Управління по результатах або управління причинами

Побудова системи управлінської звітності є непростим завданням. В даний час звіти, що подаються на стіл керівникові, достатньо об’ємні, але часто цей об’єм не містить інформації, необхідної для ухвалення рішень.

У зв’язку з цим, зрозуміле прагнення багатьох керівників до впровадження нових підходів в організації внутрішньофірмової звітності. Проте, цікавий той факт, що в більшості випадків впровадження нових підходів до звітності розглядається, головним чином, стосовно фінансової звітності. Фінансова звітність будується за даними управлінського обліку і включає наступні форми:

– звіт про прибутки і збитки;

– звіт про рух грошових коштів;

– управлінський баланс.
Управління по результатах або управління причинами

Read the rest of this entry…

звіт, звітність, клієнт, показник,

Консолідована звітність зібрати звірити виключити і скласти

Консолідована звітність сприймається часто як зведена звітність, дані якої формуються складанням однойменних показників. Проте методологія консолідації визначається не арифметичними діями, а економічною суттю бізнесу.
Укрупнення компаній за рахунок злиття і придбань, організація регіональних мереж, залучення інвестицій і вихід на фондові ринки – все вимагає прозорості. Консолідована звітність виконує роль інформаційної бази для ухвалення управлінських рішень в компаніях з складною структурою, об’єднуючих в своєму складі декілька юридичних осіб і з разнимі часом напрямами діяльності.
Read the rest of this entry…

звітність, консолідація, методологія, показник, складання,

Зявився час подумати

Підготовка консолідованої звітності є сьогодні об’єктом підвищеної уваги з боку власників бізнесу, топ-менеджмента, співробітників фінансових і бухгалтерських підрозділів, інформаційно-технологічних служб.
Використання для цього спеціалізованих прикладних програм не тільки знижує трудовитрати і підвищує надійність і якість отримуваної для ухвалення рішень інформації, але і забезпечує підприємства вивіреною методологією. Про це йшлося на 2-ій Міжнародній конференції «Рішення 1С для корпоративних клієнтів».

Read the rest of this entry…

власник, звітність, обєкт, підготовка, рішення, сторона, увага,

Управлінський облік і звітність Класифікація і Загальні принципи

Очевидно, що для ухвалення вірних управлінських рішень в бізнесі керівникові необхідна об’єктивна інформація про стан справ, як по кожній бізнес – одиниці компанії, так і бізнесу в цілому. Джерелом такої інформації може бути система управлінського обліку і консолідована (зведена) управлінська звітність.

При цьому саме поняття «управлінський облік» неоднозначно. Існує багато підходів в розумінні принципів ведення управлінського обліку і підходів до побудови системи обліку на підприємстві. Управлінський облік – поняття, що широко поширене, але при цьому має різні трактування, однозначне розуміння цього поняття відсутнє.
Часто це призводить до того, що навіть в рамках холдингу кожна компанія вибудовує облік по своєму, що впливає на достовірність і зіставність даних про стан бізнесу, отримуваних власниками.

Для того, щоб керівництву підприємства було простіше збудувати єдину систему, спробуємо класифікувати існуючі тлумачення цього поняття і підходи до управлінського обліку.

Можна виділити наступні варіанти розуміння управлінського обліку, які визначають підходи до реалізації його на практиці.

Перший варіант

Управлінський облік – це самостійна, окрема облікова інформаційна система, що існує на підприємстві разом з бухгалтерською, регламентованою, обліковою системою.

Read the rest of this entry…

витрата, звіт, звітність, облік, підхід,