Інформаційне забезпечення управління збутом

Серед численних антикризових заходів, що рекомендуються експертами керівникам підприємств малого і середнього бізнесу, інтенсифікація збутових зусиль викликає найменші заперечення. Разом з тим, навіть володіючи методиками рішення цього питання, але, не володіючи об’єктивною інформацією, організувати ефективне управління продажами неможливо.
Давайте разом подумаємо про те, які процедури збору інформації потрібно запустити вже зараз для того, щоб налагодити ефективний збут хоч би через декілька місяців.

Read the rest of this entry…

віктор, клієнт, менеджер, план, результат,

Дует консалтингу і IT

Коли йдеться про масштабний проект, який припускає серйозні зміни на підприємстві, виконання окремих трудомістких завдань організації вважають за краще доручати стороннім фахівцям. Наприклад, до реалізації проекту по впровадженню автоматизованої системи притягуються консалтингові фірми і IT-компанії.
Першим належить розробити методологію функціонування нової системи, а другим – створити її і відладити. Фахівці «1С: Автоматизація» поділилися власним досвідом і розповіли, як організувати даний процес так, щоб тандем помічників був ефективним, а замовник залишився задоволений результатом.

Read the rest of this entry…

замовник, консультант, результат,

Мінімізація ризиків і втрат при вимушеному скороченні масштабів бізнесу

Припустимо, що керівник компанії, керуючись власним досвідом і заповзятливістю, а також рекомендаціями фахівців, зробив всі необхідні зусилля для збереження прибуткової частини в умовах поточної ситуації. І, проте, проаналізувавши результати останніх тижнів і планований бюджет, прийшов до висновку про необхідність скорочення масштабів діяльності.
У статті описана методика моделювання варіантів скорочення, призначена для мінімізації втрат і ризиків.

Цей матеріал заснований на особистому досвіді автора по скороченню масштабів бізнесу в 1998 г в ролі комерційного директора комп’ютерної фірми, досвіді антикризового управлінця, а також на досвіді роботи як бізнес-консультанта в період поточної кризи.

На жаль, в поточній кризовій ситуації деякі компанії потрапляють в положення, коли ради збереження бізнесу доводиться йти на скорочення його масштабів. Для вирішення цього завдання, як і для управління компанією в нормальній ситуації, є два діаметрально протилежних підходу – інтуїтивний і системний.
У основі інтуїтивного підходу лежить інтуїція, підприємницький талант керівника компанії, в основі системного – кількісні критерії, об’єктивна інформація, формалізована процедура.
Як завжди, істина лежить десь між цими двома крайніми точками зору і ідеальний варіант управління – це використання підприємницьких таланов керівників в сукупності з системою збору об’єктивної інформації і процедурами реалізації рішень. Про такий комплексний підхід до рішення задачі скорочення масштабів діяльності і піде далі мова.

Але перш ніж говорити про методику скорочення, хочеться сказати декілька слів про можливості збереження масштабів діяльності, оскільки скорочення – це крайній, вимушений захід.

Read the rest of this entry…

масштаб, період, результат, скорочення,

Контрактна документація

Успіх будь-якої комерційної діяльності багато в чому залежить від рівня підготовки і подальшого юридично грамотного оформлення договірних відносин. Від цього ж залежить і результат врегулювання можливих розбіжностей між замовником і виконавцем і, якщо таке трапитися, судового дозволу справи при виникненні суперечок.
Грамотно складені документи є заставою добрих партнерських відносин сторін і посередників операції, дозволяють мирно вирішувати всі виникаючі проблеми, не переносячи їх в зал судового засідання.

Крім врегулювання правових аспектів взаємодії, контрактна документація може служити могутнім інструментом запобігання можливим проектним ризикам. У даній статті представлені деякі з основних аспектів роботи з контрактною документацією як інструментом врегулювання розбіжностей сторін і запобігання ризикам проекту.

Що потрібне чітко знати до укладення контракту на проект?

При намірі укласти контракт слідує чітко знати, які цілі необхідно досягти при його реалізації, уточнити найбільш важливі моменти, пов’язані з його оформленням, підписанням і виконання.
Необхідно передбачити головні питання майбутньої роботи, а потім, переходячи від загального до приватного, скласти зразкову поетапну схему роботи і продумати, що і як повинно бути зроблено на кожному етапі.
Вже на етапі планування робіт ми можемо спрогнозувати виникнення можливих ризиків проекту і продумати шляху їх компенсації, включивши в договір умови, що дозволяють з найменшими витратами вийти з можливої конфліктної ситуації з клієнтом.

Тому проект майбутнього договору бажано розробити найзацікавленішій організації, а не зупинятися на шаблоні договору, замовником, що надається.

Звичайно ж, при складанні формулювань умов договору краще всього привернути фахівців відповідного профілю (штатний юрист в компанії або разові послуги позаштатних фахівців). Детальне опрацьовування тексту договору з боку виконавця допоможе уникнути несподіванок, які можуть виходити від замовника.
При цьому по його зауваженнях при узгодженні тексту договору можна прослідкувати, в чому саме полягають його сумніви, очікування, інтереси і запобігти включенню в договір небажаних умов.

Договір. Перевіряємо основне…

Read the rest of this entry…

договір, замовник, результат, сторона, термін,

Система матеріального стимулювання і етапи розвитку компанії

У дискусіях з питання оптимальної системи стимулювання співробітників відділу продажів зламано немало копій. Експертами запропонована безліч варіантів залежності сукупного доходу від об’єктивних показників. Кожний з варіантів має своїх прихильників, які відстоюють переваги пропонованої формули, і супротивників, що звертають увагу на її недоліки.
Проте, оптимум системи стимулювання не може не залежати від умов її застосування, найважливішим з яких є етап розвитку компанії. У статті простежується еволюція системи стимулювання продавців на прикладі гіпотетичної торгової компанії від моменту її створення до моменту вимушеного завершення діяльності в період поточної кризи.

Read the rest of this entry…

господар, показник, продавець, результат, стимулювання,