Чому для автоматизації обліку недостатньо хорошого програміста

Ні для кого не секрет, що 1С:Бухгалтерия на сьогоднішній день є фактичним стандартом в області засобів автоматизації бухгалтерського обліку.
За свою порівняно недовгу історію ця програма перетворилася з простого калькулятора бухгалтерських проводок в могутній засіб підтримки різноманітної діяльності бухгалтера: від створення і реєстрації первинних документів до здачі бухгалтерської і податкової звітності.

Разом з самою програмою змінилася і методика її впровадження. Ранні версії програми були якимсь універсальним ядром – набір мінімально необхідних бухгалтерові функцій. Складніші або рідкісніші операції необхідно було відображати ручними проводками, або допрацьовувати облікову систему за допомогою програміста.

Сучасна версія програми – 1С:Бухгалтерия 8 – містить набагато більший набір функцій в готовому для застосування вигляді. Адаптація програмного продукту до особливостей організації замовника все частіше проводиться не шляхом її допрограммірованія, а шляхом розробки методики застосування типової конфігурації в умовах конкретного підприємства.
Істотно розширився спектр підприємств, які можуть використовувати програму взагалі без яких-небудь доопрацювань.

Зміни відбулися і у складі фахівців з впровадження програми. Програмісти поступово поступаються місцем консультантам – фахівцям, що володіють знаннями і досвідом роботи відразу в двох областях: в області бухгалтерського обліку і в області автоматизації.
А сам процес впровадження все частіше переростає в справжній бухгалтерський консалтинг, вторгаючись в область цілей, методики і постановки обліку.

Розглянемо один приклад з практики впровадження програми 1С:Бухгалтерия 8, редакція 1.6.

Організація виконує науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи по комерційних і бюджетних замовленнях. На підставі пункту 3 статті 149 Податкового кодексу РФ виручка по бюджетних замовленнях не обкладається ПДВ.
В цьому випадку, згідно пункту 4 статті 170 Податкового кодексу РФ, «суми ПДВ, пред’явлені продавцями товарів (робіт, послуг), приймаються до вирахування або враховуються в їх вартості в тій пропорції, в якій вони використовуються для виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), операції по реалізації яких підлягають обкладенню ПДВ (звільняються від оподаткування)».

Вказана пропорція визначається виходячи з вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), операції по реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільнені від оподаткування), в загальній вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених за податковий період.
При цьому платник податків зобов’язаний вести роздільний облік сум податку по придбаних товарах (роботам, послугам), зокрема основних засобах, використовуваних для здійснення як оподатковуваних ПДВ, так і що не підлягають обкладенню ПДВ операцій.

В цілях виконання приведених вище вимог Податкового кодексу РФ, головний бухгалтер пропонує відкрити наступні субрахунки бухгалтерського обліку (Таблиця 1).

Субрахунок

Призначення
90.01.1
Виручка по операціях, оподатковуваних ПДВ.
90.01.2
Виручка по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
62.01.1
Розрахунки по операціях, оподатковуваних ПДВ.
62.01.2
Розрахунки по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
20.01.1
Основне виробництво по операціях, оподатковуваних ПДВ.
20.01.2
Основне виробництво по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
19.03.1
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ.
19.03.2
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, оподатковуваних ПДВ.
19.03.3
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, не оподатковуваних ПДВ.
19.01.1
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ.
19.01.2
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, оподатковуваних ПДВ.
19.01.3
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, не оподатковуваних ПДВ.

Для порівняння відзначимо, що реалізація даних пропозицій в попередній версії програми – 1С:Бухгалтерия 7.7 – зажадала б внесення істотних змін до конфігурації. Більше половини об’єктів (документів, звітів і обробок) довелося б скоректувати, після чого просте оновлення реліза такої конфігурації перетворилося б на вельми трудомістку і дорогу операцію.

1С:Бухгалтерия 8 не така чутлива до зміни плану рахунків, оскільки більшість документів допускають гнучку настройку використовуваних за умовчанням субрахунків бухгалтерського обліку. Проте, програмістові не слід поспішати сліпо виконувати побажання головного бухгалтера.
Спочатку необхідно зрозуміти дійсні інформаційні потреби користувача і подивитися, чи можна задовольнити їх засобами типової конфігурації. Це вже функція консультанта.

Якщо ж раптом з’ясується, що відповідні засоби в типовій конфігурації відсутні, тоді є сенс разом з головним бухгалтером проаналізувати, чи дійсно дана інформаційна потреба продиктована вимогами чинного законодавства. Цю вже буде елемент бухгалтерського консалтингу.

Подивимося, як працює консультант з приведеними вище пропозиціями головного бухгалтера.

Субрахунки другого порядку на рахунку 90.01

Інформаційна потреба – роздільний облік виручки по операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ. У типовій конфігурації дана потреба задовольняється шляхом використання оборотного субконто «Ставки ПДВ» на субрахунку 90.01.1. Більшість стандартних бухгалтерських звітів типової конфігурації дозволяють встановити угрупування або відбір по значенню субконто.
Таким чином, в звіті можна роздільно отримати суми виручки по операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ, включаючи можливість розшифровки даних сум (рис.1).

Read the rest of this entry…

витрата, конфігурація, облік, операція, субрахунок,

Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі

У цій статті будуть стисло розглянуті методи оцінки і розрахунку витрат на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі на різних рівнях обліку. Стаття написана на досвіді автоматизації обліку в декількох крупних торгових (трейдерських) компаніях.

  • Витрати по фінансуванню на рівні управлінського обліку
  • Витрати по фінансуванню на операційному рівні
  • Розрахунок планових витрат на фінансування операції
  • Розрахунок фактичних витрат на фінансування операції
  • Програма «Управління оптовою торгівлею»

Витрати на фінансування – це вартість залучення зовнішніх (або відвернення власних) грошових коштів під торгову діяльність.

Для галузі оптової торгівлі, яка не пов’язана з виробничою діяльністю і яка, як правило, не має на своєму балансі дорогих активів (наприклад, ОС, НМА і т.п.) витрати на фінансування торгівлі складають основну частину всіх витрат. На діаграмі показана типова укрупнена структура витрат крупнооптової торгової компанії.

Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі Read the rest of this entry…

витрата, облік, операція, оплата, покупець, товар, фінансування,

Параметри дебіторської заборгованості в контексті діяльності підприємства

Сьогодні вже ні у кого не виникає питання, чи потребує контролю дебіторська заборгованість . Або контролювати або взагалі її не мати. Вибір тільки такий.

В множині з’явилися навчальні посібники – паперові і електронні, такі, що розповідають про нескінченні коефіцієнти і індекси, розрізи і аспекти вимірювання заборгованості.
Отже будь-який нефінансовий менеджер, прочитавши всі ці рекомендації, мимоволі впаде в замішання: вимірювати і, головне, контролювати заборгованість по всіх пропонованих параметрах – життя не вистачить, не то що робочого часу. Адже дебіторська заборгованість далеко не єдина область контролю і управління.

Кількість показників – не єдина проблема. Не менш важливе питання – їх причинно-наслідковий зв’язок, їх взаємообумовленість. Необхідно розуміти, як знайти причини незадовільного стану того або іншого показника, як знайти важелі впливу на нього, як, покращуючи одне, не зіпсувати інше.

При цьому треба пам’ятати, що дебіторська заборгованість тільки «підраховується» фінансовими менеджерами для розуміння ефективності управління оборотним капіталом. Створюється дебіторська заборгованість і, отже, управляється менеджерами нефінансовими.
Тому, пробачите за тавтологію, показники повинні бути «показовими», тобто що легко інтерпретуються в контексті оперативної діяльності підприємства і декомпозіруємимі до рівня співробітника і контрагента.

Read the rest of this entry…

борг, заборгованість, оборот, операція, показник,

Народження і смерть дебіторської заборгованості

Як возникает дебіторська заборгованість , чому вона росте або раптом падає, від чиїх підступів або подвигів залежать її трансформації? Існує таке стійке выражение «управління дебіторською заборгованістю», яке народжує в свідомості ілюзію, что дебіторська заборгованість – це щось цілісне і нероздільне, з одного боку, і що існує якийсь дресирувальник або пілот надзвукового літака, який управляє звіром на ім’я «дебіторка», з іншою.
Read the rest of this entry…

борг, заборгованість, клієнт, операція, політика, співробітник,

Про боротьбу з крадіжкою або що з цього може вийти

Дана тема завжди була актуальна, але зараз, коли підприємства повинні мінімізувати свої витрати і це може бути умовою їх виживання, ця проблема стоїть дуже гостро перед керівництвом підприємства. Всі розуміють, що з даним явищем треба боротися, але не завжди чітко представляють ті кроки, які необхідно зробити.

Read the rest of this entry…

облік, операція,