Чому для автоматизації обліку недостатньо хорошого програміста

Ні для кого не секрет, що 1С:Бухгалтерия на сьогоднішній день є фактичним стандартом в області засобів автоматизації бухгалтерського обліку.
За свою порівняно недовгу історію ця програма перетворилася з простого калькулятора бухгалтерських проводок в могутній засіб підтримки різноманітної діяльності бухгалтера: від створення і реєстрації первинних документів до здачі бухгалтерської і податкової звітності.

Разом з самою програмою змінилася і методика її впровадження. Ранні версії програми були якимсь універсальним ядром – набір мінімально необхідних бухгалтерові функцій. Складніші або рідкісніші операції необхідно було відображати ручними проводками, або допрацьовувати облікову систему за допомогою програміста.

Сучасна версія програми – 1С:Бухгалтерия 8 – містить набагато більший набір функцій в готовому для застосування вигляді. Адаптація програмного продукту до особливостей організації замовника все частіше проводиться не шляхом її допрограммірованія, а шляхом розробки методики застосування типової конфігурації в умовах конкретного підприємства.
Істотно розширився спектр підприємств, які можуть використовувати програму взагалі без яких-небудь доопрацювань.

Зміни відбулися і у складі фахівців з впровадження програми. Програмісти поступово поступаються місцем консультантам – фахівцям, що володіють знаннями і досвідом роботи відразу в двох областях: в області бухгалтерського обліку і в області автоматизації.
А сам процес впровадження все частіше переростає в справжній бухгалтерський консалтинг, вторгаючись в область цілей, методики і постановки обліку.

Розглянемо один приклад з практики впровадження програми 1С:Бухгалтерия 8, редакція 1.6.

Організація виконує науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи по комерційних і бюджетних замовленнях. На підставі пункту 3 статті 149 Податкового кодексу РФ виручка по бюджетних замовленнях не обкладається ПДВ.
В цьому випадку, згідно пункту 4 статті 170 Податкового кодексу РФ, «суми ПДВ, пред’явлені продавцями товарів (робіт, послуг), приймаються до вирахування або враховуються в їх вартості в тій пропорції, в якій вони використовуються для виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), операції по реалізації яких підлягають обкладенню ПДВ (звільняються від оподаткування)».

Вказана пропорція визначається виходячи з вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), операції по реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільнені від оподаткування), в загальній вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених за податковий період.
При цьому платник податків зобов’язаний вести роздільний облік сум податку по придбаних товарах (роботам, послугам), зокрема основних засобах, використовуваних для здійснення як оподатковуваних ПДВ, так і що не підлягають обкладенню ПДВ операцій.

В цілях виконання приведених вище вимог Податкового кодексу РФ, головний бухгалтер пропонує відкрити наступні субрахунки бухгалтерського обліку (Таблиця 1).

Субрахунок

Призначення
90.01.1
Виручка по операціях, оподатковуваних ПДВ.
90.01.2
Виручка по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
62.01.1
Розрахунки по операціях, оподатковуваних ПДВ.
62.01.2
Розрахунки по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
20.01.1
Основне виробництво по операціях, оподатковуваних ПДВ.
20.01.2
Основне виробництво по операціях, не оподатковуваних ПДВ.
19.03.1
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ.
19.03.2
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, оподатковуваних ПДВ.
19.03.3
ПДВ по матеріально-виробничих запасах, придбаних для використання в операціях, не оподатковуваних ПДВ.
19.01.1
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ.
19.01.2
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, оподатковуваних ПДВ.
19.01.3
ПДВ при придбанні основних засобів, використовуваних в операціях, не оподатковуваних ПДВ.

Для порівняння відзначимо, що реалізація даних пропозицій в попередній версії програми – 1С:Бухгалтерия 7.7 – зажадала б внесення істотних змін до конфігурації. Більше половини об’єктів (документів, звітів і обробок) довелося б скоректувати, після чого просте оновлення реліза такої конфігурації перетворилося б на вельми трудомістку і дорогу операцію.

1С:Бухгалтерия 8 не така чутлива до зміни плану рахунків, оскільки більшість документів допускають гнучку настройку використовуваних за умовчанням субрахунків бухгалтерського обліку. Проте, програмістові не слід поспішати сліпо виконувати побажання головного бухгалтера.
Спочатку необхідно зрозуміти дійсні інформаційні потреби користувача і подивитися, чи можна задовольнити їх засобами типової конфігурації. Це вже функція консультанта.

Якщо ж раптом з’ясується, що відповідні засоби в типовій конфігурації відсутні, тоді є сенс разом з головним бухгалтером проаналізувати, чи дійсно дана інформаційна потреба продиктована вимогами чинного законодавства. Цю вже буде елемент бухгалтерського консалтингу.

Подивимося, як працює консультант з приведеними вище пропозиціями головного бухгалтера.

Субрахунки другого порядку на рахунку 90.01

Інформаційна потреба – роздільний облік виручки по операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ. У типовій конфігурації дана потреба задовольняється шляхом використання оборотного субконто «Ставки ПДВ» на субрахунку 90.01.1. Більшість стандартних бухгалтерських звітів типової конфігурації дозволяють встановити угрупування або відбір по значенню субконто.
Таким чином, в звіті можна роздільно отримати суми виручки по операціях, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ, включаючи можливість розшифровки даних сум (рис.1).

Read the rest of this entry…

витрата, конфігурація, облік, операція, субрахунок,

Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі

У цій статті будуть стисло розглянуті методи оцінки і розрахунку витрат на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі на різних рівнях обліку. Стаття написана на досвіді автоматизації обліку в декількох крупних торгових (трейдерських) компаніях.

 • Витрати по фінансуванню на рівні управлінського обліку
 • Витрати по фінансуванню на операційному рівні
 • Розрахунок планових витрат на фінансування операції
 • Розрахунок фактичних витрат на фінансування операції
 • Програма «Управління оптовою торгівлею»

Витрати на фінансування – це вартість залучення зовнішніх (або відвернення власних) грошових коштів під торгову діяльність.

Для галузі оптової торгівлі, яка не пов’язана з виробничою діяльністю і яка, як правило, не має на своєму балансі дорогих активів (наприклад, ОС, НМА і т.п.) витрати на фінансування торгівлі складають основну частину всіх витрат. На діаграмі показана типова укрупнена структура витрат крупнооптової торгової компанії.

Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі Read the rest of this entry…

витрата, облік, операція, оплата, покупець, товар, фінансування,

Управлінський облік і звітність Класифікація і Загальні принципи

Очевидно, що для ухвалення вірних управлінських рішень в бізнесі керівникові необхідна об’єктивна інформація про стан справ, як по кожній бізнес – одиниці компанії, так і бізнесу в цілому. Джерелом такої інформації може бути система управлінського обліку і консолідована (зведена) управлінська звітність.

При цьому саме поняття «управлінський облік» неоднозначно. Існує багато підходів в розумінні принципів ведення управлінського обліку і підходів до побудови системи обліку на підприємстві. Управлінський облік – поняття, що широко поширене, але при цьому має різні трактування, однозначне розуміння цього поняття відсутнє.
Часто це призводить до того, що навіть в рамках холдингу кожна компанія вибудовує облік по своєму, що впливає на достовірність і зіставність даних про стан бізнесу, отримуваних власниками.

Для того, щоб керівництву підприємства було простіше збудувати єдину систему, спробуємо класифікувати існуючі тлумачення цього поняття і підходи до управлінського обліку.

Можна виділити наступні варіанти розуміння управлінського обліку, які визначають підходи до реалізації його на практиці.

Перший варіант

Управлінський облік – це самостійна, окрема облікова інформаційна система, що існує на підприємстві разом з бухгалтерською, регламентованою, обліковою системою.

Read the rest of this entry…

витрата, звіт, звітність, облік, підхід,

Чи потрібний консалтинг в кризу

Основні шляхи підвищення ефективності:

 • Підвищення ефективності персоналу
 • Скорочення витрат
 • Оптимізація складських запасів
 • Адекватна система оцінки собівартості продукції
 • Підвищення ефективності продажів

Read the rest of this entry…

витрата, ефективність, клієнт, криза, рішення,

Криза в машинобудуванні – від погроз і упущених можливостей до рішень для підвищення ефективності

Вітчизняний машинобудівний комплекс зараз повною мірою відчуває дію світової економічної кризи. У статті Олексія Кислова (фірма «1С») на прикладі одного з підприємств галузі розглянуті типові проблеми, з якими зіткнулися багато машинобудівників зараз, а також приводяться рекомендації і шляхи їх рішення в поточних економічних реаліях.

 • Опис ситуації в компанії
 • Собівартість продукції, варіанти розрахунку
 • Технологічна складова конкурентної переваги
 • Організація виробничого планування
 • Оптимізація матеріального постачання
 • Управління технічним обслуговуванням устаткування
 • Управління якістю на підприємстві
 • Управління змінами як елемент проектної діяльності
 • Зведена таблиця компонент програмно – методичного комплексу “1С:Машиностроение”

Стратегія розвитку, в поточних економічних умовах, підприємств машинобудівної галузі до цих пір не ясна, немає чіткого плану подальших дій, рішення часто ухвалюються хаотично – як реакція на яке – або зовнішня або внутрішня подія.
Багато підприємств до цих пір чекають «руку Батечка-Царя», яка повинна врятувати у важкі роки, при цьому до кінця не усвідомивши, що вирішальне слово завжди за самим підприємством, яке може вже прямо зараз розумно переходити на політику рішучих дій. А що саме можна зробити?

По суті, будь-яка криза – це період не тільки погроз, але і час, коли можна закласти фундамент нових перемог.

Розглянемо приклад: машинобудівне підприємство, чисельністю близько 3000 чоловік. Продукція диверсифікована: є цивільне виробництво, і виробництво, спеціально виділене під державні замовлення. В наявності штат конструкторсько-технологічної і фінансово-бухгалтерської служб, є своє ІТ-підрозділ.
Власне виробництво розділене на заготовче, механообрабативающєє і складальне. Є свій ливарний цех. На підприємстві традиційно використовувався локалізований технологічний підхід до організації виробництва, проте останнім часом було прикладено немало зусиль для організації продуктових осередків і відмови від верховенства розподілу робочих центрів за типом операційної обробки.
Підприємство не мало належного об’єму власних оборотних коштів в локризовий період, як наслідок – наявність великої кількості банківських позик, в забезпечення яких були закладені виробничі площі.
Фактична собівартість продукції не розраховувалася, використовувався «казановою» метод з розподілом витрат на виготовлення за системою наряд-заказов, які могли включати що одночасно комплектує власного виготовлення, під збірку готової продукції як для цивільного ринку, так і для спеціальних державних замовлень.
Останнім часом підприємство інвестувало великий об’єм грошових коштів в технічне переозброєння. Загальна кількість замовлень не знижувалася, падіння попиту на цивільну продукцію компенсувалося збільшенням потреби (по лінії держави) в спеціальній продукції.
З недавнього часу почалися затримки у виплаті заробітної плати, були сформовані плани на значне скорочення персоналу, робота над перспективними проектами заморожена, у тому числі і по впровадженню інформаційних систем. По суті, недалеко і до банкрутства. Чому? Що відбувається?

Відповідь не така очевидна, як могло б показатися з першого погляду. Перш за все, це відсутність загальної координації ухвалення і виконання управлінських рішень на всіх рівнях менеджменту компанії, відсутність достовірної початкової інформації для ухвалення самих управлінських рішень. Поточний аналіз стану справ показує відсутність прибули.
Немає продажів! Чому? Об’єм замовлень не змінився, що ж з реалізацією, невже замовники не можуть виконати свої фінансові зобов’язання? Так, таке є, але не в цьому основна проблема. Проблема в тому, що не можуть виготовити продукцію в строк і як наслідок – продавати просто нічого.

Read the rest of this entry…

витрата, мінімізація, продукція, собівартість,