Управлінський облік і звітність Класифікація і Загальні принципи

Очевидно, що для ухвалення вірних управлінських рішень в бізнесі керівникові необхідна об’єктивна інформація про стан справ, як по кожній бізнес – одиниці компанії, так і бізнесу в цілому. Джерелом такої інформації може бути система управлінського обліку і консолідована (зведена) управлінська звітність.

При цьому саме поняття «управлінський облік» неоднозначно. Існує багато підходів в розумінні принципів ведення управлінського обліку і підходів до побудови системи обліку на підприємстві. Управлінський облік – поняття, що широко поширене, але при цьому має різні трактування, однозначне розуміння цього поняття відсутнє.
Часто це призводить до того, що навіть в рамках холдингу кожна компанія вибудовує облік по своєму, що впливає на достовірність і зіставність даних про стан бізнесу, отримуваних власниками.

Для того, щоб керівництву підприємства було простіше збудувати єдину систему, спробуємо класифікувати існуючі тлумачення цього поняття і підходи до управлінського обліку.

Можна виділити наступні варіанти розуміння управлінського обліку, які визначають підходи до реалізації його на практиці.

Перший варіант

Управлінський облік – це самостійна, окрема облікова інформаційна система, що існує на підприємстві разом з бухгалтерською, регламентованою, обліковою системою.

Прихильники такої позиції вважають, що управлінський облік – це окремий облік з іншою, відмінною від бухгалтерської, інтерпретацією фактів господарської діяльності, орієнтованої на потреби управління підприємством.
Мета управлінського обліку – дати керівникові оперативну інформацію про перебування справ на підприємстві без спотворень, що вносяться податковою спрямованістю бухгалтерського обліку і його жорсткою регламентованою.
Управлінський облік не регламентований законодавством, і облікова політика в нім формується залежно від конкретних умов діяльності підприємства і економічних переконань власників і топ-менеджерів.
Отже, в управлінському обліку можуть бути реалізовані непередбачені бухгалтерським законодавством методи формування вартості матеріально-виробничих запасів, основних засобів і їх амортизації, методи розрахунку премій і заробітної плати, методи обліку податків і т.п.

Приведемо декілька прикладів:

 1. Підприємство займається постачаннями імпортного устаткування під конкретні замовлення покупців. Спочатку формується замовлення покупця, і попередня калькуляція здійснюється виходячи із запиту покупця. Залежно від об’єму замовлення, від розрахункового, планового прибутку розраховуються знижки покупцеві і бонуси персоналу, що бере участь у продажу.

  витрата, звіт, звітність, облік, підхід,
  1. Результати для облік
  2. Консолідована звітність зібрати звірити виключити і скласти
  3. Застосування бухгалтерського обліку в управлінні
  4. Управління по результатах або управління причинами
  5. Управлінський консалтинг

  Pages: 1 2 3 4 5 6 7