Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі

У цій статті будуть стисло розглянуті методи оцінки і розрахунку витрат на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі на різних рівнях обліку. Стаття написана на досвіді автоматизації обліку в декількох крупних торгових (трейдерських) компаніях.

 • Витрати по фінансуванню на рівні управлінського обліку
 • Витрати по фінансуванню на операційному рівні
 • Розрахунок планових витрат на фінансування операції
 • Розрахунок фактичних витрат на фінансування операції
 • Програма «Управління оптовою торгівлею»

Витрати на фінансування – це вартість залучення зовнішніх (або відвернення власних) грошових коштів під торгову діяльність.

Для галузі оптової торгівлі, яка не пов’язана з виробничою діяльністю і яка, як правило, не має на своєму балансі дорогих активів (наприклад, ОС, НМА і т.п.) витрати на фінансування торгівлі складають основну частину всіх витрат. На діаграмі показана типова укрупнена структура витрат крупнооптової торгової компанії.

Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі

Навіть для компаній, які мають у власності крупні складські потужності, витрати на їх експлуатацію (це свого роду виробнича діяльність) зазвичай ніяк не сопоставіми за своїми розмірами з витратами на фінансування. Витрати на фінансування необхідно враховувати на всіх етапах обліку.
У цій статті витрат на фінансування будуть розглянуті на управлінському (зведеному фінансовому) рівні обліку і на операційному рівні:

 • Управлінський рівень: облік витрат на фінансування необхідний для оцінки зведених витрат і загальної рентабельності обороту;
 • Операційний рівень: облік витрат на фінансування необхідний для оцінки планових витрат по кожній операції і для розрахунку фактичних витрат по кожній операції;

Витрати по фінансуванню на рівні управлінського обліку

На рівні управлінського обліку зазвичай оперують зведеними фінансовими показниками, які розраховуються на підставі балансу. Нижче на малюнку показаний фрагмент оборотного балансу компанії.

Витрати на фінансування бізнесу в галузі крупнооптової торгівлі

В цьому оборотному балансі червоним кольором виділена сума сплачених банкам відсотків по привернутих кредитах за вибраний період. Поділивши цю суму на собівартість відвантажених за період товарів (ця сума також доступна в оборотному балансі) можна отримати середній відсоток витрат на фінансування торгівлі.
Проте, сума сплачених відсотків не враховує витрат на відвернення власних грошових коштів компанії і не може в загальному випадку використовуватися для оцінки витрат на фінансування.

витрата, облік, операція, оплата, покупець, товар, фінансування,
 1. Результати для фінансування
 2. Корпоративна автоматизована інформаційна система як ресурс бізнесу як поставити ІТ на службу бізнесу
 3. Мінімізація ризиків і втрат при вимушеному скороченні масштабів бізнесу
 4. Як скоротити витрати на ІТ або збільшити дохід від надання ІТ послуг
 5. Управлінський облік і звітність Класифікація і Загальні принципи

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9