Боротьба за ефективність Час діяти

Криза, будь він внутрішнім або зовнішнім, примушує людей вчитися, а компанії мінятися. Поки компанія приносить прибуток, і немає натяку на проблеми, власник і директор навряд чи готові до серйозних змін.

Низька ефективність в бізнесі (як і прихована хвороба), небезпечна тим, що під час кризи вона загрожує не тільки стійкості, але і самому існуванню компанії. До того ж, мало хто любить загартовуватися, робити щеплення і застосовувати профілактичні заходи.
Перше, що приходить в голову під час нездужання – прийняти аспірин (для компанії – відмовитися від інвестиційних проектів, скоротити рекламу і частину співробітників), щоб прибрати симптоми, часто не вирішуючи глибинні проблеми бізнесу. Логіка точкових, термінових заходів під час гострої фази кризи здається цілком виправданою.
Проте, «симптоматичне лікування» призводить до того, що коли потреба в глибоких, структурних змінах стає для всіх очевидною, у компанії не вистачає ні ресурси, ні час на серйозні зміни.

найскладніше, на мій погляд, в управлінні – це орієнтація на потребі ринку (читай – клієнта) і мотивація персоналу. Скільки копій зламано у пошуках ідеальної системи мотивації, скільки статей написано, а ефективність персоналу в Росії як і раніше, одна з найнижчих в світі.
Гуру менеджменту Пітер Друкер в книзі “Завдання менеджменту в XXI столітті” передрікає прорив в ефективності людської праці, що приведе до багатократного скорочення числа що працюють при зростанні ефективності підприємства. Зараз 2009 рік і економічна криза вимагає ефективного управління, але рішенням цієї задачі в Росії можуть похвалитися небагато компаній.
До кризи, зростання зарплатових очікувань було куди швидшим, ніж зростання віддачі від співробітників. Економічну кризу охолодив перегрітий ринок праці, і це час для того, щоб звернутися до досвіду західних колег в частині підвищення ефективності роботи свого підприємства.

Перше, що приходить на думку керівникові під час кризи – оптимізувати витрати на фонд оплати праці, тобто скоротити, відправити до відпусток, звільнити. Але, якщо вдуматися, основну цінність в бізнесі, створюють люди, їх знання, навики і таланти. Конкурентоспроможність підприємства визначається її співробітниками.
Причому велику цінність створюють саме найбільш високооплачувані («дорогі») співробітники, а заощадити багато на низькооплачуваних працівниках навряд чи вдасться. Помилково вважати, що талановиті і ефективні фахівці не зможуть знайти собі застосування в змінних умовах. Вони, мабуть, швидше за інших уміють адаптуватися, і досягати особистого успіху в нових ситуаціях.
Ті, компанії, які зможуть швидко перебудуватися під нові кризові умови, зможуть узяти собі в штат висококваліфікований персонал, що потрапив на ринок праці в результаті буму скорочень. А при умілому керівництві талановиті співробітники, поза сумнівом, приведуть компанію до лідерства на ринку.
Отже, якщо Ви в кризовій ситуації вибираєте стратегію лідерства, тоді потрібно зробити упевнений крок у бік змін в бізнесі і підвищення ефективності існуючого персоналу.

Read the rest of this entry…

ефективність, керівник, мотивація, показник, співробітник,

Параметри дебіторської заборгованості в контексті діяльності підприємства

Сьогодні вже ні у кого не виникає питання, чи потребує контролю дебіторська заборгованість . Або контролювати або взагалі її не мати. Вибір тільки такий.

В множині з’явилися навчальні посібники – паперові і електронні, такі, що розповідають про нескінченні коефіцієнти і індекси, розрізи і аспекти вимірювання заборгованості.
Отже будь-який нефінансовий менеджер, прочитавши всі ці рекомендації, мимоволі впаде в замішання: вимірювати і, головне, контролювати заборгованість по всіх пропонованих параметрах – життя не вистачить, не то що робочого часу. Адже дебіторська заборгованість далеко не єдина область контролю і управління.

Кількість показників – не єдина проблема. Не менш важливе питання – їх причинно-наслідковий зв’язок, їх взаємообумовленість. Необхідно розуміти, як знайти причини незадовільного стану того або іншого показника, як знайти важелі впливу на нього, як, покращуючи одне, не зіпсувати інше.

При цьому треба пам’ятати, що дебіторська заборгованість тільки «підраховується» фінансовими менеджерами для розуміння ефективності управління оборотним капіталом. Створюється дебіторська заборгованість і, отже, управляється менеджерами нефінансовими.
Тому, пробачите за тавтологію, показники повинні бути «показовими», тобто що легко інтерпретуються в контексті оперативної діяльності підприємства і декомпозіруємимі до рівня співробітника і контрагента.

Read the rest of this entry…

борг, заборгованість, оборот, операція, показник,

Управління по результатах або управління причинами

Побудова системи управлінської звітності є непростим завданням. В даний час звіти, що подаються на стіл керівникові, достатньо об’ємні, але часто цей об’єм не містить інформації, необхідної для ухвалення рішень.

У зв’язку з цим, зрозуміле прагнення багатьох керівників до впровадження нових підходів в організації внутрішньофірмової звітності. Проте, цікавий той факт, що в більшості випадків впровадження нових підходів до звітності розглядається, головним чином, стосовно фінансової звітності. Фінансова звітність будується за даними управлінського обліку і включає наступні форми:

– звіт про прибутки і збитки;

– звіт про рух грошових коштів;

– управлінський баланс.
Управління по результатах або управління причинами

Read the rest of this entry…

звіт, звітність, клієнт, показник,

Консолідована звітність зібрати звірити виключити і скласти

Консолідована звітність сприймається часто як зведена звітність, дані якої формуються складанням однойменних показників. Проте методологія консолідації визначається не арифметичними діями, а економічною суттю бізнесу.
Укрупнення компаній за рахунок злиття і придбань, організація регіональних мереж, залучення інвестицій і вихід на фондові ринки – все вимагає прозорості. Консолідована звітність виконує роль інформаційної бази для ухвалення управлінських рішень в компаніях з складною структурою, об’єднуючих в своєму складі декілька юридичних осіб і з разнимі часом напрямами діяльності.
Read the rest of this entry…

звітність, консолідація, методологія, показник, складання,

Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі

При впровадженні системи менеджменту якості, багато підприємств стикаються з необхідністю оптимізації системи управління.
Обумовлено це двома причинами: по-перше, на багатьох Російських підприємствах ще дуже слабкі системи менеджменту (в основному це відноситься до малих і середніх підприємств) і, по-друге, у вітчизняній науковій літературі поняття «якість» не пов’язане безпосередньо із задоволеністю споживача, а, перш за все, пов’язано з поняттям оптимального виробництва, тобто з скороченням витрат і досягненням поставленої мети.

Read the rest of this entry…

менеджмент, показник, рівень,