Управлінський консалтинг

Управлінський консалтинг – достатньо нова і якоюсь мірою незвична для України послуга, що обросла міфами, чутками і побоюваннями. Одні клієнти задоволені послугами консультантів, інші – розчаровані.
Що таке консалтинг? Чи є в Україні професійні консалтингові послуги? Чому, як і коли потрібно привертати консультантів? Як отримати користь від співпраці? Відповіді на ці і інші наболілі питання допоможуть усвідомлено і обгрунтовано підходити до вибору консалтингової компанії, партнера у вирішенні проблем бізнесу.

Що таке консалтинг?

«Завдання консультанта – не заліковувати симптоми, а усувати справжню причину проблеми»

Для того, щоб почати говорити про консалтинг, потрібно чітко визначити і розуміти що є ця послуга.
Знання і розуміння того, що є консалтингом, дозволяє керівникам і власникам підприємств, по-перше, чітко визначити для себе необхідність і цілі залучення консультантів, по-друге, грамотно і обгрунтовано вибрати партнера, консалтингову компанію для реалізації тих або інших змін, для вирішення тих або інших проблем.

Read the rest of this entry…

замовник, консультант, проблема,

Дует консалтингу і IT

Коли йдеться про масштабний проект, який припускає серйозні зміни на підприємстві, виконання окремих трудомістких завдань організації вважають за краще доручати стороннім фахівцям. Наприклад, до реалізації проекту по впровадженню автоматизованої системи притягуються консалтингові фірми і IT-компанії.
Першим належить розробити методологію функціонування нової системи, а другим – створити її і відладити. Фахівці «1С: Автоматизація» поділилися власним досвідом і розповіли, як організувати даний процес так, щоб тандем помічників був ефективним, а замовник залишився задоволений результатом.

Read the rest of this entry…

замовник, консультант, результат,

Елементи якості

У справжній статті розглядаються питання, пов’язані із забезпеченням якості вихідної продукції і послуг:

• з чого починається якість і які його складові;

• як досягти високого рівня якості і підтримувати його;

• і що це взагалі таке.

ПередмоваНіхто і ніколи не відмовлявся від якості. І, природно, було б абсолютно неймовірним почути від клієнта або замовника щось подібне до: «Зробіть мені таку ось штуку, а якість мене не цікавить – як вийде, хай так і буде».

З іншого боку, питання забезпечення якості продукції є комплексними і достатньо складними, і необхідно виконати велику роботу в масштабах всієї організації, щоб дійсно досягти високої якості.

І, проте, рідко хто замислюється, що ж таку якість і які зусилля необхідно прикласти для того, що б його (якість) отримати. Спробуйте для себе сформулювати те, яким чином можна досягти якості вихідної продукції і що необхідно для цього зробити?

Швидше за все, у вас вийшло наступне (або щось схоже):

• повсюдне використання автоматизації і комп’ютеризації;

• використання нових машин, устаткування і пристосувань;

• наполеглива робота, відрядна платня праці, винагорода за підсумками роботи, госпрозрахунок на кожному робочому місці, преміювання;

• наявність інструкцій, робочих планів, управління по результатах або управління по цілях (Management by Objectives);

• високий професіоналізм працівників, проведення кваліфікацій співробітників і введення тарифних сіток за наслідками кваліфікації;

• бездефектність, забезпечення вимог технічних умов.

В принципі, цей список можна продовжувати в тому ж дусі. На жаль, все це невірно. Вірніше, в деяких випадках це невірно в тому плані, що ці чинників не достатньо для забезпечення якості, а в деяких випадках – деякі з них навіть перешкоджають отриманню вихідної продукції з високим рівнем якості.

Ви можете сприйняти це як парадокс і не погодитися з таким твердженням. Але тоді пригадаєте продукцію підприємств колишнього СРСР, особливо ту, яка називалася «Товари побутового і господарського призначення», – практично все, що перераховане вище, на підприємствах присутнє, але чи можна було назвати ту продукцію якісної?

Read the rest of this entry…

вимога, замовник, продукція, рівень, споживач,

Ризики проекту автоматизації

Основна частина нашого життя проходить на роботі. Приходимо ми туди, щоб запрацювати грошей, отримати знання і досвід, добитися визнання і піднятися по службових сходах. У різні фази свого життя на роботі ми переслідуємо різні цілі. По суті, наше життя – це набір проектів різної тривалості і різного масштабу: від маленьких до глобальних.

Навіщо робити проект свідомо неуспешним? Не дивлячись на те що і такі завдання мають місце, все-таки велика частина проектів налаштована на їх успішну реалізацію. Щоб проект був успішний, команда повинна передбачити всі проблеми, з якими можна зіткнутися при виконанні робіт, і знати, як на них реагувати.

Хотілося б звернути увагу на деякі ризики, з якими нерідко стикаються при виконанні проектів. При реалізації будь-якого проекту перш за все взаємодіють один з одним люди, що його виконують, – як з боку виконавця, так і з боку замовника. А там, де присутній більш за одну людину, завжди відбувається конфлікт інтересів.
Звідси і витікає б про льшєє кількість ризиків. Подальший виклад умовно будемо в основному вести з боку виконавця.

Людський чинник

Read the rest of this entry…

замовник, проблема, ризик, співробітник, сторона,

Комплексний підхід до процесу навчання замовника на корпоративному проекті як мінімізація проектних ризиків

Програмний продукт – це інструмент для підвищення ефективності роботи підприємства, і позитивний результат від застосування цього інструменту можна чекати тільки при його грамотному використанні.
Завдання фахівців, проектів впровадження інформаційних систем, що займаються реалізацією, – не тільки набудувати або допрацювати цей інструмент, але і навчити клієнта працювати з ним так, щоб система дійсно була ефективним засобом для виконання роботи, а не «зайвим колесом».
Тому навчання користувачів можливостям застосування програмного продукту – це невід’ємний етап проекту автоматизації.

Як показує практика, найбільш складним і трудомістким процес навчання буває тоді, коли він виконується в рамках комплексних корпоративних проектів.

Часто саме в цих проектах функціонал типового програмного продукту допрацьовується під специфіку підприємства замовника з урахуванням галузевих бізнес-процессов, облікової політики, методології ведення обліку і управління. Всі ці особливості повинні враховуватися як при кастомізациі рішення, так і при проведенні навчання користувачів програми.
В цьому випадку навчання буде сполучною ланкою між доопрацюванням функціонала і його успішним застосуванням. Від того, наскільки ефективно буде проведено навчання, залежить як швидко і успішно співробітники почнуть працювати в системі, чи стане програмний продукт ефективним інструментом досягнення бізнес-целей замовника, і, зрештою, чи буде проект визнаний успішним.

Автоматизована система, що упроваджується у корпоративного замовника, – це, перш за все, комплексний механізм, де всі складові частини взаємозв’язані.
Відповідно, кожен фахівець замовника повинен розуміти, що практично всі його дії в програмі можуть вплинути на роботу інших користувачів, на підсумкові показники формованої звітності, а також те, що його помилки можуть стати причиною зниження продуктивності використання системи в цілому. Такого розуміння можна добитися саме на етапі навчання.
Усвідомлення співробітниками підприємства цього аспекту – застава відповідального відношення до роботи в системі, якісного виконання своїх функцій, і як наслідок – ефективної роботи всього програмного комплексу.

Відомі випадки, коли, не знаючи алгоритмів, що існують в системі, замовник вимагає доопрацювань програмного продукту відповідно до практики документообігу, що склалася у нього, інформаційних потоків, які у свою чергу можуть бути менш ефективні, чим передбачений типовим рішенням порядок роботи.
Зміна типового рішення там, де ефективно було використання типових можливостей, вабить невиправдане збільшення бюджету проекту і подальших витрат на супровід системи.
Але якщо замовник отримає знання про принципи побудови системи, він зможе об’єктивно оцінити не тільки переваги використання програмного продукту, але і, знаючи його можливості, запитати адекватні доопрацювання для вирішення завдань свого бізнесу.

Навчання користувачів роботі в системі до початку її безпосередньої роботи на підприємстві дає співробітникам час на звикання до нового інструментарію. Якщо навчання знімуть більшість питань слухачів, розкриє переваги упроваджуваного програмного продукту, то воно напевно підвищить рівень лояльності майбутніх користувачів до системи.
Це у свою чергу позитивно вплине на успішність впровадження, мінімізує опір персоналу змінам в роботі, пов’язаним з впровадженням нового програмного забезпечення, зніме моменти настороженого відношення фахівців замовника до нової програми.

Проте, значна перерва між навчанням і початком експлуатації системи може понизити ефективність роботи з програмою, оскільки придбані знання, не закріплені реальною практикою роботи, просто забуваються. Щоб навчання дало максимальний результат, необхідно планувати етапи навчання в загальному плані проекту з урахуванням вказаного чинника.

Узагальнюючи сказане вище, приведемо перелік основних проектних ризиків, мінімізувати які може якісно організоване і проведене навчання.
Ризик
Способи мінімізації ризику на етапі навчання
Результат

Вимоги замовника до доопрацювання системи, що роблять її роботу менш ефективної. Невиправдане збільшення бюджету за рахунок не потрібних доопрацювань.
Роз’яснення в ході навчання принципів роботи, взаємозв’язки об’єктів програми
Адекватні вимоги співробітників замовника по доопрацюванню програмного продукту

Зниження продуктивності використання системи в цілому із-за помилок окремих користувачів.
Формування у користувачів розуміння того, що автоматизована система – комплексний механізм, усвідомлення впливу дій одного користувача на результат роботи системи в цілому.
Відповідальне відношення користувачів до роботи в системі. Мінімізація помилок, викликаних нерозумінням порядку роботи з програмним продуктом.
Опір співробітників замовника роботі з новим програмним продуктом.
Зняття питань і сумнівів користувачів, розкриття переваг нової програми.
Підвищення рівня лояльності до програмного продукту співробітників замовника
Визнання проекту неуспешним, сумнів замовника в досягненні бізнес-целей за допомогою програмного продукту.
Позиціонування навчання як сполучної ланки між кастомізацией рішення і застосуванням ПП на робочих місцях замовника.

Розуміння, яким чином за допомогою програмного продукту досягаються бізнес-целі

Для того, щоб навчання в ході проекту принесло очікувані результати, допомогло понизити можливі проектні ризики, необхідно удосконалити підходи до організації і проведення навчання, підвищення якості знань користувачів.

Одним з можливих способів рішення цієї задачі, на наш погляд, є комплексність навчання.

Комплексний підхід до організації навчання

Read the rest of this entry…

замовник, курс, навчання, слухач,