Управління по результатах або управління причинами

Побудова системи управлінської звітності є непростим завданням. В даний час звіти, що подаються на стіл керівникові, достатньо об’ємні, але часто цей об’єм не містить інформації, необхідної для ухвалення рішень.

У зв’язку з цим, зрозуміле прагнення багатьох керівників до впровадження нових підходів в організації внутрішньофірмової звітності. Проте, цікавий той факт, що в більшості випадків впровадження нових підходів до звітності розглядається, головним чином, стосовно фінансової звітності. Фінансова звітність будується за даними управлінського обліку і включає наступні форми:

– звіт про прибутки і збитки;

– звіт про рух грошових коштів;

– управлінський баланс.
Управління по результатах або управління причинами

Рис.1 Управлінський баланс і баланс МСФО

Управління по результатах або управління причинами

Рис.2 Звіт про прибутки і збитки і звіт про рух грошових коштів

А зараз давайте подумаємо – чи достатньо цих форм для проведення всестороннього аналізу роботи підприємства? На перший погляд, це так. Звіт про прибутки і збитки дає керівникові вичерпну інформацію про те, з яким фінансовим результатом спрацювало його підприємство, які доходи підприємство отримало і які витрати понесло.
Звіт про рух грошових коштів теж необхідний, оскільки саме він розкриває картину грошових потоків підприємства. І, нарешті, управлінський баланс представляє поточний фінансовий стан активів і пасивів підприємства, певним чином характеризуючи вартості підприємства, що становлять.
Аналіз всіх цих трьох звітів дозволяє керівництву підприємства в достатній мірі об’єктивно оцінити результати роботи підприємства, а потім виробити на основі проведеної оцінки відповідні управлінські рішення.

Проте, одних тільки фінансових звітів для всесторонньої оцінки діяльності підприємства недостатньо. Якими б не були значення наших фінансових показників, вони говорять нам лише про те, наскільки ми були успішними у минулому. Дані фінансової звітності лише підтверджують правильність або неправильність наших дій у вчорашньому дні.
Але не дають точної інформації, в чому саме ми мали рацію, і яка саме наша діяльність була помилкова. Адже багато керівників хотіли б прорахувати наперед, що чекає їх підприємство в майбутньому, а не дивитися на цифри, що відображають результат їх вчорашніх зусиль.

Тому прогресивніший підхід до побудови системи управлінської звітності полягає в наступному. Необхідно спочатку поставити питання: «Яким хочуть бачити керівники своє підприємство в майбутньому?» А потім, сформулювавши відповідь на це питання, створити правильну систему управлінської звітності, тобто ту систему, яка розробляється виходячи з цілей керівників підприємства.

звіт, звітність, клієнт, показник,
  1. Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі
  2. Управлінський облік і звітність Класифікація і Загальні принципи
  3. Методологія системи бюджетного управління на підприємстві холдингової структури
  4. Управління дебіторською заборгованістю в умовах фінансової кризи
  5. Інформаційне забезпечення управління збутом

Pages: 1 2 3