Зявився час подумати

Підготовка консолідованої звітності є сьогодні об’єктом підвищеної уваги з боку власників бізнесу, топ-менеджмента, співробітників фінансових і бухгалтерських підрозділів, інформаційно-технологічних служб.
Використання для цього спеціалізованих прикладних програм не тільки знижує трудовитрати і підвищує надійність і якість отримуваної для ухвалення рішень інформації, але і забезпечує підприємства вивіреною методологією. Про це йшлося на 2-ій Міжнародній конференції «Рішення 1С для корпоративних клієнтів».

Read the rest of this entry…

власник, звітність, обєкт, підготовка, рішення, сторона, увага,

Ризики проекту автоматизації

Основна частина нашого життя проходить на роботі. Приходимо ми туди, щоб запрацювати грошей, отримати знання і досвід, добитися визнання і піднятися по службових сходах. У різні фази свого життя на роботі ми переслідуємо різні цілі. По суті, наше життя – це набір проектів різної тривалості і різного масштабу: від маленьких до глобальних.

Навіщо робити проект свідомо неуспешним? Не дивлячись на те що і такі завдання мають місце, все-таки велика частина проектів налаштована на їх успішну реалізацію. Щоб проект був успішний, команда повинна передбачити всі проблеми, з якими можна зіткнутися при виконанні робіт, і знати, як на них реагувати.

Хотілося б звернути увагу на деякі ризики, з якими нерідко стикаються при виконанні проектів. При реалізації будь-якого проекту перш за все взаємодіють один з одним люди, що його виконують, – як з боку виконавця, так і з боку замовника. А там, де присутній більш за одну людину, завжди відбувається конфлікт інтересів.
Звідси і витікає б про льшєє кількість ризиків. Подальший виклад умовно будемо в основному вести з боку виконавця.

Людський чинник

Read the rest of this entry…

замовник, проблема, ризик, співробітник, сторона,

Контрактна документація

Успіх будь-якої комерційної діяльності багато в чому залежить від рівня підготовки і подальшого юридично грамотного оформлення договірних відносин. Від цього ж залежить і результат врегулювання можливих розбіжностей між замовником і виконавцем і, якщо таке трапитися, судового дозволу справи при виникненні суперечок.
Грамотно складені документи є заставою добрих партнерських відносин сторін і посередників операції, дозволяють мирно вирішувати всі виникаючі проблеми, не переносячи їх в зал судового засідання.

Крім врегулювання правових аспектів взаємодії, контрактна документація може служити могутнім інструментом запобігання можливим проектним ризикам. У даній статті представлені деякі з основних аспектів роботи з контрактною документацією як інструментом врегулювання розбіжностей сторін і запобігання ризикам проекту.

Що потрібне чітко знати до укладення контракту на проект?

При намірі укласти контракт слідує чітко знати, які цілі необхідно досягти при його реалізації, уточнити найбільш важливі моменти, пов’язані з його оформленням, підписанням і виконання.
Необхідно передбачити головні питання майбутньої роботи, а потім, переходячи від загального до приватного, скласти зразкову поетапну схему роботи і продумати, що і як повинно бути зроблено на кожному етапі.
Вже на етапі планування робіт ми можемо спрогнозувати виникнення можливих ризиків проекту і продумати шляху їх компенсації, включивши в договір умови, що дозволяють з найменшими витратами вийти з можливої конфліктної ситуації з клієнтом.

Тому проект майбутнього договору бажано розробити найзацікавленішій організації, а не зупинятися на шаблоні договору, замовником, що надається.

Звичайно ж, при складанні формулювань умов договору краще всього привернути фахівців відповідного профілю (штатний юрист в компанії або разові послуги позаштатних фахівців). Детальне опрацьовування тексту договору з боку виконавця допоможе уникнути несподіванок, які можуть виходити від замовника.
При цьому по його зауваженнях при узгодженні тексту договору можна прослідкувати, в чому саме полягають його сумніви, очікування, інтереси і запобігти включенню в договір небажаних умов.

Договір. Перевіряємо основне…

Read the rest of this entry…

договір, замовник, результат, сторона, термін,