Управлінський облік і звітність Класифікація і Загальні принципи

Очевидно, що для ухвалення вірних управлінських рішень в бізнесі керівникові необхідна об’єктивна інформація про стан справ, як по кожній бізнес – одиниці компанії, так і бізнесу в цілому. Джерелом такої інформації може бути система управлінського обліку і консолідована (зведена) управлінська звітність.

При цьому саме поняття «управлінський облік» неоднозначно. Існує багато підходів в розумінні принципів ведення управлінського обліку і підходів до побудови системи обліку на підприємстві. Управлінський облік – поняття, що широко поширене, але при цьому має різні трактування, однозначне розуміння цього поняття відсутнє.
Часто це призводить до того, що навіть в рамках холдингу кожна компанія вибудовує облік по своєму, що впливає на достовірність і зіставність даних про стан бізнесу, отримуваних власниками.

Для того, щоб керівництву підприємства було простіше збудувати єдину систему, спробуємо класифікувати існуючі тлумачення цього поняття і підходи до управлінського обліку.

Можна виділити наступні варіанти розуміння управлінського обліку, які визначають підходи до реалізації його на практиці.

Перший варіант

Управлінський облік – це самостійна, окрема облікова інформаційна система, що існує на підприємстві разом з бухгалтерською, регламентованою, обліковою системою.

Read the rest of this entry…

витрата, звіт, звітність, облік, підхід,

Оптимізація організаційної структури управління компанією під час кризової ситуації в економіці

Перш ніж проводити оптимізацію організаційної структури управління керівництву компанії треба задатися питанням, з якою метою воно її проводитиме в умовах кризи? Причин може бути декілька:

  • співвідношення доходів і витрат не на користь першого, що примушує керівництво звернути увагу на зниження витрат в Компанії;
  • в компанії в кризовій ситуації, що склалася, різко міняється (скорочується) напрям бізнесу (міняється стратегія, Керівництво орієнтується на кризову ситуацію в економіці);
  • в компанії відносне стабільне положення, але все таки Керівництво хоче скористатися ситуацією і відновити (поліпшити) персонал шляхом вивільнення частини свого персоналу і заміною його на більш кваліфікований. Раніше у Керівництва не вистачало час для початку кардинальних змін.

Read the rest of this entry…

зниження, підрозділ, підхід, персонал, структура, функція,

Сім секретів успіху на шляху змін в ІТ

Сім секретів успіху на шляху змін в ІТ Перехід до сучасних моделей надання ІТ послуг і впровадження інформаційної системи управління ІТ справа непроста і «морочлива». Достатні багато «провальних» проектів реформування ІТ на підприємствах на основі сервісної моделі. Як можна виправити ситуацію?

Read the rest of this entry…

етап, зміна, підхід, співробітник,