оподатковуваних ПДВ.

Для порівняння відзначимо, що реалізація даних пропозицій в попередній версії програми – 1С:Бухгалтерия 7.7 – зажадала б внесення істотних змін до конфігурації. Більше половини об’єктів (документів, звітів і обробок) довелося б скоректувати, після чого просте оновлення реліза такої конфігурації перетворилося б на вельми трудомістку і дорогу операцію.

1С:Бухгалтерия 8 не така чутлива до зміни плану рахунків, оскільки більшість документів допускають гнучку настройку використовуваних за умовчанням субрахунків бухгалтерського обліку. Проте, програмістові не слід поспішати сліпо виконувати побажання головного бухгалтера.
Спочатку необхідно зрозуміти дійсні інформаційні потреби користувача і подивитися, чи можна задовольнити їх засобами типової конфігурації. Це вже функція консультанта.

Якщо ж раптом з’ясується, що відповідні засоби в типовій конфігурації відсутні, тоді є сенс разом з головним бухгалтером проаналізувати, чи дійсно дана інформаційна потреба продиктована вимогами чинного законодавства. Цю вже буде елемент бухгалтерського консалтингу.

Подивимося, як працює консультант з приведеними вище пропозиціями головного бухгалтера.

Субрахунки другого порядку на рахунку 90.01

Інформаційна потреба – роздільний облік виручки по операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ. У типовій конфігурації дана потреба задовольняється шляхом використання оборотного субконто «Ставки ПДВ» на субрахунку 90.01.1. Більшість стандартних бухгалтерських звітів типової конфігурації дозволяють встановити угрупування або відбір по значенню субконто.
Таким чином, в звіті можна роздільно отримати суми виручки по операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ, включаючи можливість розшифровки даних сум (рис.1).

Read the rest of this entry…

витрата, конфігурація, облік, операція, субрахунок,

Розробка технології поєднання різних видів обліку

Багаторічний досвід розробки методологій різних видів обліку (бухгалтерського, податкового, управлінського) і подальшій їх автоматизації на підприємствах різних видів діяльності дозволив авторові формалізувати необхідну послідовність таких робіт.

Ця стаття – перша з серії статей, присвяченої технологічним і, в деякій мірі, організаційним питанням поєднання різних видів учетов на підприємстві. Опис послідовних кроків при розробці технології видів обліку супроводжується аналізом варіантів рішень і їх позитивних і негативних сторін.Площини поєднання видів обліку

Бухгалтерський облік для тих, хто бере участь в господарських процесах, – це зіткнення різних груп осіб, зайнятих в економічному житті. Кожна з них прагне до максимуму своїх вигод і, як правило, не приймає до уваги ні логіку, ні інтереси інших груп.
Це привело до того, що бухгалтерський облік розділився на три цілком самостійних вигляду (сектори): фінансовий (саме цей сектор мають зважаючи на, коли використовують поняття «Бухгалтерський облік»), податковий облік, управлінський облік, кожен з своїми цілями і завданнями, своїм предметом і методом.
Відповідно виділяється фінансова і податкова звітність («податковий облік»), внутрішньоуправлінська оперативна і підсумкова інформація.

На практиці можна спостерігати зіткнення цих видів обліку, особливо на крупних підприємствах, де дуже часто для їх ведення виділяються окремі організаційні одиниці: бухгалтерія, податковий відділ (або сектор бухгалтерії, що відповідає за ведення податкового обліку), структури для управлінського (оперативного, виробничого) обліку (планово-економічні відділи, відділи оперативного обліку, управлінці різних рівнів і т.п.).
Всі види обліку грунтуються на величезному масиві первинної інформації, що відображає факти господарської діяльності, що були в діяльності конкретної організації. Первинні дані необхідно оформити, класифікувати, оцінити, зареєструвати і узагальнити в інформаційній системі (ІС) (на практиці частіше йдеться про різні інформаційні системи).
У результаті, на одному підприємстві одна і та ж інформація відбивається в декількох видах обліку. Причому вимоги до часу надання інформації розрізняються для різний видів обліку (наприклад, як на мал. 1).

Розробка технології поєднання різних видів обліку

Малюнок 1

Таким чином, складність поєднання учетов лежить в декількох площинах:

Read the rest of this entry…

ведення, метод, облік, план, рахунок,

Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі

У цій статті будуть стисло розглянуті методи оцінки і розрахунку витрат на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі на різних рівнях обліку. Стаття написана на досвіді автоматизації обліку в декількох крупних торгових (трейдерських) компаніях.

 • Витрати по фінансуванню на рівні управлінського обліку
 • Витрати по фінансуванню на операційному рівні
 • Розрахунок планових витрат на фінансування операції
 • Розрахунок фактичних витрат на фінансування операції
 • Програма «Управління оптовою торгівлею»

Витрати на фінансування – це вартість залучення зовнішніх (або відвернення власних) грошових коштів під торгову діяльність.

Для галузі оптової торгівлі, яка не пов’язана з виробничою діяльністю і яка, як правило, не має на своєму балансі дорогих активів (наприклад, ОС, НМА і т.п.) витрати на фінансування торгівлі складають основну частину всіх витрат. На діаграмі показана типова укрупнена структура витрат крупнооптової торгової компанії.

Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі Read the rest of this entry…

витрата, облік, операція, оплата, покупець, товар, фінансування,

Застосування бухгалтерського обліку в управлінні

Чому бухгалтерія постійно затримує звіти? Чи може взагалі бухгалтерський облік надати директорові інформацію, необхідну для оперативного управління? Якщо немає, навіщо тоді потрібна бухгалтерія? Невже тільки для того, щоб відзвітувати перед податковою інспекцією? Подібні питання задають собі багато керівників.
Щоб відповісти на них спробуємо порівняти цілі, завдання і методи управлінського і бухгалтерського обліку.

Почнемо з управлінського обліку. Спершу небагато історія. Протягом тривалого часу вітчизняна економіка мала жорстко регламентовану державну систему управління. Функція обліку в частині інформаційного забезпечення і обгрунтування управлінських рішень практично залишалася незатребуваною і зводилася головним чином до контролю за виконанням планів.

З початком ринкових перетворень в економіці Росії господарюючі суб’єкти отримали право самостійно ухвалювати рішення, але більшість з них не могли робити це якісно через недостатню оперативність і недосконалість методів і засобів обробки необхідної облікової інформації.

В значній мірі ця проблема зберігає свою гостроту і сьогодні. Дослідження інформаційних систем підприємств свідчить про те, що 40-50% всій інформації в інформаційному потоці є надмірною і в той же час в обліку відсутня близько 50% інформації, необхідної для управління. Ухвалення рішень базується частіше на інтуїції, чим на точній і об’єктивній інформації.

Багато хто вважає, що саме дані бухгалтерського обліку можуть забезпечити управлінців точною і об’єктивною інформацією. Адже традиційно вважається, що саме в бухобліку (завдяки його строгості і документальності) зосереджені найбільш достовірні дані про господарську діяльність підприємства. Проте не поспішатимемо. Подивимося спочатку, для чого потрібні ці достовірні дані.
Сформулюємо мету управлінського обліку, і тоді нам будуть ясні вимоги, які пред’являються до інформації в управлінському обліку.

Управлінський облік дає можливість ухвалення важливих економічних рішень з наступних питань:

• скільки і якій продукції вигідніше проводити (визначення структури вироблюваної продукції);

• купувати напівфабрикати або налагодити їх власне виробництво (порівняння економічної вигоди при альтернативній нагоді);

• які ціни встановити на продукцію (виходячи не тільки з собівартості продукції, але і з ринкових умов попиту, пропозиції, конкуренції, а також конкретної політики збуту на даному підприємстві, виходячи з конкретних умов господарювання);

• якого устаткування набувати (управління виробничою потужністю підприємства);

• що слід змінити в організації і технології виробництва (управління якістю продукції і підвищення науково-технічного рівня організації виробництва);

• наскільки внутрішня інфраструктура підприємства забезпечує ефективність виробничого процесу (управління структурною організацією виробничих приміщень, цехів, складів і комунікацій);

• як ефективніше використовувати трудові ресурси (кадрова політика, соціальна політика, управління персоналом і заробітною платою);

• за рахунок яких конкретних фінансових джерел здійснювати розширення виробничої діяльності в умовах дорожчання відносної вартості привернутих засобів.

Read the rest of this entry…

майно, мета, облік,