Розробка технології поєднання різних видів обліку

Багаторічний досвід розробки методологій різних видів обліку (бухгалтерського, податкового, управлінського) і подальшій їх автоматизації на підприємствах різних видів діяльності дозволив авторові формалізувати необхідну послідовність таких робіт.

Ця стаття – перша з серії статей, присвяченої технологічним і, в деякій мірі, організаційним питанням поєднання різних видів учетов на підприємстві. Опис послідовних кроків при розробці технології видів обліку супроводжується аналізом варіантів рішень і їх позитивних і негативних сторін.Площини поєднання видів обліку

Бухгалтерський облік для тих, хто бере участь в господарських процесах, – це зіткнення різних груп осіб, зайнятих в економічному житті. Кожна з них прагне до максимуму своїх вигод і, як правило, не приймає до уваги ні логіку, ні інтереси інших груп.
Це привело до того, що бухгалтерський облік розділився на три цілком самостійних вигляду (сектори): фінансовий (саме цей сектор мають зважаючи на, коли використовують поняття «Бухгалтерський облік»), податковий облік, управлінський облік, кожен з своїми цілями і завданнями, своїм предметом і методом.
Відповідно виділяється фінансова і податкова звітність («податковий облік»), внутрішньоуправлінська оперативна і підсумкова інформація.

На практиці можна спостерігати зіткнення цих видів обліку, особливо на крупних підприємствах, де дуже часто для їх ведення виділяються окремі організаційні одиниці: бухгалтерія, податковий відділ (або сектор бухгалтерії, що відповідає за ведення податкового обліку), структури для управлінського (оперативного, виробничого) обліку (планово-економічні відділи, відділи оперативного обліку, управлінці різних рівнів і т.п.).
Всі види обліку грунтуються на величезному масиві первинної інформації, що відображає факти господарської діяльності, що були в діяльності конкретної організації. Первинні дані необхідно оформити, класифікувати, оцінити, зареєструвати і узагальнити в інформаційній системі (ІС) (на практиці частіше йдеться про різні інформаційні системи).
У результаті, на одному підприємстві одна і та ж інформація відбивається в декількох видах обліку. Причому вимоги до часу надання інформації розрізняються для різний видів обліку (наприклад, як на мал. 1).

Розробка технології поєднання різних видів обліку

Малюнок 1

Таким чином, складність поєднання учетов лежить в декількох площинах:

Read the rest of this entry…

ведення, метод, облік, план, рахунок,

Антикризове управління грошовими коштами підприємств знайти а не втратити

Що уразив банківську систему кризу ліквідності викликало очікуване зростання ставок за кредитами на банківському ринку. Фінансові аналітики вважають, що в цілому дорожчання кредитних ресурсів на ринку продовжиться і поки немає підстав для зміни цій тенденції у зворотний бік.

Що цей факт може означати для Російських підприємств? Очевидно, слід готуватися до зростання витрат на обслуговування і дорожчання кредитів. Отримати позикові кошти в цих умовах теж буде складніше, оскільки у зв’язку з критичністю для банків ризику неповернення кредиту процедури перевірки позичальників стають ретельнішими, а значить тривалими і що не гарантує видачу кредиту.

Дефіцит вільних позикових засобів для широкого круга підприємств означає спад виробництва, зниження темпів розвитку – адже в більшості випадків саме з цією метою фінансові ресурси і притягувалися. Вибудовувавши подальший ланцюжок, очікувані наслідки розвитку ситуації – зниження рівня доходів населення, споживчого попиту, скорочення виручки підприємств, тобто
зниження об’ємів вхідних потоків грошових коштів від покупців, зростання дебіторської заборгованості.

Разом з цим умови постачань від підприємств, які знаходяться в тій же ринковій ситуації, стають жорсткішими: мінімізуючи свої ризики, постачальники вважають за краще тепер працювати «по передоплаті».
Таким чином, круг замкнувся – дефіцит живих грошових коштів стає основною проблемою, яку доводиться долати підприємству, щоб зуміти в новій «кризовій» реальності забезпечити свою ліквідність і платоспроможність. «Де знайти вільний фінансовий ресурс?» – ось основне питання, яке ставлять сьогодні перед собою багато підприємств.

Нові реалії диктують нам необхідність розпоряджатися грошовими коштами підприємства раціональніше. Дійсно, на підйомі економіки підприємства мали достатній фінансовий резерв для здійснення не тільки поточної діяльності, але і для розвитку нових напрямів бізнесу, здійснення інвестиційних проектів. Питання «економії» засобів не стояло так гостро.
Моменти «витоку» грошей або їх нераціонального використання не були такі помітні в ситуації вільного фінансування.

Які ж внутрішні джерела фінансового ресурсу в поточній ситуації, які дозволять підприємствам не знижувати темпів виробництва? Спробуємо розглянути можливі варіанти пошуку таких.

Планування і оптимізація грошових потоків

Read the rest of this entry…

платіж, рахунок,