Методичні основи роботи товарних менеджерів

Оборотні кошти є найважливішим ресурсом торгової компанії. Тим важливіше забезпечити співробітників, керівників цим активом, повноцінною методологією, а процедуру оцінки їх діяльності – об’єктивними критеріями. У статті розглянуті методичні основи виконання обов’язків товарного менеджера торгової компанії.

За роки роботи топ-менеджером і управлінським консультантом авторові часто доводилося стикатися з ситуацією неефективного використання оборотних коштів . Ознаками цієї ситуації є:

  1. Проблеми ліквідності. Простіше кажучи, весь час не вистачає гроші на оплату товарів і послуг.
  2. Низька рентабельність і погана оборотність робочого капіталу.
  3. Утворення проблемних активів: простроченої дебіторської заборгованості, неліквідів на складі і проблемних авансів постачальникам.

В багатьох видах торгового бізнесу, до яких відносяться, наприклад, дистрибуція, комплексне постачання на промисловий ринок, роздрібна мультибрендовая торгівля, значна частина оборотних коштів зосереджена на складі. Разом з тим, в компаніях, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку, нерідко цією істотною частиною активів ніхто реально не управляє.
Точніше кажучи, рішення відносно товарного запасу, звичайно, ухвалюються, але приймаються на основі особистих і групових інтересів, інтуїції, положення в ієрархії, але не на основі критерію ефективності. Результат такого управління виявляється у вищеперелічених ознаках.

Отже, на певному етапі розвитку компанії, бізнес якої вимагає значного товарного запасу, визріває необхідність появи співробітників, керівників відповідною частиною активів.
У зарубіжній класифікації посади цих співробітників називаються product або commodity менеджерами, в російській – менеджерами і керівниками товарних груп і категорій, ми називатимемо їх товарними менеджерами .

Read the rest of this entry…

асортимент, запас, клієнт, постачальник, товар,

Як скоротити витрати на ІТ або збільшити дохід від надання ІТ послуг

ВведенняДаний матеріал застосовний до компаній будь-якого розміру і профілю, як до замовників ІТ послуг, так і постачальникам. Питання скорочення ІТ витрат для замовників послуг, і зниження собівартості послуг для постачальників є завжди украй актуальним. У кожній зрілій області діяльності людини сформовані свої еталонні моделі, які консолідують всі досягнення по напряму.
Для ІТ послуг такий досвід зібраний в бібліотеці передового досвіду ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Ми користуватимемося поряд термінів цієї бібліотеки.

Read the rest of this entry…

директор, каталог, користувач, параметр, послуга, постачальник,

Методика управління асортиментом і товарним запасом торгової компанії

В умовах економічної кризи однієї з центральних проблем бізнесу є дефіцит оборотних коштів. У торгових компаніях істотна частина оборотних коштів знаходиться на складі, тому завдання ефективного управління товарним запасом і асортиментом в цілому, в період кризи стає життєво важливою.
Особливо гострою проблема оптимізації асортименту і товарного запасу є для таких бізнесів як комплексне постачання товарів на промисловий ринок, роздрібна для опту торгівля в мультибрендовых компаніях, широкопрофільна дістрібьюция.

Read the rest of this entry…

асортимент, закупівля, запас, постачальник, постачання,